Uber nie byłby dzisiaj w tym miejscu, w którym jest, gdyby nie współpracujący z firmą kierowcy oraz dostawcy, którzy tak chętnie korzystają z tej mobilnej usługi. Choć bez wątpienia to właśnie oni są motorem napędowym rozwoju marki, to jednak ich głosy i postulaty nie zawsze miały realne przełożenie na sam biznes. A przecież relacja partnerska zakłada, że obie strony reagują na swoje potrzeby i wysłuchują się wzajemnie.

Wśród zalet współpracy w Uberze kierowcy wymieniają przede wszystkim swobodę decydowania o czasie kiedy używają aplikacji  i możliwości dopasowania godzin spędzonych za kółkiem do innych obowiązków. Chcieliby jednak również otrzymać od firmy większe poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Mieć przekonanie, że w przypadku choroby, nieszczęśliwego wypadku czy pojawienia się na świecie ich dziecka – nie będą musieli martwić się o pieniądze.

Firma Uber postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom współpracujących z nią kierowców i dostawców. W związku z tym Uber ogłasza wprowadzenie szerokiego katalogu ubezpieczeń na życie, na wypadek choroby oraz niepożądanych zdarzeń losowych, które obejmą kierowców w Polsce i w innych państwach europejskich i będą obowiązywać zarówno w sytuacjach korzystania przez kierowcę z aplikacji jak i poza nią. Zabezpieczenia finansowe obejmą swoim zasięgiem również przyszłych rodziców. Z polisy skorzystają indywidualni przedsiębiorcy współpracujący z aplikacją. Nowa polityka ubezpieczeniowa Ubera jest efektem współpracy z firmą AXA, jedną z najbardziej znanych i godnych zaufania firm ubezpieczeniowych na całym świecie.

Inicjatywa określana jako Partner Protection będzie w pełni bezpłatna dla kierowców i partnerów usługi. Wszystkie koszty ubezpieczenia pokryje Uber. Ubezpieczenie dla kierowców i partnerów ma dwojaki cel. Z jednej strony – mogą oni zachować dotychczasową elastyczność współpracy i swobodę, które tak bardzo sobie cenią i którą zapewnia im aplikacja Uber. Z drugiej – jeśli w przyszłości przytrafi im się coś, czego nie mogli przewidzieć, zachowają spokój ducha i pewność, że nie zostaną w takiej sytuacji pozostawieni samym sobie, bez środków na życie.

Nowe ubezpieczenia swoim zasięgiem obejmą wszystkich kwalifikujących się kierowców-partnerów firmy Uber w Europie. Zapewnią im ochronę na wypadek konieczności poniesienia wysokich wydatków lub utraty dochodów spowodowanych wypadkami bądź urazami, które zdarzyły się w trakcie wykonywanych przez nich przejazdów z aplikacją Uber. Zagwarantują im także ochronę w przypadku wystąpienia losowych zdarzeń życiowych, które nie były związane z pracą za kółkiem, takich jak ciężkie choroby czy urazy, ale też urlopy macierzyńskie lub ojcowskie, a także sprawy związane z postępowaniami sądowymi. Szczegółowe warunki ubezpieczenia są dostępne tutaj

W przypadku kierowców, osoby uprawnione do korzystania z ubezpieczenia poza przejazdami z aplikacją Uber muszą mieć w swoim profilu ukończonych przynajmniej 150 przejazdów w ciągu ostatnich 8 tygodni. W przypadku dostawców Uber Eats o ich zakwalifikowaniu do ubezpieczenia decyduje liczba zrealizowanych dostaw: ta powinna wynosić przynajmniej 30 w ciągu ostatnich 8 tygodni.

Nowe ubezpieczenia dla kierowców współpracujących z Uberem oraz dostawców Uber Eats, wejdą w życie od 1 czerwca 2018 roku. Na początku zostanie nim objętych ponad 150 tysięcy niezależnych partnerów Ubera w całej Europie.

Firma Uber uznaje zapewnienie należytej ochrony swoim partnerom za jeden ze swoich najważniejszych priorytetów. Nowa polityka ubezpieczeniowa to ważny krok w kierunku rozwiązania i unormowania jednej z największych bolączek zgłaszanych przez kierowców współpracujących z Uberem oraz dostawców Uber Eats. Stanowi ona realną odpowiedź na prośby zgłaszane przez partnerów. Uber zapewnia, że dalej będzie wsłuchiwać się w głosy swoich kierowców i dostawców i będzie dbać o to, aby ich postulaty były nie tylko słyszalne, lecz również realizowane. Zdaniem przedstawicieli firmy tylko w ten sposób można bowiem zapewnić dalszy rozwój usług Uber.

O Uberze

Uber to firma technologiczna, która łączy użytkowników aplikacji z kierowcami korzystającymi z platformy, aby współdzielić swój przejazd z innymi, oferować możliwość przywiezienia posiłku bądź przewiezienia przesyłki. Platforma Uber działa w ponad 600 miastach w więcej niż 76 krajach na całym świecie, pomagając rozwijać to, jak ludzie poruszają się po współczesnych miastach.

W Polsce Uber jest dostępny w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi i na Śląsku.

Więcej informacji na temat firmy Uber oraz jej usług można znaleźć na: http://uber.com/pl/

 

Biuro Prasowe Uber Polska

Kontakt dla mediów:

Tomasz Lachowski

d*fusion communication

tomasz.lachowski@dfusion.pl

Tel. 789 381 823

Joanna Duda

d*fusion communication

joanna.duda@dfusion.pl

Tel. 502 026 587