Bo kieruje działaniami związanymi z różnorodnością i integracją realizowanymi w firmie Uber i pośród jej interesariuszy oraz w społecznościach, w których prowadzimy działalność. Bo współpracuje z kierownictwem wyższego szczebla, w tym z prezesem firmy, Darą Khosrowshahim, by tworzyć środowisko pracy, w którym zróżnicowane, zintegrowane zespoły napędzają innowacyjność i wzrost oraz kształtują kulturę i systemy pracy, w ramach których pracownicy mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności i osiągania swojego potencjału.

Zanim Bo dołączyła do firmy Uber, była pierwszym Globalnym dyrektorem ds. różnorodności i integracji w dziale usług zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń grupy Marsh and McLennan Companies. Bo odpowiadała także za uruchomienie praktyki konsultingowej firmy Aon/Hewitt Associates w ramach programu Global Emerging Workforce Solutions oraz pełniła stanowiska kierownicze związane z różnorodnością w firmach Ernst & Young i National Grid. Bo była także Dyrektorem ds. usług doradczych w organizacji Catalyst, wiodącej instytucji non-profit skupiającej swe działania na poprawie sytuacji kobiet w biznesie.

Jako konsultant i czołowy innowator, Bo pomogła dziesiątkom klientów osiągnąć ich cele z zakresu różnorodności i integracji. Jej dotychczasowi klienci to m.in. firmy Marriott International, Northern Trust, John Deere, Allstate, Booz & Co., Discover, Aon, Human Rights Campaign i McKesson. Bo z wyróżnieniem ukończyła kurs MBA na uczelni Stern School of Business przy Uniwersytecie Nowojorskim, jak również kurs BBA
na uczelni Ross School of Business należącej do Uniwersytetu Michigan. Jest rozchwytywaną prelegentką.
Wypowiadała się na łamach The Wall Street Journal, The Huffington Post,
MSNBC i Business Insurance. Jej opinie pojawiały się także w innych publikacjach i były przedstawiane na wielu konferencjach. Bo mieszka w Nowym
Jorku z mężem, córkami Annabelle i Beatrice oraz psem Betty.

Zobacz więcej życiorysów