Please enable Javascript
Hopp til hovedinnholdet

Retningslinjer for Uber-fellesskapet

Retningslinjene for fellesskapet vårt er utformet for å sikre at enhver Uber-opplevelse skal kjennes trygg og respektfull. Enten du er sjåfør eller passasjer, JUMP-bruker eller leveringspartner, restaurantpartner eller kunde, forventes alle å behandle alle andre med respekt, bidra til å holde hverandre trygge og følge loven.

Søkelys på retningslinjene for fellesskapet

Not following any of our Community Guidelines may result in the loss of access to your Uber accounts. Here are a few examples:

 • Using Uber apps to commit any crime

 • Sexual assault or sexual misconduct

 • Discriminating against someone based on traits such as age, color, disability, gender identity, marital status, national origin, race, religion, sex, sexual orientation, or any other characteristic protected under relevant law

Sikkerhetstips

Ditt personlige rom og din personlige komfort skal respekteres til enhver tid mens du kjører eller leverer med oss. Hvis du blir utsatt for en vanskelig passasjer eller kunde, har vi noen anbefalinger til deg.

Du kan kansellere en tur når som helst

Hvis du føler deg truet eller utrygg, kan du avslutte turen og rapportere hendelsen til oss.

Rapportér hendelsen

Uber gransker alle rapporter sendt inn til brukerstøtten vår, som kan beskrive brudd på retningslinjene våre for fellesskapet. Du kan rapportere en hendelse gjennom appen ved å gå til Hjelp, velge den aktuelle turen og sende inn en melding til brukerstøtten vår.

Kontakt nødetatene i et nødstilfelle

Hvis du trenger hjelp i løpet av en tur, kan du bruke nødknappen i appen til å ringe nødetatene. Appen viser posisjonen din og turopplysningene, slik at du raskt kan dele dem med nødtjenesten.

Vanlige spørsmål

 • Uber mottar tilbakemelding fra flere ulike kanaler, går gjennom rapporter som er sendt inn til brukerstøtten vår, som kan beskrive brudd på retningslinjene våre for fellesskapet, og kan sette i gang en granskning via et spesialteam. Vi kan sette kontoen din på vent frem til gjennomgangen vår er fullført. Dersom du bryter noen av retningslinjene, kan du miste tilgangen til Uber-kontoene dine. Dette kan omfatte visse handlinger du foretar deg utenfor appene, hvis vi fastslår at disse handlingene truer Uber-fellesskapets sikkerhet eller skader Ubers merkevare, omdømme eller virksomhet.

 • Dersom du bryter noen av retningslinjene for fellesskapet, kan du miste tilgangen til Uber-kontoene dine. Her er noen eksempler på brudd på retningslinjene for fellesskapet:

  • Fysisk kontakt. Slå, skade eller ha til hensikt å skade noen.

  • Truende og uhøflig oppførsel. Bruk av språk eller håndbevegelser som kan virke respektløse, truende eller upassende.

  • Lovbrudd. Brudd på gjeldende lovverk, inkludert flyplassens regler og bestemmelser når du er på flyplassen, og reglene på veien, inkludert fartsgrenser og trafikkregler, når som helst når du bruker Uber-appene. Alle sjåfører og leveringspartnere som bruker et kjøretøy, er lovpålagt å ha gyldig førerkort, forsikring og vognkort.

  • Diskriminering. Diskriminering basert på for eksempel alder, hudfarge, funksjonshemning, kjønnsidentitet, sivil status, nasjonal opprinnelse, etnisitet, religion, kjønn, seksuell legning eller andre karakteristikker som er beskyttet under relevant lov.

  • Rusmidler og alkohol. Kjøring eller sykling i påvirket tilstand (dette er lovstridig).

  • Svindel. Falske forutsetninger kan føre til svekket tillit og dessuten være farlig. Eksempler på svindel inkluderer å øke tiden eller avstanden for en tur eller levering med vilje for uredelige formål; akseptere en tur, bestilling eller leveringsforespørsel uten å ha til hensikt å fullføre dem, innbefattet å oppmuntre passasjerer til å kansellere for uredelige formål; innkreve falske gebyrer eller belastninger, som falske rengjøringsgebyrer; med vilje be om, akseptere eller fullføre turer eller leveringer under falske forutsetninger; hevde å fullføre en levering uten å hente varen som skal leveres; hente en vare til levering, men beholde hele eller en del av varen, og la være å levere hele bestillingen; misbruke kampanjer og/eller la være å bruke dem til det tiltenkte formålet; bestride belastninger under falske eller ulovlige forutsetninger; eller opprette urettmessige dupliserte kontoer.

  • Kontodeling. For å bruke en Uber-app må du registrere deg og ha en aktiv konto. Du må ikke la en annen person bruke kontoen din, og du må aldri dele det personlige brukernavnet og passordet ditt med noen andre.

  • Oppgi uriktig kjøretøyinformasjon. For en enkel henting eller levering gir Uber-appene passasjerer og kunder identifiserende informasjon om sjåfører og leveringspartnere og kjøretøyene deres, inkludert registreringsnummer, kjøretøyets merke og modell, profilbilde og navn. Unøyaktig eller utdatert informasjon skaper forvirring blant passasjerer og kunder og kan gi dem en dårligere opplevelse med Uber-appene.

  • Sex under bruk av Uber-appene. Sex er forbudt når Uber er i bruk. Seksuell kontakt er ikke tillatt når du bruker Uber-appene, inkludert under en tur eller levering, uavhengig av hvorvidt du kjenner personen eller vedkommende samtykker.

  • Seksuelle overgrep og uønsket seksuell atferd. Uber forbyr seksuelle overgrep og uønsket seksuell atferd av alle slag. Seksuelle overgrep og uønsket seksuell atferd viser til seksuell kontakt eller atferd uten den andre personens uttrykkelige samtykke.

  • Uønsket kontakt med passasjerer etter en tur eller levering. Kontakten skal ende når turen eller leveringen er fullført, med mindre du må returnere en mistet eiendel. Det er for eksempel ikke tillatt å sende tekstmeldinger til, ringe, besøke eller prøve å besøke noen fysisk etter at en tur eller levering er fullført.

 • Ja. Ubers retningslinjer for fellesskapet gjelder for alle som bruker en av appene våre, inkludert sjåfører, passasjerer, leveringspartnere, Uber Eats-kunder, restauranter og brukere.

Opplysningene på denne nettsiden er bare ment for informasjonsformål og gjelder ikke nødvendigvis i landet, regionen eller byen hvor du oppholder deg. De kan endres og oppdateres uten forvarsel.