Please enable Javascript
Hopp til hovedinnholdet

Our environmental, social, and governance approach

We envision a future that is more sustainable, equitable, and profitable—not just for us, but also for those who rely on our platform for opportunity. As a global company, we are constantly evaluating risks and opportunities both internal and external. We recognize that various environmental, social, and governance factors can affect our business, and we understand the impact our business can have on society and our stakeholders. By working to align our material ESG priorities with the interests of our business and stakeholders, we aim to apply the appropriate governance, engagement, and thoughtfulness to our approach, which we believe helps enable us to protect and deliver economic value and continual long-term growth.

ESG reporting

Progress starts with taking a serious look at where we stand today and sharing results to drive accountability. Please find our latest reports below.

Driver and courier well-being

Drivers and couriers overwhelmingly choose platform work because they value the flexibility to work when, where, and how they want, as reflected in various surveys conducted across multiple markets.

We continue to advocate for quality platform work that provides independent platform workers with flexibility, fair and transparent earning opportunities, access to social protection and benefits, meaningful representation, and learning and development opportunities.

Environmental sustainability and climate change

Uber is working toward a more sustainable future because it’s the right thing to do for our business, the people who use our platform, and the cities in which we operate.

We continue to publish our progress toward our goals and Uber’s climate impact through our Environmental, Social, and Governance Report and our Climate Assessment and Performance Report.

People and culture

Det er avgjørende at vi tiltrekker oss og bevarer en mangfoldig blanding av mennesker – mennesker som blir motivert og stimulert av målene våre. Vi trenger initiativrike mennesker som ønsker å forbedre måten ting virker på, for alle som bruker plattformen vår rundt om i verden. Vi vet at vi ikke er for alle, og det er derfor vi er så opptatt av å være åpne om hvem vi er og hvordan det er å jobbe hos Uber.

Vi samler inn informasjon fra ansatte for å forstå hva som betyr mest for dem, og hvorfor de blir igjen og bygger karrieren sin her. Vi bruker denne innsikten til å tydeliggjøre prioriteringene og tilnærmingen vår. Resultatet er at vi fokuserer på seks forskjellige ansattbehov: yrkesstolthet, tilhørighet og rettferdighet, vekst, kompensasjon, trivsel og tillit. Denne personalstrategien sikrer at vi tar behovene til den mangfoldige arbeidsstyrken vår i betraktning og fortsetter å skape en engasjerende, rettferdig og inkluderende opplevelse på hvert av disse avgjørende områdene.

Civil Rights Assessment

Our goal is to help ensure that people can move freely, equitably, and safely. In support of that goal, and following engagement with shareholders, Uber has undergone a Civil Rights Assessment. The assessment was conducted by Covington & Burling, under the direction of former US Attorney General Eric Holder. It was designed to evaluate our impact on rideshare drivers, communities, and employees in the US, with the intent to promote civil rights and identify areas where we can continue to improve as an equitable and inclusive platform.

Forretningsetikk

Styret vårt er opptatt av å være best i klassen på forretningsetikk og mener bestemt at vi må være transparente og ansvarlige overfor aksjonærene våre med hensyn til kultur, forretningsetikk og selskapsansvar. I arbeidet med å bygge opp en ledelsesstruktur i verdensklasse for offentlige selskaper har vi styrket og utviklet et styre med et mangfold av bakgrunner, ferdigheter og erfaringer.

ESG-punktene som ble identifisert i vesentlighetsvurderingen, er viktige for den langsiktige suksessen til virksomheten og forretningsstrategien. Som sådan, og når det er hensiktsmessig, overvåkes de av Ubers styre og styrets uavhengige komiteer for revisjon, kompensasjoner, nominasjoner og forretningsetikk.

Uber's ESG reporting may contain forward-looking statements regarding our future business expectations, which involve risks and uncertainties. Actual results may differ materially from the results predicted, and reported results should not be considered as an indication of future performance. Please view our 2024 ESG Report for more.

Greenhouse gas emissions data in Uber's ESG Report has been verified by LRQA. LRQA’s verification statement can be found here.

An overview of Uber's use of carbon offsets can be found here