Please enable Javascript
Hopp til hovedinnholdet

Vi skal gjøre det rette. Enkelt og greit.

«Det er viktig å huske at det ikke bare er det vi skal oppnå, som betyr noe – hvordan vi lykkes, og oppførselen vår på et personlig og profesjonelt plan underveis, betyr like mye. Vi forventer at alle Uber-medarbeidere til enhver tid påtar seg et visst ansvar og utviser en høy grad av integritet.»

Tony West, juridisk leder i Uber

Etikk og integritet

Målet med Ubers team for etikk og samsvar er å fungere som en pålitelig forretningspartner for å legge til rette for Ubers fremgang og veilede atferden til alle medarbeidere. Vi gjør dette ved å

 

 • fremme og muliggjøre en kultur for etiske beslutninger
 • veilede Ubers arbeidsstyrke i overholdelsen av alle gjeldende lover, retningslinjer og forskrifter

               Scott Schools, leder for & etisk samsvar i Uber

Independently verified

Under Scott's leadership, Uber has earned the coveted Compliance Leader Verification.

Programmer med en hensikt

Teamet vårt for etikk og samsvar jobber sammen med Ubers juridiske avdeling for å utvikle og opprettholde et omfattende og kontinuerlig program med retningslinjer, prosesser og kontroller for å forhindre, oppdage og reagere på atferd som er ulovlig, uetisk eller bryter Ubers retningslinjer.

Mot korrupsjon og bestikkelse

Engage lawfully with third parties and government officials.

Interessekonflikter

Unngå situasjoner der personlige interesser kan komme i veien for yrkesoppgaver.

Interaction with Public Officials

Comply with rules of engagement while interacting with public officials.

Overholdelse av helseregelverk

Tilrettelegg for overholdelse av føderale og statlige lover og kontraktsforpliktelser.

Overholdelse av regelverk for global handel

Vi forplikter oss til å overholde globale regler for handelskontroll.

Overholdelse av regelverk for leverandørkjeden

Informer og vurder integriteten til leverandører og tredjeparter.

Konkurransedyktig intelligens

Innhent ledende markedsinnsikt på en etisk måte.

Overholdelse av regelverk for drift

Sørg for at standard driftsprosedyrer overholdes.

Medarbeiderengasjement

En sentral del av Ubers program for etikk og samsvar er å oppmuntre alle medarbeiderne til åstille opp og si ifra

– til og på vegne av hverandre. Vi er et fellesskap og er bedre når vi jobber sammen mot ett mål: Ubers suksess. Som medlemmer av dette fellesskapet må vi passe på hverandre og stille opp når et teammedlem trenger det. Ubers medarbeidere gjøres oppmerksomme på ansvaret sitt som potensielle vitner, og forsikres om at de aldri skal utsettes for represalier for å gripe inn, rapportere om hendelser eller bidra til en granskning.

– for og til interne Uber-team. Vi gjør det mulig for alle teamene våre å kommunisere med kollegene sine innenfor etiske rammer.

– til hjelpelinjen for integritet. Ubers hjelpelinje for integritet er tilgjengelig døgnet rundt, 365 dager i året, på de fleste språk. Rapporter kan sendes inn via telefon eller på nett, og kan være anonyme.

Vi anerkjenner medarbeidere og ledere som har tilegnet seg og opprettholdt etisk skjønn og juridisk kunnskap. Når de fullfører grunnleggende læreplaner, belønner vi disse «etikkspesialistene» med merker, spesielle arrangementer og prestasjonsstøtte.

Hjelpelinje for integritet

Ubers hjelpelinje for integritet er en konfidensiell rapporteringstjeneste for brudd på lovverk eller interne retningslinjer i selskapet. Hjelpelinjen for integritet drives av en uavhengig tredjepart, og rapporter kan legges inn anonymt. Innkommende rapporter vurderes for hastegrad og sendes til det rette teamet for granskning. Uber tillater ikke noen form for represalier for rapporter som formidles i god tro.

Når du skal bruke hjelpelinjen for integritet

 • Korrupsjon eller bestikkelse
 • Konkurransehemmende eller antitrustpraksiser
 • Uregelmessigheter i regnskapsføring eller revisjon
 • Svindel i utgiftsføring
 • Diskriminering, mobbing eller represalier
 • Trakassering eller vold på arbeidsplassen
 • Tyveri eller svindel
 • Andre brudd på etiske retningslinjer eller regler

Når du ikke skal bruke hjelpelinjen for integritet

 • Som en kanal for brukerstøtte
 • Som støttekanal for sjåfører/bud
 • Som ombudsmann
 • Hvis du er en offentlig myndighet som ønsker å be om data fra Uber
 • Hvis du vil rapportere sikkerhetsproblemer på Uber-plattformen

Overholdelse av helseregelverk

Overholdelse av helseregelverk er helt avgjørende for at teamene skal kunne forebygge, oppdage, undersøke, redusere og rapportere mistanke om manglende overholdelse av gjeldende lover og regler for helse- og personvern, pluss føderale krav til helseprogrammer, inkludert svindel, avfall og misbruk. I henhold til Uber Health-programplanen for samsvar overholdes alle gjeldende føderale og statlige lover og kontraktsforpliktelser. Den beskriver også nøkkelkomponentene i Ubers program for overholdelse av helseregelverk.

Overholdelse av regelverk for handel

Uber forplikter seg til å overholde regler for global handelskontroll knyttet til eksport, toll/import og antiboikottbestemmelser i alle land der vi driver virksomhet. Vi gjør dette for å beskytte de immaterielle rettighetene våre, virksomheten på tvers av landegrenser, nasjonal sikkerhet og produktkvalitet.

Overholdelse av regelverk for leverandørkjeden

Vi forventer at leverandørene våre i like stor grad som oss er opptatt av ågjøre det rette, enkelt og greit. Det er en forutsetning for å gjøre forretninger med Uber. For å sikre at vi velger de riktige leverandørene, gransker vi alle potensielle leverandører som en del av registreringsprosessen. Dette gjør vi for å vurdere risiko og evaluere hvorvidt de driver med integritet og innenfor lovens rammer.