Please enable Javascript
Doorgaan naar hoofdinhoud

Partner Protection verzekering met Allianz-partners

In juni 2018 introduceerde Uber het Partner Protection verzekeringsprogramma, waarbij chauffeurs en koeriers die de Uber-app gebruiken onder bepaalde voorwaarden gedekt zijn voor financiële gevolgen van ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals het ontstaan van lichamelijk letsel, een ernstige ziekte of het krijgen van een baby.

Je kunt een claim indienen via het online claimformulier hieronder binnen negentig (90) dagen na een ongeval, gebeurtenis of omstandigheid dat zich voordoet tijdens het aanbieden van vervoersdiensten/bezorgdiensten (rit/bezorging) of een gebeurtenis dat zich voordoet buiten een rit/bezorging.

Wanneer je bent verzekerd

Startdatum

Het Partner Protection verzekeringsprogramma is op 1 juni 2018 ingegaan.

Dekking tijdens en buiten een rit/bezorging

Tijdens een rit/bezorging: Vanaf het moment dat je een verzoek voor een rit of maaltijdbezorging accepteert tot en met het voltooien daarvan, plus vijftien minuten daarna.

Buiten ritten/bezorging: De tijd dat je geen vervoers- of bezorgdiensten verricht via de Uber-app.

Wat is verzekerd?

Verzekerd voor hoge kosten

Alle chauffeurs en koeriers die onder de polisvoorwaarden vallen zijn automatisch verzekerd via Allianz Partners.

Tijdens ritten/bezorgingen wordt er, tot een bepaald dekkingsbedrag, een dekking geboden voor onder andere medische kosten, overlijden, blijvend letsel, tijdelijk letsel en ziekenhuisopnamen.

Check de polissen voor meer informatie over de voorwaarden en de maximale uitkeringen.

Verzekerd voor omzetverlies

In aanmerking komende chauffeurs of koeriers zijn ook verzekerd voor sommige gebeurtenissen buiten een rit/bezorging om, zoals voor ernstige ziekte, lichamelijk letsel, moederschap/vaderschap en aanwezigheid bij een rechtszitting. Check de polissen voor meer informatie over de voorwaarden en de maximale uitkeringen.

Zonder kosten voor jou

We zetten ons wereldwijd in voor ieders veiligheid en daarom werken we samen met Allianz Partners, de meest toonaangevende verzekeraar ter wereld, om je deze bescherming te bieden. Je hoeft je niet aan te melden. Alle in aanmerking komende Uber-partners (chauffeurs/koeriers) zijn automatisch en zonder extra kosten verzekerd.

Claim indienen

Je kunt een claim indienen via het online claimformulier hieronder.

Veelgestelde vragen

 • Tijdens een rit/bezorging: Vanaf het moment dat je een verzoek voor een rit of maaltijdbezorging accepteert tot en met het voltooien daar, plus vijftien minuten daarna.

  Buiten ritten/bezorging: De tijd dat je geen vervoers- of bezorgdiensten verricht via de Uber-app.

  De verzekering voor ‘buiten ritten/bezorging’ is alleen geldig voor ‘actieve partner chauffeurs’ en ‘actieve bezorg partners’. Bekijk in de polissen de vereisten om in aanmerking te komen.

 • Tijdens een rit/bezorging: Alle chauffeurs en koeriers die onder de polisvoorwaarden vallen komen in aanmerking voor de vergoedingen vanaf het moment dat je een verzoek voor een rit of maaltijdbezorging accepteert tot en met het voltooien daarvan, plus vijftien minuten daarna.

  Buiten ritten/bezorging: Om in aanmerking te komen voor uitkeringen voor gebeurtenissen buiten ritten/bezorging om, moet je een ‘actieve’ partner chauffeur of bezorg partner zijn. Dit betekent:

  • dat je in de acht weken direct voorafgaand aan het voorval dat aanleiding kan geven tot een geldige claim minimaal (i) 150 ritten als chauffeur moet hebben voltooid of (ii) 30 bezorgingen als koerier moet hebben voltooid.
  • met het oog op een claim onder de moederschaps-/vaderschapsuitkering: (i) elke partner chauffeur die driehonderd (300) ritten heeft voltooid in de zes (6) maanden voorafgaand aan de geboortedatum van het kind indien de partner chauffeur de biologische moeder van het kind is; of (ii) elke bezorg partner die zestig (60) ritten heeft voltooid in de zes (6) maanden voorafgaand aan de geboortedatum van het kind indien de bezorg partner de biologische moeder van het kind is.

Wat zijn de limieten van de dekking?

 • DekkingDekkingsperiodeLimiet in Nederland
  Medische dekkingTijdens rittenTot € 7500 vergoeding
  Uitkering bij overlijden door een ongevalTijdens rittenEenmalige vergoeding van € 50.000 plus maximaal tot € 6000 begrafeniskosten
  Vergoeding permanente arbeidsongeschiktheidTijdens rittenEenmalige vergoeding tot € 50.000
  Ongemakkenvergoeding (ziekenhuisopname) Tijdens rittenEenmalige vergoeding van € 800
  Ongemakkenvergoeding (letsel) Tijdens rittenUber-chauffeurs tot maximaal € 1650 (€ 55 per dag gedurende maximaal dertig dagen). Bezorgers maximaal € 900 (€ 30 per dag gedurende maximaal dertig dagen)
  Vergoeding bij (ernstige) ziekte en letsel (bij ziekte en letsel met als gevolg minimaal zeven aaneengesloten dagen arbeidsongeschiktheid)Buiten ritten omUber-chauffeurs maximaal € 825 (€ 55 per dag gedurende maximaal vijftien dagen). Bezorgers tot € 450 (€ 30 per dag gedurende maximaal vijftien dagen)
  Eenmalige betaling voor moederschap/vaderschapBuiten ritten omEenmalig bedrag van € 1000
  Eenmalige betaling voor juryplichtBuiten ritten omEenmalige betaling van € 500

Deze webpagina is alleen ter informatie bedoeld en geldt misschien niet voor jouw land, regio of stad. De informatie kan zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd of bijgewerkt.

Opmerking: Een aantal links naar externe bronnen biedt informatie in een lokale taal.