Chauffeursaankondigingen

Ondersteuning tijdens het coronavirus

8 april / Nederland

Op 17 April hebben we ons beleid aangepast. Bekijk het nieuwe beleid hier.

Er heerst een wereldwijde onzekerheid vanwege het coronavirus. Ook weten we dat het extra onzekere tijden zijn voor degenen die via ons platform hun brood verdienen. Daarom bieden we financiële ondersteuning aan iedereen die via Uber rijdt of bezorgt en gediagnosticeerd is met COVID-19 of in quarantaine zitten op verzoek van de gezondheidsdiensten, vanwege het risico op het verspreiden van COVID-19. Deze ondersteuning is nu wereldwijd beschikbaar.

Het zijn moeilijke tijden, maar we doen er alles aan om je te ondersteunen.

—Andrew Macdonald, Senior Vice President, Rides and Platform


Veelgestelde vragen

Wat houdt de financiële ondersteuning in die Uber biedt aan bezorgers en Uber-partners die door COVID-19 getroffen zijn?

We bieden je financiële ondersteuning tot 14 dagen als je actief via Uber rijdt of bezorgt en je met COVID-19 gediagnosticeerd bent of in quarantaine zit op verzoek van de gezondheidsdiensten, vanwege het risico op het verspreiden van COVID-19.

De omstandigheden rond COVID-19 veranderen snel en we verwachten dat dit zo blijft de komende weken en maanden. We willen er zeker van zijn dat we deze situatie goed aanpakken en dit beleid is dan ook geldig tot 6 april 2020. Daarna zullen we de situatie opnieuw beoordelen en een vervolgbeleid openbaar maken.

Aan welke criteria moeten partners en bezorgers voldoen om voor deze financiële ondersteuning in aanmerking te komen?

Het doel is om support te bieden aan degenen die dit het meest nodig hebben. Met dit in gedachten bieden we financiële ondersteuning in de volgende gevallen:

  1. Als je gediagnosticeerd bent met COVID-19.
  2. Als je in quarantaine zit op verzoek van een gezondheidsdienst vanwege het risico op het verspreiden van COVID-19.
  3. Als een gezondheidsdienst of een gediplomeerde medische hulpverlener je verzocht heeft om jezelf te isoleren.
  4. Als Uber de toegang tot je account heeft beperkt naar aanleiding van informatie van een gezondheidsdienst waarin vermeld wordt dat je met COVID-19 bent gediagnosticeerd of dat je bij iemand in de buurt bent geweest die deze diagnose heeft gekregen.

Ook moet je ten minste één rit hebben gemaakt via het Uber-platform in de dertig dagen voor 6 maart 2020 (de datum waarop ons wereldwijde ondersteuningsplan bekend is gemaakt).

Hoeveel ontvangen bezorgers en Uber-partners van Uber als ze in aanmerking komen voor financiële ondersteuning?

We zijn een platform voor flexibele diensten. Sommigen rijden of bezorgen regelmatig via Uber, anderen voltooien misschien maar een paar ritten per maand. We willen er zeker van zijn dat de financiële ondersteuning eerlijk verdeeld wordt over degenen die ons platform gebruiken als omzetbron. Hoeveel ondersteuning je ontvangt, hangt dan ook af van de gemiddelde dagomzet bekeken over de afgelopen zes maanden. Als je het Uber-platform korter dan zes maanden gebruikt, wordt je gemiddelde omzet berekend op basis van je omzet vanaf je startdatum tot aan 6 maart 2020.

Als voorbeeld van wat dit voor jou kan betekenen, hebben we een schatting gemaakt van de financiële ondersteuning die Uber-partners in Nederland kunnen verwachten op basis van hun dagomzet over de afgelopen zes maanden. De tabel hieronder laat zien hoe de verschillen in gemiddelde dagomzet invloed hebben op de financiële ondersteuning.

Gemiddeld dagomzet over de afgelopen zes maanden*Totale financiële ondersteuning voor max. 14 dagen
€ 28,57/dag€ 400
€ 64,28/dag€ 900
€ 121,42/dag€ 1700
*kortere periode als de eerste rit recenter was

Elke in aanmerking komende Uber-partner in Nederland ontvangt een minimumbedrag van € 70, zelfs als hij of zij maar één rit heeft voltooid. Het minimumbedrag verschilt per land.

Zoals het voorbeeld hieronder laat zien, betekent de flexibiliteit van het Uber-platform dat er grote verschillen zijn in de dagomzet van de Uber-partners en bezorgers. Of je het platform nou af en toe gebruikt als aanvullende omzet of deze omzet gebruikt om je maandelijkse rekeningen te betalen, we vertrouwen erop dat dit beleid je een eerlijke ondersteuning biedt.

Hoe kunnen Uber-partners en bezorgers een aanvraag indienen als ze in aanmerking denken te komen?

Je kunt de documenten hier indienen. We beoordelen en verwerken je aanvraag zo snel mogelijk.

Welke documentatie heeft Uber nodig om te bepalen of iemand in aanmerking komt?

Uber heeft de volgende informatie nodig om te bepalen of je in aanmerking komt:

  1. Documenten van een gediplomeerd medisch hulpverlener of een gezondheidsdienst met daarin een diagnose voor COVID-19; of
  2. Een document waarin je door een gediplomeerd medisch hulpverlener of een gezondheidsdienst verzocht wordt om jezelf te isoleren, vanwege het risico dat je COVID-19 verspreidt. Het document moet als reden voor het isoleren specifiek verwijzen naar het risico dat je vormt voor het verspreiden van COVID-19.

Als een gezondheidsdienst Uber rechtstreeks ervan op de hoogte brengt dat een Uber-partner of bezorger gediagnosticeerd is met COVID-19 of mogelijk is blootgesteld aan het virus, dan melden we deze partner of bezorger automatisch aan voor ons financiële ondersteuningsprogramma en hoeft hij of zij geen aanvullende documentatie te vestrekken.

Wanneer kan een in aanmerking komende partner of bezorger de financiële ondersteuning verwachten?

Nadat we hebben vastgesteld of je in aanmerking komt, ontvang je in de meeste gevallen binnen twee tot vijf werkdagen de financiële ondersteuning op je account. We doen ons best om alle ingediende documenten zo snel mogelijk te beoordelen en te bevestigen, zodat de financiële ondersteuning zo snel mogelijk je kant op komt.

Tot wanneer kunnen de in aanmerking komende Uber-partners en bezorgers zich aanmelden voor deze financiële ondersteuning?

Je kunt een claim voor financiële ondersteuning in verband met COVID-19 indienen tot 30 dagen na de datum waarop je de diagnose hebt gekregen of in quarantaine bent gegaan. Nogmaals, dit beleid is van kracht tot 6 april 2020, waarna we de situatie opnieuw zullen bekijken en een vervolgbeleid zullen opmaken.

Hoe werkt de implementatie van het beleid voor financiële ondersteuning in de verschillende landen?

We werken in elk land samen met de beleidmakers, en waar nodig ook met vertegenwoordigers van de gezondheidsdiensten, om te bepalen of je in aanmerking komt wanneer je hulp vraagt via dit programma.

Als je in Europa bent en bevestigd is dat je ziek bent, kom je mogelijk in aanmerking voor een vergoeding in kader van de Partner Protection-dekking via AXA. Als dit zo is, wordt het bedrag van de Partner Protection-dekking in mindering gebracht op het bedrag van de financiële ondersteuning. Je kunt hier meer lezen over Partner Protection.

Wat gebeurt er met de Uber-accounts van Uber-partners en bezorgers die in aanmerking komen voor financiële ondersteuning?

Als je in aanmerking komt voor financiële ondersteuning, beperkt Uber de toegang tot je account voor de periode dat je ondersteuning ontvangt. Als de toegang tot je account al beperkt is vanwege een diagnose COVID-19 of vanwege quarantaine met het oog op het risico dat je COVID-19 verspreidt, kun je in deze periode geen ritten voltooien. Dit om het risico voor besmetting van anderen te verminderen.

Wat gaat Uber doen voor Uber-partners en bezorgers als een stad de diensten van Uber stillegt?

Als we in een stad of in een land onze diensten volledig stop moeten zetten vanwege COVID-19, zullen we met de desbetreffende regering overleggen om na te gaan hoe we het beste support kunnen bieden. Het beleid dat hierboven wordt beschreven, is niet van toepassing in geval van een uitgebreidere stopzetting van de dienstverlening van Uber in een stad of gebied.

De informatie hierboven geeft onze wereldwijde aanpak weer, waarmee we Uber-partners en bezorgers financieel willen ondersteunen als ze gediagnosticeerd worden met COVID-19 of door een gezondheidsdienst in quarantaine worden geplaatst. In sommige landen kunnen er specifieke vereisten gelden zodat er aan de plaatselijk wetten, regels of praktijken voldaan wordt. Dit kan bijvoorbeeld gaan over documentatie van medische hulpverleners, volksgezondheidsverordeningen of belasting op financiële ondersteuning. De specifieke vereisten per land worden niet genoemd op deze website en de criteria voor, en informatie over ondersteuning die hieronder worden genoemd, kunnen door Uber aangepast worden om aan de specifieke vereisten in een land te voldoen. De omstandigheden veranderen snel en we kunnen naar aanleiding daarvan de aanpak wijzigen, inclusief het bedrag dat ter ondersteuning wordt aangeboden en de criteria om hiervoor in aanmerking te komen

Het blijft onze prioriteit om de community’s waarin we actief zijn te helpen veilig en gezond te blijven. Zoals al eerder vermeld staat er op onze website informatie over het coronavirus en hoe wij hiermee omgaan. We plaatsen regelmatig updates.