Hopp til hovedinnholdet
Uber

Angi stedet ditt

Angi det nærmeste bynavnet for å hjelpe oss med å vise riktig informasjon for området ditt

Velg ønsket språk

Forsikring for partnerbeskyttelse

med AXA

Uber lanserte partnerbeskyttelse 1. juni 2018, som beskytter kvalifiserte sjåfører og leveringspartnere mot de økonomiske omkostningene ved livsendrende hendelser, med forsikring fra AXA. Nå behøver hendelser som skader, sykdom eller det å få barn ikke lenger følges av alle de ekstra økonomiske belastningene.

Hvis du vil sende inn et krav for en livshendelse utenfor tur, ber vi om at du bruker AXAs nettbaserte skjema, som du finner her.

Når og hvem som er dekket

Viktig informasjon

Fra og med lanseringsdatoen

Partnerbeskyttelse starter 1. juni 2018.

Dekning utenfor tur

Utenfor tur: Når som helst du ikke yter transport- eller leveringstjenester ved bruk av Uber-appen.

Hvem som dekkes

Utenfor tur: For å kvalifisere må du være en «Aktiv Uber-partner» (se Vanlige spørsmål).

Slik fungerer det

Hva dette betyr for deg

Forsikring for større utgifter

Hvis du er en av de mange kvalifiserte leveringspartnerne i Sverige, er du nå automatisk forsikret av AXA for å beskytte deg utenfor turer. Dekningen omfatter uleilighetskompensasjon for skader og alvorlig sykdom, og engangsutbetalinger for foreldrepermisjon og jurytjeneste (se informasjon om dekningen).

Beskyttelse mot inntektstap

Vi ønsker å beskytte deg mot risikoen for inntektstap på grunn av noen av livets viktige hendelser som finner sted når du ikke arbeider, men som likevel påvirker muligheten din til å tjene penger. Dekningen omfatter uleilighetskompensasjon for skader og alvorlig sykdom, og engangsutbetalinger for foreldrepermisjon og jurytjeneste (se informasjon om dekningen).

Hvordan sender jeg inn et krav?

Hvis du vil sende inn et krav for en livshendelse utenfor tur, ber vi om at du bruker AXAs nettbaserte skjema, som du finner her.

Ytterligere dokumentasjon

For partnersjåfører

Alle detaljer om polisen og utelukkelser.

Vanlige spørsmål

 • Hva er de viktigste punktene i dekningen?

  Partnerbeskyttelse leverer dekning for bestemte livshendelser som oppstår når du er en partnersjåfør i Norge.

  De viktigste punktene sammenfattes nedenfor. Hvis du vil lese all informasjonen, gå til AXA-merknad.

  Oversikt over dekning ved ulykker som skjer utenfor en tur:

  Kompensasjon ved &alvorlig sykdom eller skade: Hvis du lider av en alvorlig sykdom eller skade, uansett når, og en lege bekrefter at du er arbeidsufør i mer enn 7 dager, vil du være kvalifisert til å motta en daglig utbetaling i opptil 15 dager til. (Merk at de første syv dagene ikke er inkludert – dekningen starter fra og med dag 8.)

  Engangsutbetaling ved fødsels-/foreldrepermisjon: Hvis du er i lykkelige omstendigheter og har fått barn, vil du motta en engangsutbetaling.

  Engangsutbetaling ved jurytjeneste: Hvis du blir pålagt jurytjeneste, vil du motta en engangsutbetaling.

 • Hva er grensene for dekning?

  DekningDekningsperiodeGrense i Norge
  Kompensasjon for alvorlig sykdom og skade (ved sykdom eller skade som medfører mer enn 7 dager i strekk uten evne til å jobbe)Utenfor turPartnersjåfører opptil EUR 1125 (EUR 75 per dag i opptil 15 dager)
  Engangsutbetaling ved fødsels-/foreldrepermisjonUtenfor turEngangsutbetaling på EUR 1000
  Engangsutbetaling for jurytjenesteUtenfor turEngangsutbetaling på EUR 500
 • Hvorfor gjør Uber dette?

  Uavhengig arbeid gir fleksible inntjeningsmuligheter. Vi ønsker å hjelpe deg med å beskytte deg mot risikoen for større utgifter eller tap av inntekt – livsendrende hendelser som skader, sykdom eller det å få barn skal ikke innebære videre økonomiske belastninger. VI er stolte over å være bransjeledere sammen med AXA i etablering av stabil fleksibilitet for de som ikke har fast arbeid.

 • Kan alle Uber-partnere delta i partnerbeskyttelse?

  Kun uavhengige / selvstendig næringsdrivende Uber-partnere kvalifiserer for partnerbeskyttelse. I dette programmet er en selvstendig næringsdrivende partner en som bruker Uber-appen under en tjenestekontrakt som inngås direkte med Uber BV, Rasier Operations BV eller Uber Portier BV, og som ikke er en ansatt av et transportselskap slik som en taxi- eller limousinflåte. Partnere som er ledere for forretningsenheten og den eneste ansatte i en slik enhet som leverer transport-/leveringstjenester, kan kvalifisere. For fullstendig informasjon om polisen, gå til denne linken.

 • Hvor leveres partnerbeskyttelsen?

  Partnerbeskyttelse leveres i følgende EU-land der Uber driver Rides og/eller Uber Eats. Den 1. juni 2018 inkluderer dette Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Østerrike, Belgia, Kroatia, Tsjekkia, Estland, Hellas, Irland, Italia, Litauen, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Spania og Sverige.

 • Erstatter partnerbeskyttelse den kommersielle bilforsikringen min?

  Nei, partnerbeskyttelse gir ikke kommersiell bilforsikring, ei heller er det en erstatning for den obligatoriske bilforsikringen din. Du må kontakte assurandøren, mekleren eller agenten din dersom du har spørsmål om bilforsikringen.

 • Hva defineres som «utenfor tur»?

  Utenfor tur: Når som helst du ikke yter transport- eller leveringstjenester ved bruk av Uber-appen.

  Dekning utenfor tur gjelder kun for «Aktive Uber-partnere». Se kvalifiseringskravene nedenfor.

 • Når er jeg dekket?

  Du trenger ikke å registrere deg – alle kvalifiserte uavhengige partnere beskyttes automatisk av forsikringen, uten omkostninger for deg.

  For kvalifiserte aktive partnere gir programmet også ytterligere inntjeningsbeskyttelse for bestemte livshendelser som kan oppstå når som helst. For fullstendig informasjon om polisen, gå til denne linken.

 • Hva dekkes ikke?

  I likhet med de fleste forsikringspoliser har partnerbeskyttelsen noen generelle og dekningsspesifikke utelukkelser. Du kan lese alle detaljer om polisen og utelukkelser her. For eksempel er hver partner begrenset til maksimalt to (2) krav for alvorlig sykdom og skade i løpet av en 12-måneders periode, og de første 7 dagene av ethvert sykdoms-/skaderelatert krav er ikke dekket (dekningen starter fra og med dag 8 i opptil 15 dager). Du får ikke midler utbetalt dersom du har foretatt turer i løpet av perioden oppgitt i legeattesten.

 • Hvordan sender jeg inn et krav?

  Du kan sende inn et krav ved bruk av et enkelt, nettbasert AXA-kravskjema, som du finner i Hjelp-delen i Uber-appen for partnere. Etter at du har sendt inn kravet ditt, mottar du en bekreftelse på e-post fra AXA med kravets nummer, saksbehandlerens kontaktopplysninger samt en liste over ytterligere dokumenter som du kan trenge for at AXA skal kunne behandle kravet ditt.

 • Hva er kvalifiseringskravene for beskyttelse utenfor tur?

  Utenfor tur: For å kvalifisere for fordelene spesifisert som å ha Utenfor tur-dekning i dekningstabellen, må du være en «Aktiv Uber-partner» og ha fullført 150 turer i de foregående 8 ukene hvis du er en partnersjåfør, eller 30 turer de siste 8 ukene hvis du er en leveringspartner.

  For fødselspermisjon, hvis du er barnets naturlige mor (og kan trenge ekstra tid før fødselen), har vi utvidet terskelen til 6 måneder, i løpet av hvilke du må ha fullført 300 turer hvis du er partnersjåfør, eller 60 turer de siste 8 ukene hvis du er en leveringspartner.

Hva mer trenger du?

Få mer fra Uber

Få brukerstøtte

La oss gjøre hver eneste Uber-tur knirkefri. Via brukerstøttesidene våre får du hjelp til å konfigurere kontoen din, komme i gang med appen, justere priser og mye annet.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Få svar. Få personlig støtte ved Ubers supportsentre i din by.