Please enable Javascript
Hopp til hovedinnholdet

Forsikring for partnerbeskyttelse med Allianz Partners

Uber lanserte partnerbeskyttelse 1. juni 2018, som beskytter kvalifiserte sjåfører og leveringspartnere mot de økonomiske kostnadene ved livsendrende hendelser. Nå behøver ikke lenger hendelser som skade, sykdom eller barnefødsel medføre ekstra økonomisk stress.

Hvis du vil sende inn et krav etter et uhell under en tur, eller for en livshendelse utenfor tur, ber vi om at du bruker det nettbaserte skjemaet du finner nedenfor.

Når du er dekket

Viktig informasjon

Fra og med lanseringsdatoen

Partnerbeskyttelsesdekningen startet 1. juni 2018 med oppdaterte vilkår gjeldende fra 1. januar 2022.

Dekning utenfor tur

Utenfor tur: Enhver tid du ikke yter transport- eller leveringstjenester ved bruk av Uber-appen.

Hvem som dekkes

Utenfor tur: For å være kvalifisert må du være en aktiv, uavhengig sjåførpartner (uten å ansette andre sjåfører) eller leveringspartner (se Vanlige spørsmål).

Slik fungerer det

Hva dette betyr for deg

Forsikring for større utgifter

Hvis du er en av de mange kvalifiserte uavhengige kontraktørene som bruker en Uber-app for fleksible inntjeningsmuligheter, er du nå automatisk forsikret av Allianz Partners for å beskytte deg når du er utenfor tur. Dekningen omfatter uleilighetskompensasjon for skader og alvorlig sykdom, og engangsutbetalinger for foreldrepermisjon og jurytjeneste (se informasjon om dekningen).

Beskyttelse mot inntektstap

Vi vil beskytte deg mot risikoen for inntektstap på grunn av livshendelser som finner sted når du ikke arbeider, men som likevel påvirker muligheten din til å tjene penger. Dekningen omfatter uleilighetskompensasjon for skader og alvorlig sykdom, og engangsutbetalinger for foreldrepermisjon og jurytjeneste (se informasjon om dekningen).

Hvordan sender jeg inn et krav?

Hvis du vil sende inn et krav for en livshendelse utenfor en tur, ber vi om at du bruker det nettbaserte skjemaet du finner nedenfor.

Ytterligere dokumentasjon

Sjåførpartnere

Alle detaljer om polisen og unntak.

Vanlige spørsmål

 • Partnerbeskyttelse leverer dekning for bestemte hendelser som oppstår når en partner er utenfor tur.

  De viktigste punktene er oppsummert nedenfor. For mer informasjon kan du lese merknaden i delen Ytterligere dokumentasjon.

  Oversikt over dekning ved ulykker som skjer utenfor tur:

  Kompensasjon ved alvorlig sykdom eller skade: Hvis du lider av en alvorlig sykdom eller skade, uansett når, og en lege bekrefter at du er arbeidsufør i mer enn 7 dager, vil du være kvalifisert til å motta en daglig utbetaling opptil ytterligere 15 dager. (Merk at de første syv dagene ikke er inkludert – dekningen starter fra og med dag 8.)

  Engangsutbetaling ved fødsels-/foreldrepermisjon: For å feire at du har fått barn, vil du motta en engangsutbetaling.

  Engangsutbetaling ved jurytjeneste: Hvis du blir pålagt jurytjeneste, vil du motta en engangsutbetaling.

 • Se delen nedenfor for spesifikk informasjon for landet ditt.

 • Uavhengig arbeid gir fleksible inntjeningsmuligheter. Vi vil hjelpe deg med å beskytte deg mot risikoen for større utgifter eller tap av inntekt – fordi livsendrende hendelser som skader, sykdom eller det å få barn skal ikke innebære økonomiske belastninger. VI er stolte over å være bransjeledere sammen med Allianz Partners i etablering av stabil fleksibilitet for dem som ikke har fast arbeide.

 • Kun uavhengige/selvstendig næringsdrivende Uber-partnere kvalifiserer for partnerbeskyttelse. I dette programmet defineres en selvstendig næringsdrivende partner som en som bruker Uber-appen under en tjenestekontrakt som inngås direkte med Uber BV, Rasier Operations BV eller Uber Portier BV, og som ikke er ansatt hos et transportselskap slik som en taxi- eller limousine bilservice. Partnere som er ledere for forretningsenheten og den eneste ansatte i en slik enhet som leverer transport-/leveringstjenester, kan være kvalifisert.

  For fullstendig informasjon om og unntak fra retningslinjene går du til lenkene i delen Mer dokumentasjon.

 • Partnerbeskyttelse leveres i følgende EU-land der Uber har Rides og/eller Uber Eats.

 • Nei, partnerbeskyttelse gir ikke kommersiell bilforsikring, ei heller er det en erstatning for den obligatoriske bilforsikringen din. Du må kontakte forsikreren, megleren eller agenten din dersom du har spørsmål om bilforsikringen.

 • Utenfor tur: Enhver tid hvor du ikke yter transport- eller leveringstjenester ved bruk av Uber-appen.

  Dekning utenfor tur gjelder kun for «Aktive Uber-partnere». Se kvalifiseringskravene nedenfor.

 • Du trenger ikke å registrere deg – alle kvalifiserte uavhengige partnere beskyttes automatisk av forsikringen, uten omkostninger for deg.

  For kvalifiserte aktive partnere gir programmet i tillegg også inntektsbeskyttelse for spesifikke livshendelser som kan oppstå når som helst. For fullstendig informasjon om og unntak fra retningslinjene går du til lenken i delen Mer dokumentasjon.

 • I likhet med de fleste forsikringspoliser har partnerbeskyttelsen noen generelle og dekningsspesifikke unntak. Fullstendig informasjonen om polisen og unntak finner du i linken i delen Mer dokumentasjon. For eksempel er hver partner begrenset til maksimalt to (2) krav for alvorlig sykdom og skade i løpet av en 12-måneders periode, og de første 7 dagene av ethvert sykdoms-/skaderelatert krav er ikke dekket (dekningen starter fra og med dag 8 i opptil 15 dager). Det blir ingen utbetaling dersom du har foretatt turer i løpet av perioden oppgitt i legeattesten.

 • Du kan sende inn et krav ved bruk av et enkelt, nettbasert kravskjema, som du finner i Hjelp-delen i Uber-appen for partnere. Etter at du har sendt inn kravet ditt, mottar du en bekreftelse på e-post med kravets nummer, saksbehandlerens kontaktopplysninger samt en liste over ytterligere dokumenter som du kan trenge for å kunne behandle kravet ditt.

 • Utenfor tur: For å kvalifisere for fordelene spesifisert som utenfor tur-dekning i dekningstabellen, må du være en «Aktiv Uber-partner» og ha fullført 150 turer i de foregående 8 ukene hvis du er partnersjåfør, eller 30 turer de siste 8 ukene hvis du er leveringspartner.

  For fødselspermisjon, hvis du er barnets naturlige mor (og kan trenge ekstra tid før fødselen), har vi utvidet terskelen til 6 måneder. I løpet av disse må du ha fullført 300 turer hvis du er partnersjåfør, eller 60 turer de siste 8 ukene hvis du er leveringspartner.

Hva er grensene for dekningen?

 • Dekning DekningsperiodeNorges grense for
  alvorlig sykdom og skade Kompensasjon (for sykdom eller skade som fører til mer enn 7 dager i strekk med sykemelding)Utenfor turPartnersjåfører opptil EUR 1125 (EUR 75 per dag i opptil 15 dager)
  Engangsutbetaling ved fødsels-/foreldrepermisjonUtenfor tur 1000EUR i engangsbeløp
  Jurytjeneste EngangsutbetalingUtenfor tur 500EUR i engangsbeløp

Sikkerhet er viktig for oss

Når du kjører med Uber, får du brukerstøtte døgnet rundt og forsikringsdekning. Og alle passasjerer blir verifisert med personopplysninger og telefonnummer, du vet hvem du henter, og det gjør vi også.

Få hjelp

Vi vil at alle Uber-turer skal være problemfrie. Brukerstøttesidene våre kan hjelpe deg med kontokonfigurering, komme i gang med appen, prisjusteringer og mye mer.

Opplysningene på denne nettsiden er bare til informasjon og gjelder ikke nødvendigvis i landet, regionen eller byen hvor du oppholder deg. De kan endres og oppdateres uten forvarsel.

Merk: Noen lenker til eksterne kilder oppgir informasjon på det lokale språket.