Please enable Javascript
Hopp til hovedinnholdet

Forsikring for partnersjåfører med AXA

Uber lanserte partnerbeskyttelse 1. juni 2018, som beskytter kvalifiserte sjåfører og leveringspartnere mot de økonomiske omkostningene ved livsendrende hendelser, med forsikring fra AXA. Nå behøver hendelser som skader, sykdom eller det å få barn ikke lenger følges av alle de ekstra økonomiske belastningene.

Hvis du vil sende inn et krav for en livshendelse utenfor en tur, ber vi om at du bruker AXAs nettbaserte skjema, som du finner nedenfor.

Når og hvem som er dekket

Viktig informasjon

Dekning utenfor tur

Utenfor tur: Når som helst du ikke yter transport- eller leveringstjenester ved bruk av Uber-appen.

Hvem som dekkes

Utenfor tur: For å være kvalifisert må du være en aktiv, uavhengig sjåførpartner (uten å ansette andre sjåfører) eller leveringspartner (se Vanlige spørsmål).

Slik fungerer det

Hva dette betyr for deg

Forsikring for større utgifter

Hvis du er en av de mange kvalifiserte uavhengige kontraktørene som bruker en Uber-app for fleksible inntjeningsmuligheter, er du nå automatisk forsikret av AXA for å beskytte deg når du er utenfor en tur. Dekningen omfatter uleilighetskompensasjon for skader og alvorlig sykdom, og engangsutbetalinger for foreldrepermisjon og jurytjeneste (se informasjon om dekningen).

Beskyttelse mot inntektstap

Vi ønsker å beskytte deg mot risikoen for inntektstap på grunn av noen av livets viktige hendelser som finner sted når du ikke arbeider, men som likevel påvirker muligheten din til å tjene penger. Dekningen omfatter uleilighetskompensasjon for skader og alvorlig sykdom, og engangsutbetalinger for foreldrepermisjon og jurytjeneste (se informasjon om dekningen).

Hvordan sender jeg inn et krav?

Hvis du vil sende inn et krav for en livshendelse utenfor en tur, ber vi om at du bruker AXAs nettbaserte skjema, som du finner nedenfor.

Ytterligere dokumentasjon

Sjåførpartnere

Alle detaljer om polisen og utelukkelser.

Vanlige spørsmål

 • Partnerbeskyttelse leverer dekning for bestemte hendelser som oppstår når en partnersjåfør er utenfor en tur.

  De viktigste punktene sammenfattes nedenfor. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese AXA-merknaden i delen Ytterligere dokumentasjon.

  Oversikt over dekning ved ulykker som skjer utenfor en tur:

  Kompensasjon ved alvorlig sykdom eller skade: Hvis du lider av en alvorlig sykdom eller skade, uansett når, og en lege bekrefter at du er arbeidsufør i mer enn 7 dager, vil du være kvalifisert til å motta en daglig utbetaling i opptil 15 dager til. (Merk at de første syv dagene ikke er inkludert – dekningen starter fra og med dag 8.)

  Engangsutbetaling ved fødsels-/foreldrepermisjon: Hvis du er i lykkelige omstendigheter og har fått barn, vil du motta en engangsutbetaling.

  Engangsutbetaling ved jurytjeneste: Hvis du blir pålagt jurytjeneste, vil du motta en engangsutbetaling.

 • Se delen nedenfor for spesifikk informasjon for landet ditt.

 • Uavhengig arbeid gir fleksible inntjeningsmuligheter. Vi ønsker å hjelpe deg med å beskytte deg mot risikoen for større utgifter eller tap av inntekt – livsendrende hendelser som skader, sykdom eller det å få barn skal ikke innebære videre økonomiske belastninger. VI er stolte over å være bransjeledere sammen med AXA i etablering av stabil fleksibilitet for de som ikke har fast arbeid.

 • Kun uavhengige / selvstendig næringsdrivende Uber-partnere kvalifiserer for partnerbeskyttelse. I dette programmet er en selvstendig næringsdrivende partner en som bruker Uber-appen under en tjenestekontrakt som inngås direkte med Uber BV, Rasier Operations BV eller Uber Portier BV, og som ikke er en ansatt av et transportselskap slik som en taxi- eller limousinflåte. Partnere som er ledere for forretningsenheten og den eneste ansatte i en slik enhet som leverer transport-/leveringstjenester, kan kvalifisere.

  For fullstendig informasjon om og unntak fra retningslinjene går du til linkene i delen Mer dokumentasjon.

 • Partnerbeskyttelse leveres i følgende EU-land der Uber driver Rides og/eller Uber Eats. Den 1. juni 2018 inkluderer dette Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Østerrike, Belgia, Kroatia, Tsjekkia, Estland, Hellas, Irland, Italia, Litauen, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Spania og Sverige.

 • Nei, partnerbeskyttelse gir ikke kommersiell bilforsikring, ei heller er det en erstatning for den obligatoriske bilforsikringen din. Du må kontakte assurandøren, mekleren eller agenten din dersom du har spørsmål om bilforsikringen.

 • Utenfor tur: Når som helst du ikke yter transport- eller leveringstjenester ved bruk av Uber-appen.

  Dekning utenfor tur gjelder kun for «Aktive Uber-partnere». Se kvalifiseringskravene nedenfor.

 • Du trenger ikke å registrere deg – alle kvalifiserte uavhengige partnere beskyttes automatisk av forsikringen, uten omkostninger for deg.

  For kvalifiserte aktive partnere gir programmet også ytterligere inntektsbeskyttelse for bestemte livshendelser som kan oppstå når som helst. For fullstendig informasjon om og unntak fra retningslinjene går du til linken i delen Mer dokumentasjon.

 • I likhet med de fleste forsikringspoliser har partnerbeskyttelsen noen generelle og dekningsspesifikke unntak. Les den fullstendige informasjonen om og unntakene fra retningslinjene i delen Mer dokumentasjon. For eksempel er hver partner begrenset til maksimalt to (2) krav for alvorlig sykdom og skade i løpet av en 12-måneders periode, og de første 7 dagene av ethvert sykdoms-/skaderelatert krav dekkes ikke (dekningen starter fra og med dag 8 i opptil 15 dager). Du får ikke midler utbetalt dersom du har foretatt turer i løpet av perioden oppgitt i legeattesten.

 • Du kan sende inn et krav ved bruk av et enkelt, nettbasert AXA-kravskjema, som du finner i Hjelp-delen i Uber-appen for partnere. Etter at du har sendt inn kravet ditt, mottar du en bekreftelse på e-post fra AXA med kravets nummer, saksbehandlerens kontaktopplysninger samt en liste over ytterligere dokumenter som du kan trenge for at AXA skal kunne behandle kravet ditt.

 • Utenfor tur: For å kvalifisere for fordelene spesifisert som å ha Utenfor tur-dekning i dekningstabellen, må du være en «Aktiv Uber-partner» og ha fullført 150 turer i de foregående 8 ukene hvis du er en partnersjåfør, eller 30 turer de siste 8 ukene hvis du er en leveringspartner.

  For fødselspermisjon, hvis du er barnets naturlige mor (og kan trenge ekstra tid før fødselen), har vi utvidet terskelen til 6 måneder, i løpet av hvilke du må ha fullført 300 turer hvis du er partnersjåfør, eller 60 turer de siste 8 ukene hvis du er en leveringspartner.

Hva er grensene for dekningen?

 • DekningDekningsperiodeGrense i Norge
  Kompensasjon for alvorlig sykdom og skade (ved sykdom eller skade som medfører mer enn 7 dager i strekk uten evne til å jobbe)Utenfor turPartnersjåfører opptil EUR 1125 (EUR 75 per dag i opptil 15 dager)
  Engangsutbetaling ved fødsels-/foreldrepermisjonUtenfor turEngangsutbetaling på EUR 1000
  Engangsutbetaling for jurytjenesteUtenfor turEngangsutbetaling på EUR 500

Dedikert til sikkerhet

Uber-partnersjåfører er forsikret, og de kan henvende seg til brukerstøtte hele døgnet. I tillegg er alle passasjerene verifisert med personopplysninger og telefonnummer, slik at både du og vi vet hvem du henter.

Få hjelp

Vi ønsker at alle Uber-turer skal være problemfrie. Så vi er her for å hjelpe med kontokonfigurering, prisjusteringer og mer når du trenger det.

Opplysningene på denne nettsiden er bare til informasjon og gjelder ikke nødvendigvis i landet, regionen eller byen hvor du oppholder deg. De kan endres og oppdateres uten forvarsel.

Merk: Noen linker til eksterne kilder oppgir informasjon på det lokale språket.