முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்

இப்போதே பயணத்தைக் கோருங்கள்

900+ நகரங்களில் பயணச் சேவை

ஊபர் ஃபார் பிஸினஸ்

தினசரி வணிகத்தில் ஊபரின் சக்தி

பணியின் போது உணவு

உங்கள் பணியாளர்கள் எங்கே பணிபுரிந்தாலும் அவர்கள் விரும்பும் உணவை நேரடியாக வழங்குவதன் மூலம் அவர்களை மகிழ்ச்சியடையச் செய்யுங்கள்.

பணியாளர் பயணங்கள்

பணி தொடர்பான பயணங்களில் மகிழ்ச்சியை அனுபவியுங்கள். பணியாளர்களுக்கான சாலைப் பயணம் மற்றும் கம்யூட் பயணத் திட்டங்களை உருவாக்குங்கள்.

அன்பளிப்புப் பயணங்கள்

கவர்வதை இலக்காகக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் வாடிக்கையாளர்கள், கிளையண்ட்கள் மற்றும் விருந்தினர்களுக்காக டோர் டு டோர் பயணங்களை ஏற்பாடு செய்யுங்கள்.

உங்கள் பாதுகாப்பிற்கான எங்கள் உறுதியளிப்பு

நாங்கள் சேர்க்கின்ற ஒவ்வொரு பாதுகாப்பு அம்சத்துடனும், நாங்கள் நிலைநிறுத்தும் எங்கள் சமூக வழிகாட்டல்களின் ஒவ்வொரு தரநிலையுடனும், எங்கள் பயனர்களான உங்களுக்குப் பாதுகாக்கப்பட்டதொரு சூழலை உருவாக்குவதற்கு உறுதியுடன் பணியாற்றி வருகிறோம்.

எங்களைப் பற்றி

நாங்கள் எவ்வாறு துவங்கினோம், எது எங்களை இயக்குகிறது, எப்படி வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்கிறோம் போன்றவற்றைக் கண்டறியுங்கள்.

செய்தி அறை

எங்கள் சமீபத்திய வெளியீடுகள், முன்முயற்சிகள், கூட்டுறவுகள் ஆகியவை பற்றிய அறிவிப்புகளைக் காணுங்கள்.

உலகளாவிய குடியுரிமை

நாங்கள் சேவையாற்றுகிற நகரங்களில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான எங்கள் உறுதியளிப்பு குறித்து படியுங்கள்.