Skip to main content
Uber
Uber

Sân bay quốc tế thành phố Mexico (MEX)

Cách đi lại thông minh hơn

Ở đâu bạn cần, ở đó có Uber

Vi vu đó đây như dân bản xứ thứ thiệt

Có Uber, đâu cũng là nhà

Uber price estimator

Sample rider prices are estimates only and do not reflect variations due to discounts, geography, traffic delays, or other factors. Flat rates and minimum fees may apply. Actual prices for rides and scheduled rides may vary.

Ways to ride in the area

  • UberX1-4

  • UberX VIP1-4

Cách yêu cầu xe đón tại sân bay

Hãy yêu cầu khi bạn đã sẵn sàng đi bộ ra bên ngoài.

Ra khỏi ở tầng ga đến

Xác nhận địa điểm

Sân bay thành phố Mexico map

Top questions from riders

More information

Driving with Uber?

Going to a different airport?

Thông tin du khách tại Sân bay thành phố Mexico