Mine põhisisu juurde
Uber
Uber

Sõida enesekindlalt

Turvalisema teenuse kujundamine

Funktsioonid Sinu turvalisuse tagamiseks

Abi, kui seda vajad

Kaasav kogukond

Meelerahu kõikjal, kuhu lähed

Hädaabi nupp

Ööpäevaringne kasutajatugi

Jälgi minu sõitu

Vastastikused hinnangud

Telefoninumbri anonüümseks muutmine

GPS-iga jälgimine

RideCheck

Kindlustus, millele võid loota

Sujuvate, ohutute pealevõtmiste nõuanded

Sõitja ohutus

Juhi turvalisus

Turvalisemad teed kõigile, tänu Sinule

Sõites tähelepanu hoidmine

Ohutusnõuanded

Meie kogukonna tugevdamine