Please enable Javascript
Mine põhisisu juurde

Allianz Partnersi partnerikaitse kindlustus

1. juunil 2018 võttis Uber kasutusele partnerikaitse, mis kaitseb kindlustuse abil nõuetele vastavaid juhte ja kullerpartnereid elu muutvate sündmuste kulude eest. Nüüd ei pea vigastuse, haiguse või lapse sünniga kaasnema nii suurt rahamuret.

Kui soovid esitada kindlustusnõude sõiduaegse õnnetuse või sõiduvälise elusündmuse kohta, siis kasuta veebipõhist kindlustusnõude vormi, mis on toodud allpool.

Millal kindlustuskaitse kehtib?

Oluline teave

Alguskuupäev

Partnerikaitse algas 1. juunil 2018 ning uuendatud tingimused jõustusid 1. detsembril 2019.

Kindlustuskaitse sõidu ajal ja sõiduväline kindlustuskaitse

Sõiduaegne: sõidu või toidu kohaletoimetamise tellimuse vastuvõtmise hetkest kuni selle tellimuse täitmiseni ja 15 minutit pärast selle lõppu.

Sõiduväline: igasugune aeg, mil Sa ei osuta Uberi rakenduse kaudu transpordi- või kullerteenuseid.

Kellele kaitse kehtib?

Sõiduaegne: Kõik iseseisvad Uberi partnerid vastavad hüvede saamise nõuetele.

Sõiduväline: Nõuetele vastamiseks pead olema aktiivne Uberi partner (vaata KKK-d).

Kuidas see toimib?

Mida see Sinu jaoks tähendab?

Suured kulud on kindlustatud

Kui oled üks paljudest sõltumatutest töövõtjatest, kes kasutab paindlikuks tulu saamiseks Uberi rakendust, kehtib Sulle nüüd automaatselt Allianz Partnersi sõiduaegne kindlustus. Kindlustuskaitse katab ravikulusid, surma, püsivat invaliidsust, haiglaravi ja vigastusi (vaata kindlustuskaitse üksikasju).

Kaitse saamatajäänud tulu korral

Soovime Sul aidata end kaitsta ohu eest, mis kaasneb tulu kaotamisega sõiduaegsete või sõiduväliste õnnetuste või vigastuste tõttu. See programm tagab nõuetele vastavatele partneritele kindlustuskaitse ka mõningate elusündmuste ajal, mis toimuvad sel ajal, kui Sa ei tööta, kuid mõjutavad siiski Sinu raha teenimise võimet. Kindlustuskaitse hõlmab hüvitist ebamugavuste eest, mis kaasnevad vigastuste ja raske haigusega, ning ühekordseid makseid lapse sünni ja vandekohtus osalemise korral (vaata kindlustuskaitse üksikasju).

Sulle ei maksa see midagi

Osana meie pühendumisest ülemaailmse ohutuse tagamisele, teeme Sulle kaitse pakkumiseks koostööd maailma juhtiva kindlustusbrändiga Allianz Partners. Pole vaja registreeruda – kõik nõuetele vastavad sõltumatud partnerid on kindlustusega automaatselt kaitstud ja Sulle ei maksa see midagi.

Kuidas ma saan kindlustusnõuet esitada?

Kui soovid esitada kindlustusnõude sõidu ajal toimunud õnnetuse või muul ajal toimunud elusündmuse tõttu, siis kasuta veebipõhist kindlustusnõude vormi, mis on toodud allpool.

Täiendavad dokumendid

Partnerjuhid

Eeskirja täielikud üksikasjad ja välistused.

Korduma kippuvad küsimused

 • Partnerikaitse pakub kaitset kindlate sündmuste puhuks, mis leiavad aset siis, kui partner on sõidul, ja kindlate sündmuste korral väljaspool sõite.

  Põhiomadused on võetud kokku allpool. Kõik üksikasjad leiad teatisest, mis asub jaotises Täiendavad dokumendid.

  Sõidu ajal toimuvate õnnetustega seotud kindlustuskaitse omadused.

  Ravikulude kindlustuskaitse: see hüvitab kulud, mis on tekkinud seoses raviga ja mida tavalised avalikud tervishoiuteenused ei kata, ning annab Sulle mugava võimaluse kasutada peale avalike tervishoiuteenuste kohe ka mitmesuguseid vajalikke erameditsiini teenuseid (nt füsioteraapia, taastusravi, teise arsti arvamus).

  Ebamugavuste hüvitamise makse (haiglas viibimine): kui viibid haiglas üle 24 tunni, siis saad ühekordse makse.

  Ebamugavuste hüvitamise makse (vigastus): Kui Sa ei saa sõidu ajal toimunud õnnetuse tagajärjel töötada ja Sul on arstitõend töövõimetuse kohta, saad päevatasu kuni 30 päeva eest.

  Surma- ja matusetoetused: kui peaks juhtuma, et saad sõidu ajal toimunud õnnetuses surma, saavad Sinu ülalpeetavad või pärijad ühekordse makse. Lisaks hüvitatakse matusekulud.

  Invaliidsushüvitised: kui peaksid sõidu ajal toimunud õnnetuse tagajärjel invaliidistuma, siis saad ühekordse makse (summa oleneb invaliidsuse raskusastmest).

  2) Väljaspool sõitu toimuvate sündmustega seotud kindlustuskaitse omadused.

  Raske haiguse ja vigastuse hüvitis: kui jääd mis tahes ajal raskelt haigeks või saad raske vigastuse ja arst tunnistab Sind töövõimetuks kauemaks kui 7 päeva, on Sul õigus saada veel kuni 15 päeva eest täiendav igapäevane makse. (Pea meeles, et see ei hõlma esimest 7 päeva, kindlustuskaitse algab 8. päevast.)

  Vanemapuhkuse ühekordne makse: lapse sünni puhul saad ühekordse makse.

  Vandekohtus osalemise ühekordne makse: Kui Sind kohustatakse vandekohtus osalema, saad ühekordse makse.

 • Vaata oma riigi kohta lisateavet järgmisest osast.

 • Sõltumatu töö tagab paindlikud teenimisvõimalused. Soovime aidata Sul kaitsta end suurte kulude või tulu kaotuse riski eest – sest elu muutvad sündmused, nagu vigastus, haigus või lapse saamine, ei tohiks kaasa tuua täiendavat rahalist stressi. Oleme uhked, et oleme koos Allianz Partnersiga valdkonna liidrid keikamajanduses stabiilse paindlikkuse loomisel.

 • Partnerikaitsele on õigus ainult nõuetele vastavatel sõltumatutel / füüsilisest isikust ettevõtjatest Uberi partneritel. Selle programmi puhul on füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev partner selline partner, kes kasutab Uberi rakendust teenuselepingu alusel (sõlmitud otse ettevõttega Uber BV, Rasier Operations BV või Uber Portier BV) ega ole transpordiettevõtte (nt takso- või limusiinipargi omaniku) töötaja. Partnerid, kes on äriüksuse juhid ja ainsad isikud, kes selles üksuses transpordi-/kullerteenuste osutajana töötavad, võivad kvalifitseeruda.

  Eeskirjade täielikud üksikasjad ja välistused leiad linkide kaudu, mis asuvad jaotises Täiendavad dokumendid.

 • Partnerikaitset pakutakse järgmistes EL-i riikides, kus Uber sõite ja/või Uber Eatsi pakub.

 • Ei, partnerikaitse ei paku sõiduki kommertskindlustust ega asenda Sinu kohustuslikku liikluskindlustust. Pöördu oma kindlustusandja, maakleri või agendi poole, kui Sul on küsimusi mootorsõiduki kindlustuse kohta.

 • Sõiduaegne: sõidu või toidu kohaletoimetamise tellimuse vastuvõtmise hetkest kuni selle tellimuse täitmiseni ja 15 minutit pärast selle lõppu.

  Sõiduväline: igasugune aeg, mil Sa ei osuta Uberi rakenduse kaudu transpordi- või kullerteenuseid.

  Sõiduväline kindlustuskaitse kohaldub ainult aktiivsetele Uberi partneritele. Vaata sobivusnõudeid altpoolt.

 • Pole vaja registreeruda – kõik nõuetele vastavad sõltumatud partnerid on kindlustusega automaatselt kaitstud ja Sulle ei maksa see midagi.

  Kindlustuskaitse sõidu ajal toimuvate õnnetuste puhuks kehtib kõigile sõltumatutele partneritele sõidu või toidu kohaletoimetamise tellimuse vastuvõtmisest Uberi rakenduses kuni selle tellimuse lõpetamiseni ja 15 minutit pärast selle lõppu.

  Nõuetele vastavatele aktiivsetele partneritele pakub see programm ka täiendavaid tulu kaitsemeetmeid konkreetsete elusündmuste puhul, mis võivad igal ajal aset leida. Eeskirjade täielikud üksikasjad ja välistused leiad linkide kaudu, mis asuvad jaotises Täiendavad dokumendid.

 • Nagu enamik kindlustuspoliise, on partnerikaitsel mõningad üldised ja kindlustuskaitsepõhised välistused. Loe eeskirja täielikke üksikasju ja välistusi linkide kaudu, mis asuvad jaotises Täiendavad dokumendid. Näiteks iga partner võib esitada 12 kuu jooksul kuni kaks (2) kindlustusnõuet raske haiguse ja vigastuse korral ning esimese 7 päeva eest haiguse ja vigastuse korral kindlustushüvitist ei maksta (kindlustuskaitse algab 8. päevast ning kestab kuni 15 päeva). Makseid ei tehta, kui oled arstitõendil märgitud ajavahemikul sõite teinud.

 • Võid esitada kindlustusnõude, kasutades lihtsat veebipõhiste kindlustusnõuete vormi, mis asub partneri Uberi rakenduse abi osas. Pärast oma kindlustusnõude esitamist saad kinnitava e-kirja oma nõude numbri, nõude kontaktisiku andmete ja lisadokumentide nimekirjaga, mida Sul võib vaja minna, et Sinu nõuet töödelda saaks.

 • Sõiduaegne: kõik sõltumatud Uberi partnerid võivad saada kindlustuskaitse tabelis „sõiduaegse“ kindlustuskaitse alla kuuluvaid hüvitisi.

  Sõiduväline: sõiduvälise juhtumi hüvitise õiguse omamiseks pead olema aktiivne Uberi partner, teinud partnerjuhina eelmise 8 nädala jooksul 150 sõitu või kullerpartnerina eelmise 8 nädala jooksul 30 sõitu.

  Emapuhkuse kindlustuskaitse kasutamiseks, kui oled lapse sünniema (ja võib-olla vajad enne sünnitust täiendavat puhkust), oleme pikendanud künnist 6 kuuni, mille jooksul pead olema teinud partnerjuhina 300 sõitu või kullerpartnerina eelmise 8 nädala jooksul 60 sõitu.

Millised on kindlustuskaitse piirangud?

 • KaitseKindlustuskaitse perioodPiirmäär Eestis
  Meditsiiniline kindlustuskaitseSõiduaegneKuni 7500 € hüvitis
  Õnnetusjuhtumi surmahüvitisSõiduaegne50 000 € ühekordne summa + kuni 6 000 € matusekulude hüvitis
  Püsiva invaliidsuse hüvitisSõiduaegneKuni 50 000 € ühekordne summa
  Ebamugavushüvitis (haiglas olek)Sõiduaegne300 € ühekordne summa
  Ebamugavushüvitis (vigastus)Partnerjuhid kuni 600 € (20 € päevas kuni 30 päeva)
  Raske) Haigus- ja vigastushüvitis (haigus või vigastus, mille tagajärjeks on rohkem kui 7 järjestikust töövõimetuspäeva)SõiduvälinePartnerjuhid kuni 300 € (20 päeva päevas kuni 15 päeva)
  Vanemapuhkus ühekordne makseSõiduvälineÜhekordne summa 1000 €
  Vandekohtus osalemine ühekordne summaSõiduvälineÜhekordne summa 500 €

Pühendunud ohutuse tagamisele

Uberiga sõites saad ööpäevaringse kasutajatoe ja kindlustuskaitse. Kõigi sõitjate isikuandmeid ja telefoninumbrit kontrollitakse, et nii Sina kui ka meie teaksime, keda peale võtad.

Küsi abi

Muudame iga Uberi sõidu muretuks. Meie kasutajatoe lehed aitavad Sul kontot seadistada, rakenduse kasutamist alustada, sõiduhindu korrigeerida jpm.

Sellel lehel esitatud teave on ainult informeeriv ega pruugi kehtida Sinu riigi, piirkonna või linna kohta. See võib muutuda ja seda võidakse uuendada ette teatamata.

Märkus: osad väliste allikate lingid näitavad andmeid kohalikus keeles.