Přeskočit na hlavní obsah

Jak se registrovat k DPH

Registrace k DPH je nutná, pokud tvůj obrat z činností překročí limit pro registraci DPH.

Tato stránka tě provede základy procesu registrace k DPH. Očekávej, že registrace trvá 1 až 3 týdny.

Další podrobnosti o kritériích a požadavcích, které se na tebe vztahují, ti poskytne daňový poradce.

Informace najdeš v angličtina.

Co tvá registrace zahrnuje

Kritéria a požadavky

Registrace k DPH je povinná, pokud tvůj obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč. Pokud tvůj obrat nepřekročí tuto hranici, není potřeba se registrovat k platbě DPH, ale je potřeba se registrovat jako identifikovaná osoba. Registrace slouží k platbě DPH za služby odebírané ze zahraničí..

Chceš-li požádat o registraci, je třeba provést následující kroky podle typu partnerství: • Pokud se chceš zaregistrovat k DPH jako OSVČ, musíš podat formulář 25 5104 a prokázat se průkazem totožnosti. • V případě obchodní společnosti je potřeba předložit výpis z obchodního rejstříku a výpis z živnostenského rejstříku.

Daňové formuláře jsou na následující webové stránce finanční správy: financnisprava.cz

Doporučujeme vše projednat s daňovým odborníkem. Zde je několik návrhů:

Jiné režimy

Pokud tvůjí obrat obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřekročí hranici 1 000 000 Kč, můžeš se buď registrovat k DPH dobrovolně, nebo požádat pouze o registraci jako identifikovaná osoba. Chceš-li získat tuto registaci, tvoje číslo DIČ nesmí být používáno k žádnému jinému účelu, než k nákupu služeb ze zahraničí (např. z firmy Uber v Nizozemsku).

Při registraci jako identifikovaná osoba:

  • Neúčtuješ DPH za služby;
  • Nepožaduješ vrácení DPH na své provozní náklady;
  • Oznamuješ a platíš DPH za nákup služeb ze zahraničí;
  • Oznamuješ prodej firmám v zemích EU.

Pro registraci jako identifikovaná osoba, zaškrtni 3. a 6. políčko v registračním formuláři DPH (formulář 25 5104).

Podrobnější informace o kritériích a požadavcích, které se na tebe vztahují, získáš u daňového poradce.

Uber profil

Uber profil - identifikovaná osoba

Ujisti se, že nám poskytuješ platné číslo DIČ (přidáním na stránku daňového profilu / Fakturační nastavení) a aktualizuješ svůj daňový profil v aplikaci Uber. Vyber možnost Statut malé firmy.

Profil Uber - DPH

Ujisti se, že nám poskytuješ platné číslo DIČ (přidáním na stránku daňového profilu / Fakturační nastavení) a aktualizuješ svůj daňový profil v aplikaci Uber.

FAQ