Please enable Javascript
Přeskočit na hlavní obsah

Jak se registrovat k DPH

Registrace k DPH je nutná, pokud tvůj obrat z činností překročí limit pro registraci DPH.

Tato stránka tě provede základy procesu registrace k DPH. Očekávej, že registrace trvá 1 až 3 týdny.

Další podrobnosti o kritériích a požadavcích, které se na tebe vztahují, ti poskytne daňový poradce.

Informace najdeš v angličtina.

Co tvá registrace zahrnuje

DPH při poskytování služeb

DPH za poskytování služeb (přepravní služby cestujícím) se platí daňovému úřadu prostřednictvím daňového přiznání.

DPH na provozní náklady

DPH ti může být také účtováno z několika stran. Například na provozní náklady jako jsou opravy automobilu nebo pohonné hmoty. Když jsi registrován jako plátce daně z přidané hodnoty, můžeš si toto DPH odečíst.

Více informací o svých daňových povinnostech najdeš v tomto vládním dokumentu.

Kritéria a požadavky

Registrace k DPH je povinná, pokud tvůj obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 2 000 000 Kč. Pokud tvůj obrat nepřekročí tuto hranici, není potřeba se registrovat k platbě DPH, ale je potřeba se registrovat jako identifikovaná osoba. Registrace slouží k platbě DPH za služby odebírané ze zahraničí..

Chceš-li požádat o registraci, je třeba provést následující kroky podle typu partnerství: • Pokud se chceš zaregistrovat k DPH jako OSVČ, musíš podat formulář 25 5104 a prokázat se průkazem totožnosti. • V případě obchodní společnosti je potřeba předložit výpis z obchodního rejstříku a výpis z živnostenského rejstříku.

Daňové formuláře jsou na následující webové stránce finanční správy: financnisprava.cz

Doporučujeme vše projednat s daňovým odborníkem. Zde je několik návrhů:

Jiné režimy

Pokud tvůjí obrat obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřekročí hranici 1 000 000 Kč, můžeš se buď registrovat k DPH dobrovolně, nebo požádat pouze o registraci jako identifikovaná osoba. Chceš-li získat tuto registaci, tvoje číslo DIČ nesmí být používáno k žádnému jinému účelu, než k nákupu služeb ze zahraničí (např. z firmy Uber v Nizozemsku).

Při registraci jako identifikovaná osoba:

 • Neúčtuješ DPH za služby;
 • Nepožaduješ vrácení DPH na své provozní náklady;
 • Oznamuješ a platíš DPH za nákup služeb ze zahraničí;
 • Oznamuješ prodej firmám v zemích EU.

Pro registraci jako identifikovaná osoba, zaškrtni 3. a 6. políčko v registračním formuláři DPH (formulář 25 5104).

Podrobnější informace o kritériích a požadavcích, které se na tebe vztahují, získáš u daňového poradce.

Uber profil

Uber profil - identifikovaná osoba

Ujisti se, že nám poskytuješ platné číslo DIČ (přidáním na stránku daňového profilu / Fakturační nastavení) a aktualizuješ svůj daňový profil v aplikaci Uber. Vyber možnost Statut malé firmy.

Profil Uber - DPH

Ujisti se, že nám poskytuješ platné číslo DIČ (přidáním na stránku daňového profilu / Fakturační nastavení) a aktualizuješ svůj daňový profil v aplikaci Uber.

FAQ

 • Ano, registrace na živnostenském úřadě je povinná. Registrace je možná buď osobní návštěvou, nebo online pomocí následujícího odkazu.

  K registraci OSVČ stačí výše popsaný krok. Pokud se chceš zaregistrovat jako společnost, je třeba podniknout další kroky:

  • Musíš předložit stanovy nebo společenskou smlouvu společnosti ověřenou notářem
  • Musíš vložit základní kapitál na bankovní účet
  • Společnost musí být zapsána v obchodním rejstříku a registrována u finančního úřadu

  Poznámka: Registrace k DPH musí být provedena odděleně. Není vykonávána automaticky po registraci u živnostenského úřadu.

 • Tvůj obrat je součtem služeb, které jsi prodal. V aplikaci Uber se jedná o prodej cestujícím. Měj však na paměti, že pro daňové účely pravděpodobně budeš muset zahrnout i obrat z jakýchkoli jiných činností, které provádíš mimo platformu Uber.

  Doporučujeme, aby ses obrátil na finanční úřad, obchodní komoru a / nebo daňového poradce pro ujištění, že je tvůj obrat vyčíslen správně.

 • Vrácení DPH

  Přihlášku k registraci DPH lze podat vyplněním formuláře 25 5401. Více informací o přiznání k DPH najdeš na této webové stránce finanční správy financnisprava.cz

  Prodej do EC

  Pokud jsi poskytl služby společnosti Uber, musíš to oznámit ve v Souhrnném hlášení, které musíš podat společně s daňovým přiznáním k DPH. Souhrnné hlášení slouží členským státům EU ke kontrole, zda byla služba poskytnutá společnosti Uber v rámci EU zdaněna.

 • To vše musí být provedeno online prostřednictvím portálu finanční správy. Musíš mít datovou schránku nebo certifikovaný elektronický podpis.

 • Pravděpodobně budeš muset uvést daňové číslo společnosti Uber BV: NL 8520 71589 B01

 • Tyto platby jsou považovány za odměnu za služby poskytované společnosti Uber. Tyto služby obvykle v České republice nepodléhají DPH, ale měly by být uvedené v daňovém přiznání k DPH a Souhrnném hlášení. Níže uvádíme příklady takovýchto činností:

  • Doporučení: Získání někoho, koho znáš na pozici řidiče, pomůže společnosti Uber. Proto ti někdy platíme za tuto službu doporučení.
  • Služba dostupnosti poskytována společnosti Uber: Jedná se o poskytnutí služby, která spočívá v tom, že se zavážeš, že budeš po určitou dobu k dispozici pro provádění přepravních služeb prostřednictvím aplikace Uber.

  Můžeš také získat další příjmy od cestujícího, například poplatek za úklid. Jedná se o poplatek, který naúčtuješ cestujícímu za znečištění tvého automobilu. Tento poplatek podléhá DPH, a proto by měl být zahrnut do tvého daňového přiznání k DPH.

  Doporučujeme, aby ses obrátil na finanční úřad, obchodní komoru a / nebo daňového poradce pro ujištění, že vše probíhá v pořádku.

  • Tvůj obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců překročí hranici 1 000 000 Kč: musíš se stát plátcem DPH;
  • Tvůj obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřekročí hranici 1 000 000 Kč: můžeš se stát plátcem DPH dobrovolně, nebo se musíš identifikovat k dani a stát se osobou identifikovanou.
 • Uzavíráš smlouvu se společností Uber BV se sídlem v Nizozemsku, takže v souladu s pravidly EU pro DPH musíš aplikovat DPH ve výši 21%. To znamená, že:

  • Společnost Uber fakturuje služby na bázi bez DPH.
  • K těmto fakturám bys měl sám připočítat 21% českou DPH.
  • DPH z těchto plnění musíš uvést ve svém daňovém přiznání k DPH.

  V závislosti na tvém postavení režimu (plátce či osoba identifikovaná) může být tato DPH buď daňově neutrální nebo bude požadovaná její úhrada. V případě, že jsi identifikovaná osoba, musíš DPH uhradit českému finančnímu úřadu. Pokud jsi plátce můžeš si tuto DPH nárokovat (vliv bude daňově neutrální – přidaníš a nárokuješ).

  Další informace získáš od svého daňového poradce.

 • Nikdy není pozdě. Důrazně doporučujeme kontaktovat finanční úřad a / nebo tvého daňového poradce, aby tě zaregistroval a napravil tvou situaci. Na základě poskytnutých obchodních informací (datum zahájení tvé podnikatelské činnosti a obrat generovaný od tohoto data) budou finanční úřady moci vyměřit splatnou DPH za minulé roky. Před kontaktováním finančního úřadu však důrazně doporučujeme tvou situaci nejdříve probrat s daňovým poradcem.

 • Můžeš se rozhodnout pro dobrovolnou registraci k DPH, kdy se staneš plnohodnotným plátcem DPH. V tomto případě budeš cestujícím účtovat za své služby včetně DPH a rovněž budeš moct nárokovat odpočet DPH z přijatých plnění.

  Pokud tak učiníš, nezapomeň aktualizovat svůj profil Uber (zrušením zaškrtnutí políčka „Statut malé firmy“).

  Další informace získáš od svého daňového poradce.

 • Co to je? Tvůj daňový přehled je dokument, který poskytuje podrobné rozdělení tvých výdělků (hrubé jízdné) a potenciálních nákladů související s podnikáním. Nejedná se o oficiální daňový doklad, ale může ti nebo tvému daňovému poradci pomoci připravit daňové přiznání.

  Kdo ho získá? Pokud jedete jezdíte s Uber, obdržíte daňový přehled. Každý partner Uber dostane jeden.

  Kde ho najdu? K daňovým přehledům se dostanete po přihlášení na partners.uber.com a kliknutím na Daňový přehled.

  Kdy je k dispozici? Přehled daní je vydáván měsíčně.

  DPH, kterou jsi naúčtoval, se zobrazí v přehledu daní (a na fakturách tvým zákazníkům), ale pouze v případě, že jsi aktualizovali stránku Daňový profil / Nastavení fakturačních údajů týkajících se registrace DPH.

  Zde je vysvětlení některých běžných termínů:

  • Hrubé jízdné Uber: jedná se o plné jízdné, které jste účtovali a fakturovali cestujícím a zahrnuje DPH (pokud je), kterou jste naúčtovali.
  • DPH na přepravní služby: jedná se o část jízdného, kterou jste si účtovali jako DPH. Jízdné je včetně DPH (v ČR 21%).
  • Poplatek za službu Uber: jedná se o poplatek, který vám společnost Uber účtuje. Je převzato z hrubého jízdného Uber.
 • Přečtěte si daňové komentáře připravené KPMG