Ana içeriğe gidin

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Toplumsal etki

Fırsatlar sunmak

Kültür ve aidiyet

Engelsiz Uber

Uber’de Asyalı Temsiliyeti

Uber’de Eşitlik

Uber’de Siyahi Temsiliyeti

Uber’de Göçmenler

Uber’de Kadınlar

Los Ubers

Uber’de Farklı Dinler

Uber’de Ebeveynler

Uber'de Onur

Uber’de Bilgelik

Uber’deki Gazi ve Eski Askerler

Sistemli entegrasyon

Kurumsal liderlik

İş gücünde temsiliyet

Küresel toplumsal cinsiyet ve ırk dağılımı

Küresel toplumsal cinsiyet temsiliyeti

%Erkek%Kadın

ABD ırk ve etnik köken temsiliyeti²

%Beyaz
%Asyalı
%Siyahi veya Afro-Amerikan
%Hispanik veya Latin
%Birden Çok Etnik Kökenli
%Hawaii Yerlisi veya Diğer Pasifik Adalı Kişiler
%Amerikan Yerlisi veya Alaska Yerlisi
%Yeterli Temsil Edilmeyen Azınlık

Bölgeye göre toplumsal cinsiyet dağılımı

%Erkek%Kadın

Yönetici iş gücümüz

ABD iş gücünün kesişim görüntüsü

Sonuç