Företag

Tre frågor som affärsresenärer ställer till sig själva när de reser

23 februari 2019 / Europa

Om du är reseansvarig är du säkert van vid att svara på praktiska frågor om att boka en resa eller registrera utgifter. Men du är ingen tankeläsare.

Det kan vara svårt att få en inblick i resenärers beslutsfattande, även när undersökningar skickas ut efter resor och regelbundna avstämningar med resenärer schemaläggs.

I detta inlägg går vi igenom de viktigaste frågorna som resenärer ställer till sig själva och hur reseansvariga kan bidra till deras sinnesro. Vi har inhämtat information från forskning genomförd av Ubers interna UXR-team (User experience research) som har kartlagt resenärers beslutsfattande och motiveringar när de ute och reser.

Fråga 1: Hur kan jag göra denna resa så stressfri som möjligt?

I vår undersökning angav 44 % av resenärerna att en stressfri resa är viktigt för dem. Det är för att resenärerna vet hur stress kan påverka deras prestationsförmåga. Att ha ont om tid och lägga energi på små olägenheter kan orsaka onödig stress och flytta fokus från resenärens primära uppgift. Därför vill resenärerna gärna undvika friktion under resor så långt det är möjligt.

Det kan låta självklart att resenärer inte vill känna stress, men det är viktigt att reseansvariga förstår stressfaktorernas omfattning. Onyttig mat kan verka mindre stressande än ett försenat flyg som förstör tidsplanen, men båda kan vara lika störande. Den senare faktorn kanske ligger utanför resenärens kontroll men den första faktorn handlar om att tillgodose grundläggande personliga behov. Kom ihåg: När resenärernas behov inte tillgodoses är de sämre rustade att fokusera på resans syfte.

Så ger du resenärerna sinnesro

  • Avsätt extra restid. Ett fullspäckat schema gör en resenär mer stressad. Med lite andrum kan resenärerna fokusera på sitt välbefinnande och förbereda sig ordentligt inför syftet med resan.
  • Förenkla processen. Från att boka en resa till att göra ändringar under resans gång eller registrera utgifter efter resan – alla instruktioner till resenärer ska vara tydliga och lätta att följa.

Fråga 2: Använder jag min tid på bästa sätt?

Föga förvånande bekräftade vår undersökning att en resenärs främsta mål är ett lyckat affärsresultat. Det framkom också att resenärer är nervösa över att bli försenade eller helt missa ett möte under en tjänsteresa. Båda dessa faktorer understryker vikten av effektiv tidsplanering under resor, oavsett om det gäller att komma i tid, avsätta extra tid för finslipning eller ägna mindre tid åt att ta sig från punkt A till punkt B och mer tid åt kunder.

Det visar sig att effektivitet hjälper både resenärer och reseansvariga. Hela företaget gynnas när en resenärs fysiska och mentala energi ägnas åt den primära uppgiften, i stället för detaljerna kring reseplaneringen. Lyckligtvis är det inte svårt att eftersträva effektivitet. Reseansvariga kan välja direktflyg och hotell i närheten och ange dessa önskemål direkt i den officiella resepolicyn.

Så ger du resenärerna sinnesro

  • Stryk onödiga steg i resepolicyn. Sträva efter att få bort allt överflödigt från resenärens ansvarsområden. Slutresultatet blir en effektivare resepolicy för företaget också.
  • Välj smidighet när det är möjligt. Användarvänliga, välbekanta och omtyckta produkter och tjänster ökar effektiviteten, tillförlitligheten och resenärernas välbefinnande, som alla bidrar till de goda resultat som gör att företaget kan växa.

Fråga 3: Är detta en produkt eller tjänst som jag kan lita på?

Vår undersökning visade att affärsresenärer inte gillar risker: 61 % av alla som deltog i undersökningen angav tillförlitlighet som en av sina tre högsta prioriteringar när de reser i tjänsten.

Resenärer vill inte ha några överraskningar under resans gång, och vill inte heller experimentera med något nytt när de har en viktig uppgift att sköta. De vill ha beprövade lösningar som fungerar som väntat och levererar en välbekant kundupplevelse som de kan lita på.

Tillförlitlighet är nyckeln till effektiv planering utan stress. Genom att veta vad de kan förvänta sig känner resenärerna mindre stress och kan arbeta mer effektivt. Dessa förväntningar kan vara så enkla som att beställa morgonkaffet hos en välbekant hotellkedja eller så avancerade som att känna till ombokningsrutinerna hos ett visst flygbolag.

Tillförlitlighet är viktigt för hela företaget. Det läggs massor av tid och resurser på att planera en tjänsteresa. Att använda en obeprövad leverantör, tjänst eller rutin kan bli kostsamt för företagets slutresultat.

Så ger du resenärerna sinnesro

  • Arbeta med välbeprövade varumärken. Att välja alternativ som resenärerna redan känner till bidrar till minskad stress eftersom de inte behöver sätta sig in i något nytt. Det gör att de kan fokusera helt och hållet på mötet, presentationen eller konferensen.

Sammanfattning

När affärsresenärer fattar beslut under resans gång vill de veta att dessa beslut ligger i linje med de positiva resultat de vill uppnå på resan. Detta handlar om att tillgodose kraven på främst tre områden: effektivitet, tillförlitlighet och minskad stress.

En tillförlitlig produkt eller tjänst minskar risken för överraskningar under resan, och effektiva val sparar dyrbar tid. Båda dessa saker i kombination minskar resenärens stress, vilket i sin tur gör att hen kan prestera som bäst. I det långa loppet gör resenärernas smarta val att de kan fundera mindre på resplaner och fokusera mer på att hitta nya kunder.