Produkter

Politiska framsteg

17 april 2014 / Stockholm

I och med regeringens beslut den fjärde april att behålla möjligheten att kunna få dispens från att använda taxameter, har politiker visat att de ser de möjligheter teknisk utveckling innebär. Det är vi glada för.

 

Även om inga långsiktiga beslut är tagna för hur beställningstrafik ska regleras så ser vi fram emot att fortsatt ha en öppen och konstruktiv dialog med myndigheter för att förbättra transportbranschen för konsumenter och näringsidkare. Regeringens ambition att försvåra för skattefusk inom transportbranschen ställer vi oss mycket positiva till. Vi är samtidigt lättade över att dispensen från taxametern inte försvann av bara farten då dispensen i sig inte är källan till fusk inom branschen.

 

Beslutet innebär att det fortsättningsvis finns möjligheter att köra beställningstrafik utan att använda taxameter. Beställningstrafik kan vara färdtjänst, sjuktransporter, skolskjutsar, traditionell limousinservice eller nya tjänster som Ubers som inte vinkas in från gatan eller betalas i bilen. Regeringen beslutade även att för taxibilar införa redovisningscentraler för att säkerställa att den data som samlas av taxametern blir digitalt åtkomlig för myndigheter.

 

Vi hoppas att beslutet kommer att leda till att man i Sverige, precis som i många andra länder, kommer att skilja på taxitrafik och beställningstrafik genom en särskild lagstiftning utan att därför rucka på kraven på skattekontroll och annan regelefterlevnad.

 

Se vår nya video från Stockholm:

 

För dig som är intresserad av att läsa mer om vad beslutet handlar om och hur det påverkar Uber och traditionell taxiverksamhet så har vi inkluderat mer information om Uber och dispensen här nedanför i inlägget.

[h2 class=]INFORMATION OM UBER OCH OM DISPENSEN[/h2]

 

Vad är Uber och hur fungerar det?

Uber är ett teknologiföretag som förmedlar transporttjänster mellan limousineföretag och kunder. Alla körningar bokas digitalt och betalningen sker via faktura genom kunders sparade kreditkort. Föraren har ingen inblandning i betalningsmomentet och varken kontanter eller kort hanteras i bilen.

 

Kunden kan uppskatta priset för resan i förväg och får efter resans slut ett kvitto via email med information om belopp, resväg, hur priset räknats ut och vilken förare som utfört körningen.

 

Kundens betalning går till transportföretaget som utför den fysiska transporttjänsten. Föraren får sitt inkörda belopp betalat till sitt konto en gång per vecka minus Ubers provsion. I samband med betalningen får föraren en avräkning till sin företagsportal på Uber och via email. Avräkningen innehåller information om alla körningar som gjorts under veckan med respektive belopp och totalbeloppet som betalas till förarens konto.

 

Hur kan Uber erbjuda transporttjänster som är billigare än andra alternativ?

Ubers teknologi kopplar samman kunder och bilar på ett effektivt sätt. Tekniken innebär bland annat kortare upphämtningstider, bättre placeringar och möjliggör att förare kan göra fler körningar per timme och spendera mindre av sin tid på att åka runt och leta efter kunder.

 

Uber är också ett av många exempel på delandeekonomin och har därigenom kostnadsfördelar. När en bil tidigare stått stilla och kostat pengar utan beläggning, eller släppt ut avgaser i jakt på en körning, kan de nu ta emot körningar och öka beläggningen genom Uber utan att behöva köra en onödig meter. Genom att utnyttja befintliga resurser som tidigare haft lägre beläggningsgrad kan vi erbjuda gemeneman en privatchaufförsupplevelse som tidigare varit reserverad för kungligheter och företagsledare – och för vissa tjänster även sänka priser under vanliga taxipriser.

 

Uber arbetar för ökad trygget och transparens. Som kund vet du alltid vilken förare som hämtar dig och vice versa. Under året lanserades även en rad  funktioner som till exempel Dela taxa för delad betalning mellan resenärer och Dela ankomsttid där kollegor eller nära och kära kan följa din resa från start till slut.

 

Varför vill inte Uber ha taxametrar för beställningstrafik?

Uber är för en teknikneutral lagreglering. Lagstiftning bör bygga på principer, inte på specifika tekniska lösningar som exempelvis taxametrar. Tillämpas teknikspecifika lagar är risken stor att utvecklingen springer förbi lagen eller att lagen hindrar nya tekniska lösningar. Därför välkomnar Uber att regeringen skaffat sig rådrum genom att behålla dispenser från taxameterkravet och genom att tydligt signalera att ett nytt regelverk kommer att komma på plats i särskild ordning.

 

När det gäller Ubers tjänst så skulle ett taxameterobligatorium kraftigt begränsa tjänstens nuvarande och framtida funktionalitet och utförande. Skulle taxameterobligatoriumet komma att omfatta alla typer av körningar, inklusive beställningstrafik, så skulle Sverige, till skillnad från de flesta andra länder, förlora sina limousiner och hyrverksbilar.

 

Innebär dispens från taxametern mer skattefusk?

En bil med dispens får enligt lag inte plocka upp kunder som vinkar in bilen från gatan, får inte stå vid taxistolpar vid stationer, flygplatser och hotell, den får inte ha taxiskyltar som kan locka in kunder och får inte ta emot kontant- eller kortbetalning. Bokningen måste ske genom ett beställningsystem så att bokningen, kunden och priset kan registreras i avsaknad av en taxameter. Bilen måste alltså beställas innan kunden kliver in i den för att kunna möjliggöra registrering genom ett boknings- och betalsystem. Regleringen för bilar med dispens begränsar därmed möjligheter att genomföra transaktioner med kontanter och betalkort i samband med resan.

 

Har pengar väl kommit in i en firma är det viktigt att myndigheter kan spåra var pengarna kommit ifrån för att kunna säkerställa en korrekt beskattning. Alla körningar via traditionella limousinefirmor är beställda genom ett bokningssystem och betalningen sker mot faktura. Uber har digitaliserat den processen och även information om sträckor, tid och belopp sparas digitalt – vilka enkelt kan ställas mot den av firman deklarerade omsättningen.

 

Vi kan också titta på omfattningen av bilar med dispens och ställa det i proportion mot den summa som uppskattas omsättas svart.

 

Taxiförbundet uppskattar att ca 1 miljard kronor, av de totalt 14 miljarder som omsätts i taxibranschen, inte beskattas. Den siffra som Transportstyrelsen under 2013 lade fram uppgav att 17 procent av Sveriges i slutet på 2012 drygt 15 000 taxiregistrerade bilar hade dispens (2780 bilar). Den siffran uppdaterades tidigare i år till 8 procent. Av de 8 procenten uppgavs 90 procent användas för sammhällsbetalda transporter (skolskjuts och färdtjänst). Resterande 10 procent, eller omräknat till cirka 150 bilar, används för beställningstrafik för limousinekörningar i Sverige. Dispensen är därmed inte bara i sin natur, utan även i sin omfattning, inte källan till det skattefusk vi alla vill bli av med.

 

Sammanfattningsvis kan man säga att dispensen inte underlättar för skattefusk även om det vid första låter som det. Utmaningen här, precis som Näringsdepartementet avviserade i samband med lagrådsremissen den fjärde april, är att hitta en reglering som är robust för taxibilar som vill plocka upp kunder som vinkar in bilen från gatan – men även möjliggöra att beställningstrafik som dokumenteras genom en digital eller bemannad bokningsplattform ska få levereras och utvecklas till förmån för konsumenter och näringsidkare, utan att i onödan och på förhand behöva bli begränsad av en specifik teknisk lösning. En reglering, likt sådana som finns i de flesta andra länder, som särskiljer beställningstrafik från taxitrafik, kan bli en långsiktig lösning på detta.

 

Vi ser Taxiförbundets kamp för ökad regelefterlevnad i branschen som mycket positivt. Och de nu beslutade redovisningscentralerna kommer ge bättre kontroll kring taxibilar som plockar upp kunder från gatan och hanterar betalningar i bilarna.

 

Vad har Uber gjort för att påverka politiken?

Uber har, precis som andra intressenter, arbetat genom att föra fram våra åsikter och våra förslag till berörda myndigheter och till beslutsfattare och tjänstemän i regeringskansliet och riksdagen. Uber har gjort det via brev, telefonsamtal och möten. Ska besluten i regering och riksdag bli bra bör alla som har ett intresse och kunskap torgföra sina åsikter och förslag och av den anledningen har Uber läst in sig på förslag, svarat på remisser och följt upp med samtal för att säkerställa att våra ståndpunkter är väl kända. Vi har lärt oss under vår resa att svenska politiker och tjänstemän är professionella, oberoende och lyssnande, det är en styrka för demokratin!