Förare – meddelanden

Vi presenterar nu försäkringen Partnerskydd tillsammans med AXA

23 maj 2018 / Sverige

Med start i juni i år lanserar Uber Partnerskydd som i samarbete med AXA ger godkända förar- och leveranspartners skydd mot de ekonomiska konsekvenser i samband med livsförändrande händelser. Nu behöver inte personskador, sjukdomar eller barnafödslar längre innebära ytterligare ekonomiska påfrestningar.

Försäkringen ges utan extra kostnad till er eftersom vi anser att detta självklart. Du är självständig, men du är inte ensam.

 

Försäkrad mot stora kostnader

Om du är en av de många godkända oberoende partners som använder en Uber-app för att få tillgång till flexibla intäktsmöjligheter i Sverige är du nu automatiskt försäkrad via AXA när du är på resa. Försäkringen täcker kostnader för vård, dödsfall, invaliditet, sjukhusvistelser och personskador (se mer information om försäkringen).

Skydd mot förlorad inkomst

Vi vill ge dig skydd mot risken av förlorade inkomster i samband med händelser i livet när du inte arbetar, men som påverkar dina möjligheter att tjäna pengar. Försäkringen omfattar besvärskompensation vid personskada eller allvarlig sjukdom samt engångsbetalningar vid föräldraledighet och jurytjänstgöring (se mer information om försäkringen).

Det kostar dig ingenting

Som en del av vårt globala säkerhetsåtagande har vi inlett ett samarbete med AXA, ett världsledande försäkringsvarumärke, för att kunna ge dig detta skydd. Du behöver inte registrera dig – alla godkända partners har automatiskt försäkringsskydd utan extra kostnad.

Hur gör jag en skadeanmälan?

Om du vill göra en skadeanmälan för en livshändelse som skett mellan resor ska du använda AXA:s onlineformulär för skadeanmälan som finns här.


Vanliga frågor

 • Vilka är försäkringens viktigaste villkor?
 • Vilka är försäkringens begränsningar?
 • Varför gör Uber detta?
 • Ersätter Partnerskydd min befintliga kommersiella trafikförsäkring?
 • Kan alla Uber-partners ta del av Partnerskydd?
 • Hur definieras ”under resor” och ”mellan resor”?
 • När är jag försäkrad?
 • Vilka är behörighetskraven för skydd under och mellan resor?
 • Var ges Partnerskydd?
 • Hur gör jag en skadeanmälan?
 • När gäller försäkringen inte?
 • Hur skiljer sig detta från försäkringsprogrammet som lanserades för EATS-leveranspartners tidigare i år?

Hitta mer information

Läs all information om försäkringen och eventuella undantag här »

AXA Corporate Solutions Assurance Limited company with registered capital stock of 190 069 080 £ Governed by the French Insurance Code – 399 227 354 R.C.S Paris.  4, Rue Jules Lefebvre– 75426 PARIS CEDEX 09, FRANCE