Företag

9 tips för grönare tjänsteresor

11 december 2019 / Europa

Resor i jobbet kan ha en stor inverkan på miljön och det blir allt viktigare för organisationer att genomföra planer för att göra tjänsteresorna grönare. Alla former av resande påverkar miljön, men flyget förblir den mest problematiska. Enligt internationella flygtransportorganisationen IATA (International Air Transport Association) bidrar den kommersiella luftfarten med hela 2 procent av de globala koldioxidutsläppen.

Det finns många sätt för företag att minska koldioxidavtrycket som tjänsteresandet orsakar. De här nio tipsen är en utmärkt utgångspunkt.

Your tips for greener business travel

1. Dra ned på pendlingen med hjälp av teknik

Använda teknik som möjliggör möten, kommunikation och samarbete online. Företag som integrerar sådana verktyg i arbetsflödet kan drastiskt minska antalet tjänsteresor, även om resorna inte alltid kan undvikas av rent praktiska skäl.

2. Undersök alternativ till flyget

Att minska antalet flygresor är ett av de bästa sätten att främja grönare tjänsteresor. Inrikes- och långdistansflygningar står för majoriteten av de reserelaterade koldioxidutsläppen. Tåget är nästan alltid ett miljövänligare alternativ till flyget. Det finns olika verktyg, t.ex. EcoPassenger, som företag kan använda sig av för att räkna ut koldioxidutsläppen från enskilda resor och på så sätt fatta mer välgrundade beslut angående tjänsteresandet.

3. Flyg direkt

Om det är oundvikligt att ta flyget är det bättre att ta ett direktflyg till destinationen. Flyg som går via transportnav är kanske mer kostnadseffektiva, men att ta två flyg istället för ett är betydligt mer ineffektivt. Det beror på att det blir dubbelt så många starter och landningar liksom taxningar.

4. Packa lätt och flyg ekonomiklass

Uppmuntra medarbetarna att packa lätt och flyga i ekonomiklass för att på så sätt minska koldioxidavtrycket för varje passagerare på en enskild flygning. Att resa med endast ett handbagage är inte bara smidigare för resenären, det har också en positiv miljöpåverkan. Enkelt uttryckt, ju lättare planet är, desto mindre bränsle förbrukas.

9 tips for greener business travel | Pack light and fly economy

Ekonomiklass är också den flygklass som har minst miljöpåverkan eftersom sätena i affärs- och förstaklass tar upp mer utrymme och därmed har plats för färre passagerare. Utsläppen för passagerare i affärsklass och första klass är tre respektive fyra gånger högre än för passagerare i ekonomiklass, enligt Storbritanniens departement för näringslivs-, energi- och industristrategi.

5. Slå ihop tjänsteresor i största möjliga utsträckning

Istället för att göra flera tjänsteresor per år lägger de mer miljömedvetna företagen ofta mycket tid på att noga planera in flera möten under samma resa för att minska den totala resesträckan. Även om en lång affärsresa som omfattar flera städer och möten kan vara tröttande är det mer ekonomiskt och miljövänligt än flera separata.

6. Välj flygbolag med bättre miljöpolicy

Inte alla flygbolag är lika, inte ens i fråga om deras miljöpåverkan. Många flygbolag marknadsför stolt sina gröna ”kvalifikationer” (och försummar att påpeka att vårt flygande i själva verket är skadligt för miljön), men vissa är dock mer koldioxidsnåla än andra. Det finns ett flertal organisationer som indexerar flygbolagens miljöpåverkan, inklusive Atmosfair som rangordnar koldioxideffektiviteten för världens 200 största flygbolag.

7. Beräkna enskilda resors koldioxidutsläpp och klimatkompensera

Det första steget mot att neutralisera koldioxidutsläpp är att ta reda på hur mycket en viss resa kommer att påverka miljön. Den internationella trafikflygsorganisationen ICAO (International Civil Aviation Organization) kan hjälpa till med det. De har en kalkylator för koldioxidutsläpp som hjälper dig att beräkna hur mycket koldioxid som släpps ut vid en enskild flygning.

Detta gör det i sin tur möjligt att köpa klimatkompensation för utsläppen. De flesta stora flygbolag erbjuder numera möjligheten att klimatkompensera i samband med biljettköp. Det finns också oberoende företag som erbjuder den här tjänsten, bl.a. Gold Standard, Cool Effect och Green-e.

8. Välj miljövänligt boende

Det är lätt att stirra sig blind på flyg och transporter när det gäller grönare tjänsteresor, men man får inte glömma bort boendet. Det hjälper att välja ett boende som är mer miljövänligt. Det finns många hotell som nu arbetar med att reducera energi- och vattenförbrukning och införa goda miljörutiner. I många länder finns det myndighetsorgan som utvärderar hotellens anspråk på miljövänlighet. Det lönar sig att granska sådana utvärderingar innan man bokar övernattningar.

9. Samåk eller använd grönare färdmedel för marktransport

Uber for Business är ett utmärkt verktyg för att effektivisera tjänsteresorna och har ett flertal miljövänliga funktioner. Uber erbjuder möjlighet till samåkning i många städer runtom i världen. Samåkning är ett miljömässigt och ekonomiskt effektivt sätt att ta sig från dörr till dörr när man reser i tjänsten.

9 tips for greener business travel | Pool cars or use greener ground transportation

Ett antal nya gröna initiativ är också på gång. Green ger passagerare möjlighet att välja elfordon i vissa städer, medan JUMP erbjuder elcyklar och scootrar via Uber-appen. Uber har även ingått samarbeten med kollektivtrafikorgan runtom i världen och 2019 lanserades Uber Transit. På så sätt kan kollektivtrafikpassagerare planera sina resor och i vissa fall betala biljetten direkt i Uber-appen.

Är du intresserad av Uber for Business? Registrera dig här.

Sammanfattning

Att införa grönare tjänsteresor kan vara ett omfattande projekt och kan uppfattas som besvärligt till en början, men på lång sikt är vinsten avsevärd. Vissa steg kan ta mer tid och kräva större uppoffringar, medan andra – som samåkning med andra passagerare och omsorgsfulla val av partner med hänsyn till deras miljökvalifikationer – endast kräver marginella justeringar av företagets policy. Sådana förändringar kan inledningsvis förefalla obetydliga, men tillsammans kan de i det långa loppet göra en avsevärd skillnad för miljön.