Företag

Så kan du minska koldioxidavtrycket från tjänsteresor

2 december 2019 / Europa

Resor är en oundviklig del av dagens näringsliv och det är en synnerligen värdefull affär. Den årliga tillväxten för affärsresor förväntas uppgå till 1,6 biljoner USD år 2020[1] och 30 procent av de europeiska affärsresenärerna flyger i genomsnitt en gång i månaden.[2] Såväl företag som privatpersoner blir dock allt mer medvetna om hur viktigt det är att göra något åt sitt koldioxidavtryck. Vad kan företag göra för att minska koldioxidavtrycket från tjänsteresor?

5 olika sätt att minska koldioxidavtrycket från tjänsteresor

1. Det börjar med medvetenhet

För att kunna ta det första steget mot ett minskat koldioxidavtryck från tjänsteresor måste man först vara medveten om det, så att man kan ändra sina vanor. Företag har en viktig roll att spela i detta förändringsarbete. Det börjar med en förståelse för hur olika transportmedel påverkar miljön. Goda kunskaper på det här området hjälper medarbetarna att fatta välgrundade beslut om sina resor.

I många fall är tåg ett mer hållbart alternativ än en kort flygning. Till exempel släpper tåget mellan London och Paris ut 90 % mindre koldioxid än en kort flygresa på samma sträcka.[3] Om man dessutom tar hänsyn till den tid det tar att checka in och ta sig igenom säkerhetskontrollen på flygplatsen går det faktiskt fortare att ta tåget mellan Amsterdam och Bryssel än att flyga. Företag bör tydligt ange alternativa färdmedel i sina affärsresepolicyer och ge riktlinjer om när man bör välja ett färdmedel framför ett annat.

2. Inför gröna pendlingsalternativ

Tjänsteresande handlar inte bara om möten utanför det egna kontoret. utan även de dagliga resorna till och från jobbet. Det är således viktigt för företag att tänka på personalens pendlingsvanor.

Starka policyer för företagets samhällsansvar, resor och utgifter kan påverka personalens attityder och beteenden. Genom att tillhandahålla cykelförvaring, samåkningsalternativ och subventionerade kollektivtrafikresor kan företag uppmuntra sina medarbetare att resa grönare.

How to reduce the carbon footprint of business trips

3. Överväg alternativ till tjänsteresor

Ett fysiskt möte har sina fördelar, men det är också viktigt att tänka på vad det kostar, vilken tid det tar och dess miljöpåverkan. Syftet med en tjänsteresa måste kunna motiveras. Är det verkligen nödvändigt att resa till det där mötet eller den där kursen? Kan du nå samma resultat om du genomför mötet/kursen online?

En av de frågor som affärsresenärer inte sällan ställer sig är om tjänsteresan är väl utnyttjad tid. En internationell flygresa till ett halvtimmeslångt möte är kanske inte särskilt effektivt. Om samma mål kan nås genom en videokonferens bör man kanske inte boka det där flyget. Att tänka i nya banor vad det gäller sitt resande handlar inte om att minska räckvidden, utan om att överväga miljövänligare alternativ.

4. Välj miljövänliga leverantörer

Resor och logi utgör huvudparten av ett företags utgifter för tjänsteresor. Men flyg och hyrbilar släpper också ut stora mängder koldioxid, medan hotell förbrukar mycket energi och ger upphov till avfall. Genom att inkludera miljövänliga leverantörer i en resepolicy kan man främja grönare tjänsteresor med mindre miljöpåverkan.

Ett sätt att hitta miljövänliga leverantörer är att ta reda på vilka som har mottagit officiella utmärkelser och erkännanden för sina ansträngningar. SAM Corporate Sustainability Assessment (CSA) är en årlig översyn av hållbarhetsarbetet i flera olika branscher. 2019 vann Air France-KLM den högsta utmärkelsen som det mest hållbara flygbolaget.[4] Global Sustainable Tourism Council (GSTC), det internationella organet för hållbara resor, tillhandahåller certifieringstjänster åt hotell och andra logileverantörer med hållbara verksamheter.[5]

5. Bidra till klimatkompensationsprogram

Det finns tillfällen då det helt enkelt inte går att undvika tjänsteresor. Det kan röra sig om en konferens som man bara måste medverka i eller ett viktigt möte med en vd. I sådana fall har organisationer möjligheter att neutralisera koldioxidutsläppen från tjänsteresorna genom att klimatkompensera, vilket innebär att man bidrar till projekt som minskar utsläppen av växthusgaser.

Många flygbolag har program för klimatkompensation, där man per flygning bidrar till initiativ för utveckling av ren energi eller trädplantering. Företag kan också investera i portföljer av kompensationsprojekt om de vill neutralisera sina tjänsteresor i större skala. Beräkna dina koldioxidutsläpp och undersök olika möjligheter innan du beslutar dig för vad som fungerar bäst för just ditt företag.

Vad gör Uber för att minska koldioxidavtrycket från sina marktransporter?

What is Uber doing to reduce the carbon footprint of ground travel? Man using the Uber app

Varje dag genomförs över 15 miljoner Uber-resor. Som en global transportplattform har vi ett ansvar för att hitta fler hållbara sätt att transportera passagerare.

  • Vi anser att framtiden ligger i elfordon och därför har Uber lanserat Green. Detta pilotprojekt finns i utvalda städer och erbjuder resor med hybrid- och elfordon.
  • UberPool ger passagerare möjlighet att samåka. UberPool står för 20 procent av alla resor i de städer där denna tjänst är tillgänglig. Under 2017 valde 35 miljoner passagerare att resa med UberPool och Express Pool. Om dessa passagerare istället hade kört själva skulle fordon i dessa städer ha tillryggalagt ytterligare 505 miljoner km och släppt ut ytterligare 82 000 ton koldioxid.
  • I flera stora städer runtom i världen kan Uber-användare nu även planera sina resor med kollektiva färdmedel tack vare realtidsinformation som integreras direkt i appen.
  • JUMP-cyklar och -elscootrar är också tillgängliga direkt i Uber-appen i flera städer i Europa och Nordamerika, vilket kan vara ett alternativ för medarbetare som behöver ta sig kortare sträckor.

Genom att ge medarbetarna tillgång till en rad olika färdmedel kan koldioxidutsläppen från tjänsteresor reduceras. I Uber-appen finns effektiva och miljövänliga alternativ alltid nära till hands.

Sammanfattning

Organisationer som vill minska koldioxidavtrycket från sina tjänsteresor vet att det inte är någon lätt sak. Men genom att skapa medvetenhet, uppmuntra till miljövänligare beteenden och samarbeta med hållbara partner kan man bidra till en grönare värld.


1 GBTA Forecasts Global Business Travel Spend to Reach $1.6 Trillion by 2020“, Travelpulse.
2The Business Flight Travel Survey Statistics“, Fly Aeolus.
3 Planes vs. trains: The environmental impact of taking a train compared to flying“, Bookaway.
4Corporate Sustainability Assessment Industry Leaders“, SAM.
5 Why Become a Certified Hotel/Accommodation“, GSTC.