Please enable Javascript
Preskočiť na hlavný obsah

Ako sa registrovať na DPH

Keď nakupujete služby zo zahraničia (napríklad od Uber, ktorý sídli v Holandsku) alebo poskytujete služby pre spoločnosti do ostatných krajín v Európskej únii, tak ako Uber, budete sa potrebovať registrovať na DPH. Ak nemáte s DPH skúsenosti, táto stránka Vás prevedie základmi Vášho registračného procesu. Očakávajte, že registrácia bude trvať jeden až dva mesiace.

Pre viac podrobností o kritériách a požiadavkách, ktoré sú pre Vás relevantné, sa obráťte na daňového poradcu.

Čo si vyžaduje Vaša registrácia

DPH odvedená z poskytovaných služieb

DPH, ktorú prijmete z predaja Vašich služieb (prepravné služby dodané pasažierom) je splatná Daňovému úradu prostredníctvom Vášho daňového priznania.

DPH z podnikateľských výdavkov

Mimo odvedenia DPH, Vám môže byť DPH účtovaná z niekoľkých strán. Napríklad pri podnikateľských výdavkoch ako je palivo a opravy auta. Ak ste registrovaný na DPH, máte možnosť si daň na vstupe odpočítať.

Kritériá a požiadavky

Povinnosť registrácie na DPH Vám vzniká, ak Váš obrat za predchádzajúcich 12 po sebe idúcich mesiacov je viac ako 49,790 EUR. Ak Váš obrat za predchádzajúce vykazované obdobie neprekročil túto hranicu, môžete sa rozhodnúť pre dobrovoľnú registráciu na DPH, alebo sa iba registrovať z titulu prijatia služby z iného členského štátu. VIac informácií o tomto type registrácie bude nasledovať ďalej.

Ak chcete požiadať o registráciu na DPH, je potrebné vyplniť formulár REGDPv19, ktorý možno nájsť na nasledujúcom odkaze.

Odporúčame Vám konzultovať s daňovým odborníkom . Tu je niekoľko návrhov:

Ako sa registrovať na DPH z titulu prijatia služby z iného členského štátu

Registrácia na DPH z titulu prijatia služby z iného členského štátu je potrebná, ak prijímate alebo dodávate služby z a do zahraničia (napríklad od Uber, ktorý sídli v Holandsku). Identifikačné DPH číslo, ktoré Vám bolo pridelené, nesmie byť použité na žiadny iný účel, ako je prijatie alebo dodanie služieb do a zo zahraničia (napríklad Uber, ktorý sídli v Holandsku).

V prípade registrácie na DPH z titulu prijatia služby z iného členského štátu:

 • neúčtujete DPH na Vašich službách;
 • nepožadujte vrátenie DPH za Vaše nákupy;
 • deklarujete a uhradíte DPH z Vašich nákupov služieb zo zahraničia; a
 • deklarujete predaj/obchod, realizovaný s inými spoločnosťami v rámci Európskej únie

Ak chcete požiadať o registráciu na DPH z titulu prijatia alebo dodania služby do a z iného členského štátu, je potrebné vyplniť formulár REGDP v19, so začiarknutím posledného políčka v prílohe (políčko pre registráciu na DPH pred prijatím služby). Formulár nájdete tu.

Váš Uber profil

Uber profil - DPH registrácia z titulu prijatia služby z iného členského štátu

Uistite sa, že ste nám poskytli platné identifikačné číslo pre DPH (pridaním ho na stránku s daňovým profilom / na stránku s fakturačnými nastaveniami) a aktualizovali si Váš daňový profil v aplikácii Uber. Vyberte si možnosť “Režim malého podniku”.

Uber profil - DPH

Uistite sa, že ste nám poskytli platné identifikačné číslo pre DPH (pridaním ho na stránku s daňovým profilom / na stránku s fakturačnými nastaveniami) a aktualizovali si Váš daňový profil v aplikácii Uber.

FAQ

 • Registrácia Vašej činnosti je povinná. Môžete sa registrovať ako živnostník, alebo si založiť spoločnosť.

  Ak chcete podnikať ako fyzická osoba - živnostník, je potrebné zamýšľanú činnosť ohlásiť na príslušnom Okresom úrade (Odbor Živnostenského Podnikania), pričom po splnení podmienok spojených s ohlásením živnosti Vám Okresný Úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení, na základe ktorého bude vykonaný zápis v Živnostenskom registry. Môžete sa registrovať online cez tento odkaz alebo osobne. Pri registrácii osobne, by ste mali vyplniť a priniesť formulár

  Ak si želáte založiť spoločnosť, Vaša registrácia na Okresnom úrade by mala byť nasledovaná registráciou v Obchodnom registri.

  Upozornenie: po vykonaní týchto krokov nie ste automaticky registrovaný ako platca DPH. Budete sa musieť uchádzať o identifikačné číslo DPH samostatne.

  Ak ste už registrovaný ako fyzická osoba - živnostník, alebo máte registrovanú spoločnosť, mali by ste notifikovať príslušné úrady, že vykonávate nové podnikateľské činnosti.

 • Váš obrat je suma Vami predaných služieb. V aplikácii Uber je to predaj poskytnutých služieb pasažierom. Majte prosím na pamäti, že pre daňové účely, potrebujete zahrnúť do obratu obrat z akýchkoľvek iných činností, ktoré tiež vykonávate mimo platformy Uber. Webová stránka Úradu finančnej správy obsahuje niekoľko užitočných informácií o tom, čo zahrnúť do výpočtu obratu

  Odporúčame vám, aby ste sa s daňovým úradom, obchodnou komorou a / alebo daňovým poradcom presvedčili, či obrat vypočítavate správne!

 • Daňové priznanie Na to, aby ste boli v súlade s legislatívou, musia byť periodicky podané daňové priznania k DPH (na tlačive DPHv18), Kontrolný výkaz DPH (na tlačive KVDPHv17) a Súhrnný výkaz DPH (na tlačive SVDPHv10) podávané elektronicky.

  Súhrnný výkaz Ak ste poskytli služby spoločnosti Uber, musíte to uviesť vo svojom Súhrnnom výkaze.

 • Zvyčajne sa tieto platby považujú za služby, ktoré ste poskytli spoločnosti Uber. Tieto služby zvyčajne podliehajú platbe DPH, a mali by byť uvedené aj vo Vašom Súhrnnom výkaze. Nižšie sú uvedené niektoré príklady týchto služieb:

  • Odporúčania: Získanie niekoho, koho poznáte, aby sa zaregistroval ako vodič, taktiež pomôže Uber-u. Preto Vám niekedy zaplatíme za poskytnutie tejto sprostredkovateľskej služby.
  • Služby týkajúce sa dostupnosti, ktoré ste poskytli spoločnosti Uber: Toto je ponuka služieb, ktorú ste poskytli spoločnosti Uber, keď sa zaväzujete, že budete k dispozícii na vykonávanie prepravných služieb prostredníctvom aplikácie Uber po určitú dobu.

  Taktiež môžete získať iný príjem od pasažierov:

  • Poplatok za upratovanie: účtovanie upratovania Vášho auta po pasažieroch
  • Poplatok za stratenú vec: účtovanie za vrátenie veci zabudnutej pasažierom. Tieto poplatky podliehajú DPH a mali by preto byť zahrnuté do daňového priznania.

  Kontaktujte prosím daňový úrad, obchodnú komoru a / alebo daňového poradcu, aby ste uistili, že uplatníte správny postup.

  • Ak Váš ročný obrat presiahne sumu 49.790 EUR: vzniká Vám povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH;
  • Ak Váš ročný obrat nepresiahne sumu 49.790 EUR: môžete sa rozhodnúť pre dobrovoľnú registráciu. Ak sa tak nerozhodnete, musíte sa zaregistrovať z titulu prijatia služby z iného členského štátu.
 • V rámci všeobecného režimu DPH sa môžete rozhodnúť zaregistrovať sa pre DPH. V takomto prípade fakturujete svojim klientom DPH a môžete si odpočítať DPH z vašich podnikateľských výdavkov.

  Ak tak urobíte, nezabudnite si aktualizovať svoj Uber profil (zrušením začiarknutia políčka „režim malého podniku”)

  Pre ďalšie informácie sa obráťte na svojho daňového poradcu.

 • Uzatvorili ste zmluvu s Uber BV so sídlom v Holandsku, preto musíte v súlade s pravidlami EÚ o DPH preniesť slovenskú daňovú povinnosť 20% z poplatku za služby spoločnosti Uber, čo znamená, že:

  • Spoločnosť Uber neúčtuje DPH na faktúrach za svoje služby;
  • Na faktúrach za poplatky za tieto služby spoločnosti Uber by ste si mali sami vymerať 20% slovenskej DPH;
  • Túto DPH by ste mali uviesť vo svojom daňovom priznaní k DPH;

  Táto DPH pre vás môže byť buď neutrálna, alebo môže byť odvedená slovenskému daňovému úradu v závislosti od vášho režimu DPH. Bližšie informácie získate u svojho daňového poradcu.

 • Nikdy nie je neskoro. Dôrazne vám odporúčame obrátiť sa na daňový úrad a/alebo vášho daňového poradcu, aby ste sa zaregistrovali a napravili Vašu situáciu. Na základe poskytnutých obchodných informácií (dátum začatia vašej podnikateľskej činnosti a obratu dosiahnutého k tomuto dátumu) budú príslušné daňové orgány schopné vypočítať splatnú sumu DPH za predchádzajúce roky.

 • Toto všetko musí byť vykonané online prostredníctvom portálu finančnej správy. Príslušné formuláre by ste mali podať prostredníctvom vyššie uvedených odkazov. Užitočné informácie o elektronickej komunikácii nájdete tu.

 • IČ DPH spoločnosti Uber BV je: NL 8520 71589 B01.

 • Čo je to? Váš daňový prehľad je dokument, ktorý poskytuje podrobné rozdelenie vašich zárobkov (hrubé cestovné) a potencionálnych obchodných výdavkov. Nie je to úradný daňový doklad, ale môže vám alebo vášmu daňovému poradcovi pomôcť pripraviť daňové priznanie.

  Kto ho získava? Ak ste vodičom pre Uber, dostanete daňový prehľad. Každý vodič Uberu ho dostáva.

  Kde ho nájdem? K svojím daňovým prehľadom sa dostanete po prihlásení na partners.uber.com kliknutím na pole daňový prehľad.

  Kedy je k dispozícií? Váš daňový prehľad vám je vydávaný na mesačnej báze.

  Účtovaná DPH sa zobrazuje v daňovom prehľade (a na faktúrach vystavovaných zákazníkom) ale iba ak ste aktualizovali svoj daňový profil / nastavenie faktúry s vašimi podrobnosťami o registrácií k DPH.

  Tu je vysvetlenie niektorých bežných pojmov:

  • Hrubé cestovné za cestu Uberom: je to celá čiastka ktorú ste naúčtovali a fakturovali zákazníkom, a zahŕňa DPH ktorú ste si naúčtovali.
  • DPH z prepravy: je to časť cestovného ktorú ste si účtovali ako DPH. Cestovné je vrátane DPH (20% na Slovensku)
  • Poplatok za službu Uber: je to poplatok, ktorý vám spoločnosť Uber účtuje. Je prevzatý z hrubého cestovného jazdy Uber.
 • Áno, v zmysle platnej legislatívy si povinný evidovať tržby z predaja taxi služby prostredníctvom:

  • on-line registračnej pokladnice (zariadenie umožňujúce komunikáciu so systémom e-kasa), or
  • virtuálnej registračnej pokladnice (mobilná aplikácia správcu dane)

  Pre viac informácií ako požiadať o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice, klikni sem http://t.uber.com/VCR_manual_SK

  Za nesplnenie povinnosti registrovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici hrozí pokuta vo výške od 330 eur do 6 600 eur. V určitých prípadoch môže dôjsť až k zrušeniu živnostenského oprávnenia.

 • Prečítajte si daňové poznámky pripravené KPMG

Každý Partner je jedinečný a taktiež má špecifické daňové podmienky. Tieto informácie preto nemusia pokrývať Vaše daňové potreby a nie je možné nimi nahradiť konzultáciu s nezávislým daňovým poradcom. Spoločnosť Uber Vám nemôže poskytnúť daňové poradenstvo v súvislosti s Vašou individuálnou situáciou, a preto dôrazne odporúčame, aby ste sa obrátili na daňového poradcu, pre poradenstvo v konkrétnej situácii a podmienkach. Informácie na tejto stránke sú len pre slovenských používateľov.

Last update: 16.01.2020