Preskočiť na hlavný obsah

Ako sa registrovať na DPH

Keď nakupujete služby zo zahraničia (napríklad od Uber, ktorý sídli v Holandsku) alebo poskytujete služby pre spoločnosti do ostatných krajín v Európskej únii, tak ako Uber, budete sa potrebovať registrovať na DPH. Ak nemáte s DPH skúsenosti, táto stránka Vás prevedie základmi Vášho registračného procesu. Očakávajte, že registrácia bude trvať jeden až dva mesiace.

Pre viac podrobností o kritériách a požiadavkách, ktoré sú pre Vás relevantné, sa obráťte na daňového poradcu.

Čo si vyžaduje Vaša registrácia

DPH odvedená z poskytovaných služieb

DPH, ktorú prijmete z predaja Vašich služieb (prepravné služby dodané pasažierom) je splatná Daňovému úradu prostredníctvom Vášho daňového priznania.

DPH z podnikateľských výdavkov

Mimo odvedenia DPH, Vám môže byť DPH účtovaná z niekoľkých strán. Napríklad pri podnikateľských výdavkoch ako je palivo a opravy auta. Ak ste registrovaný na DPH, máte možnosť si daň na vstupe odpočítať.

Kritériá a požiadavky

Povinnosť registrácie na DPH Vám vzniká, ak Váš obrat za predchádzajúcich 12 po sebe idúcich mesiacov je viac ako 49,790 EUR. Ak Váš obrat za predchádzajúce vykazované obdobie neprekročil túto hranicu, môžete sa rozhodnúť pre dobrovoľnú registráciu na DPH, alebo sa iba registrovať z titulu prijatia služby z iného členského štátu. VIac informácií o tomto type registrácie bude nasledovať ďalej.

Ak chcete požiadať o registráciu na DPH, je potrebné vyplniť formulár REGDPv19, ktorý možno nájsť na nasledujúcom odkaze.

Odporúčame Vám konzultovať s daňovým odborníkom . Tu je niekoľko návrhov:

Ako sa registrovať na DPH z titulu prijatia služby z iného členského štátu

Registrácia na DPH z titulu prijatia služby z iného členského štátu je potrebná, ak prijímate alebo dodávate služby z a do zahraničia (napríklad od Uber, ktorý sídli v Holandsku). Identifikačné DPH číslo, ktoré Vám bolo pridelené, nesmie byť použité na žiadny iný účel, ako je prijatie alebo dodanie služieb do a zo zahraničia (napríklad Uber, ktorý sídli v Holandsku).

V prípade registrácie na DPH z titulu prijatia služby z iného členského štátu:

  • neúčtujete DPH na Vašich službách;
  • nepožadujte vrátenie DPH za Vaše nákupy;
  • deklarujete a uhradíte DPH z Vašich nákupov služieb zo zahraničia; a
  • deklarujete predaj/obchod, realizovaný s inými spoločnosťami v rámci Európskej únie

Ak chcete požiadať o registráciu na DPH z titulu prijatia alebo dodania služby do a z iného členského štátu, je potrebné vyplniť formulár REGDP v19, so začiarknutím posledného políčka v prílohe (políčko pre registráciu na DPH pred prijatím služby). Formulár nájdete tu.

Váš Uber profil

Uber profil - DPH registrácia z titulu prijatia služby z iného členského štátu

Uistite sa, že ste nám poskytli platné identifikačné číslo pre DPH (pridaním ho na stránku s daňovým profilom / na stránku s fakturačnými nastaveniami) a aktualizovali si Váš daňový profil v aplikácii Uber. Vyberte si možnosť “Režim malého podniku”.

Uber profil - DPH

Uistite sa, že ste nám poskytli platné identifikačné číslo pre DPH (pridaním ho na stránku s daňovým profilom / na stránku s fakturačnými nastaveniami) a aktualizovali si Váš daňový profil v aplikácii Uber.

FAQ

Každý Partner je jedinečný a taktiež má špecifické daňové podmienky. Tieto informácie preto nemusia pokrývať Vaše daňové potreby a nie je možné nimi nahradiť konzultáciu s nezávislým daňovým poradcom. Spoločnosť Uber Vám nemôže poskytnúť daňové poradenstvo v súvislosti s Vašou individuálnou situáciou, a preto dôrazne odporúčame, aby ste sa obrátili na daňového poradcu, pre poradenstvo v konkrétnej situácii a podmienkach. Informácie na tejto stránke sú len pre slovenských používateľov.

Last update: 16.01.2020