Please enable Javascript
Preskočiť na hlavný obsah

Tvoje mesto, náš záväzok

Spoločnosť Uber sa do roku 2040 snaží byť platformou s nulovými emisiami a nízkym obsahom odpadu z obalov.

Milióny ciest denne, nulové emisie a prechod na udržateľné obaly

To je náš záväzok voči každému človeku na planéte a urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ho dodržali. Cesta bude elektrická a zdieľaná. Pôjde o autobusy, vlaky, bicykle a kolobežky. Bude to znamenať, že ľuďom pomôžeme so sťahovaním, objednávaním jedla a odosielaním vecí prostredníctvom udržateľnejších možností. Tieto zmeny nebudú jednoduché a ich dosiahnutie si vyžaduje prácu a čas. A aby sa nám podarilo náš plán splniť, potrebujeme tvoju pomoc.

2020

Oznamujeme globálny záväzok stať sa platformou pre mobilitu s nulovými emisiami

2023

Rozšírený globálny záväzok zahrnúť doručovacie cesty s nulovými emisiami a podporiť prechod na udržateľnejšie možnosti balenia.

2025

Státisíce vodičov prechádzajú na elektrické vozidlá (EV) prostredníctvom nášho programu Green Future, pričom 50 % kilometrov najazdia elektromobily v kľúčových európskych mestách.

80 % objednávok z reštaurácií cez Uber Eats v európskych a ázijsko-pacifických mestách prechádza z jednorazových plastov na opätovne použiteľné, recyklovateľné alebo kompostovateľné obaly.

2030

Uber funguje ako platforma mobility s nulovými emisiami v USA, Kanade a európskych mestách.

100 % obchodníkov v Uber Eats reštauráciách celosvetovo prechádza na opätovne použiteľné, recyklovateľné alebo kompostovateľné obaly.

2040

100 % jázd po celom svete sa realizuje bezemisnými vozidlami, malými dopravnými prostriedkami alebo hromadnou dopravou

Ponúkame ďalšie možnosti ekologického jazdenia

Snažíme sa poskytovať udržateľnejšie zdieľané alternatívy k osobným autám.

  • Uber Green

    Uber Green je najrozšírenejšie riešenie mobility na vyžiadanie na svete pre jazdy s nulovými alebo nízkymi emisiami. Uber Green je dnes k dispozícii na 110 veľkých mestských trhoch na 3 kontinentoch, v 20 krajinách a v stovkách miest.

  • Transit

    V spolupráci s miestnymi dopravnými podnikmi po celom svete pridávame do aplikácie aktuálne informácie o hromadnej doprave a možnosť priameho nákupu lístkov.

  • Bicykle a kolobežky

    Do aplikácie Uber sme vo viac ako 55 mestách po celom svete integrovali prenájom bicyklov a kolobežiek Lime a plánujeme možnosti mikromobility ďalej rozširovať.

1/3

Pomáhame vodičom s prechodom na elektrické vozidlá

Vodiči razia cestu k ekologickejšej budúcnosti a Uber sa zaviazal podporovať ich v tom. Náš program Green Future poskytuje prístup k zdrojom v hodnote 800 miliónov USD, ktoré by mali do roku 2025 pomôcť stovkám tisíc vodičov v Kanade, Európe a USA s prechodom na elektrické vozidlá s batériou.

Pomáhame obchodníkom získať prístup k udržateľnejším obalom

S cieľom riešiť problém jednorazového plastového odpadu a jeho vplyvov na životné prostredie sme sa zaviazali podporovať obchodníkov v reštauráciách pri prechode na recyklovateľné, kompostovateľné a opakovane použiteľné obaly. Obchodníkom pomôžeme s týmto prechodom v každom meste, kde pôsobíme, kombináciou zliav, stimulov a podpory – s cieľom skoncovať s nepotrebným plastovým odpadom z doručovania z reštaurácií cez Uber Eats do roku 2030, a do roku 2040 eliminovať emisie z doručovania.

Spolupracujeme v boji proti klimatickým zmenám

Uber do boja proti klimatickým zmenám zapája svoje inovácie, technológie a talenty. V spolupráci s MNO, záujmovými skupinami a ekologickými organizáciami pomáhame urýchliť prechod na zdroje čistej energie. Spolupracujeme aj s odborníkmi, automobilkami, prevádzkovateľmi elektrickej siete, flotilami požičovní elektromobilov a e-bicyklov a poskytovateľmi verejných služieb, aby vodiči mali prístup k ekologickým vozidlám a k nabíjacej infraštruktúre. Spolupracujeme aj s dodávateľmi recyklovateľných, opakovane použiteľných a kompostovateľných obalov, aby sme obchodníkom v reštauráciách umožnili prístup ku kvalitným obalom za znížené ceny.

Naši spolupracovníci a partneri

Nabíjacia infraštruktúra

1/10

Elektrické vozidlá

1/13

Ekologické obaly

1/7

Transparentnosť je našou prioritou

Aby sme dosiahli pokrok, musíme najskôr zhodnotiť našu súčasnú situáciu a vyvodiť zodpovednosť z toho, čo zistíme.

Správa o ESG

Správa spoločnosti Uber o environmentálnej, sociálnej a riadiacej oblasti (ESG) ukazuje, ako vďaka hlavným obchodným aktivitám a aktivitám so spoločenským vplyvom uľahčujeme všetkým ľuďom pohyb životom.

Správa o vplyve na klímu a o udržateľnosti

Naša správa o vplyve na klímu a o udržateľnosti analyzuje miliardy jázd absolvovaných na našej platforme v USA, Kanade a na hlavných trhoch v Európe. Spoločnosť Uber bola prvou a jednou z mála spoločností v odvetví mobility, ktorá vyhodnocovala a zverejňovala ukazovatele vplyvu na základe skutočného používania našich produktov vodičmi a cestujúcimi.

Elektrifikácia naprieč Európou

Uber urýchľuje svoj záväzok k udržateľnosti v Európe a po celom svete. V našej správe SPARK! nájdete podrobnosti o prístupe Uberu a o tom, ako by sme chceli nadviazať partnerstvo s výrobcami automobilov, nabíjacími spoločnosťami a politickými činiteľmi v záujme dosiahnutia našich cieľov.

Iniciatíva Science Based Targets

Uber sa pridal k iniciatíve Science Based Targets (SBTi), ktorá nás podporí v našom úsilí stať sa platformou s nulovými emisiami. SBTi definuje osvedčené postupy pri stanovovaní cieľov a nezávisle hodnotí a schvaľuje plnenie týchto cieľov.

Na tejto webovej stránke, v súvisiacej správe o vplyve na klímu a o udržateľnosti, v správe SPARK! a v environmentálnej, sociálnej a riadiacej správe predstavujeme naše plány a ciele do budúcnosti, ktoré sú však spojené s množstvom rizík a neistôt. Skutočné výsledky sa totiž od tých očakávaných môžu výrazne líšiť. Ďalšie informácie nájdeš v našich správach.