Hoppa till huvudinnehållet

Så här laddar du upp dokument till ditt förarkonto i Sverige

Du är redo att börja köra med Uber när du har laddat upp alla dokument som krävs till kontot. Kontrollera nedan hur du erhåller och laddar upp förar- och åkeridokument och tryck sedan på länken för att börja ladda upp dem.

Hur du gör för att få tag på och ladda upp dokument

Tips om hur du laddar upp dokument

Följ dessa tips när du laddar upp dina dokument:

Se till att alla uppgifter som efterfrågas syns tydligt

Försäkra dig om att dokumenten innehåller alla uppgifter som efterfrågas innan du laddar upp dem. Hela dokumentet måste synas tydligt.

Ladda upp en bild eller PDF-fil i taget

Om uppgifterna är spridda över flera sidor kan du slå ihop dokument. Se vår supportsida för mer information.

Endast originaldokument

Vi godtar inte kopior av dokument, så var noga med att endast ladda upp originalhandlingar.