Please enable Javascript
Hoppa till huvudinnehållet

Partnerskyddsförsäkring från Allianz Partners

Den 1 juni 2018 lanserade Uber ett partnerskyddsprogram som ger godkända förar- och leveranspartner skydd mot de kostnader som livsförändrande händelser kan medföra. Nu behöver inte personskador, sjukdomar eller graviditeter längre innebära ytterligare ekonomiska påfrestningar.

Om du vill göra en skadeanmälan för en olycka som inträffat under en resa eller en livshändelse som skett mellan resor ska du använda onlineformuläret för skadeanmälan som du hittar nedan.

Då är du försäkrad

Viktig information

Startar vid lanseringsdatumet

Partnerskyddet startade den 1 juni 2018 med uppdaterade villkor som gäller från och med den 1 januari 2022.

Skydd mellan resor

Mellan resor: När som helst då du inte tillhandahåller transport- eller leveranstjänster med Uber-appen.

Följande omfattas av försäkringen

Mellan resor: För att kunna ta del av försäkringen måste du vara en aktiv, oberoende förarpartner (som inte har andra förare anställda) eller leveranspartner (se Vanliga frågor).

Så fungerar det

Vad detta innebär för dig

Försäkrad mot stora kostnader

Om du är en av de många godkända oberoende leverantörerna som använder en Uber-app för att få tillgång till flexibla intäktsmöjligheter är du nu automatiskt försäkrad via Allianz Partners när du är mellan resor. Försäkringen omfattar besvärskompensation vid personskada eller allvarlig sjukdom samt engångsbetalningar vid föräldraledighet och jurytjänstgöring (se mer information om försäkringen).

Skydd mot förlorad inkomst

Vi vill ge dig skydd mot risken för förlorad inkomst vid händelser i livet när du inte arbetar, men som påverkar dina möjligheter att tjäna pengar. Försäkringen omfattar besvärskompensation vid personskada eller allvarlig sjukdom samt engångsbetalningar vid föräldraledighet och jurytjänstgöring (se mer information om försäkringen).

Hur gör jag en skadeanmälan?

Om du vill göra en skadeanmälan för en livshändelse som skett mellan resor ska du använda onlineformuläret för skadeanmälan som du hittar nedan.

Ytterligare dokumentation

Förarpartner

Fullständig information om försäkringen och undantag.

Vanliga frågor

 • Partnerskyddet gäller vid specifika händelser som inträffar när partnern är mellan resor.

  De viktigaste villkoren sammanfattas nedan. Fullständig information finns i meddelandet i avsnittet ”Ytterligare dokumentation”.

  Villkor för försäkring vid olyckor som sker mellan resor:

  Kompensation vid allvarlig sjukdom eller personskada: Om du drabbas av en allvarlig sjukdom eller personskada och har läkarintyg på att du är oförmögen att arbeta i fler än 7 dagar har du rätt till en daglig betalning i upp till 15 ytterligare dagar. (Observera att de första 7 dagarna inte ingår. Försäkringen börjar gälla från dag 8.)

  Engångsbetalning vid föräldraledighet: I den händelse du blir förälder kommer du att få en engångsbetalning.

  Engångsbetalning vid jurytjänstgöring: Om du är skyldig att tjänstgöra i en jury kommer du att få en engångsbetalning.

 • Se nedan för specifik information om ditt land.

 • Frilansarbete innebär flexibla intäktsmöjligheter. Vi vill skydda dig mot stora kostnader eller förlorad inkomst eftersom livsförändrande händelser som personskador, sjukdomar eller graviditet inte ska behöva innebära ytterligare ekonomiska påfrestningar. Vi är stolta över att tillsammans med Allianz Partners ta täten i branschen genom att skapa stabil flexibilitet för personer som försörjer sig i gigekonomin.

 • Endast oberoende/frilansande Uber-partner är godkända för partnerskydd. I detta program definieras en frilansande partner som en person som använder Uber-appen under ett serviceavtal som personen ingått direkt med Uber BV, Rasier Operations BV eller Uber Portier BV, och som inte är anställd av ett transportbolag, som till exempel en taxifirma eller ett åkeri. Partner som tillhandahåller transport- och leveranstjänster via en enskild näringsverksamhet kan vara behöriga.

  Fullständig information om försäkringens villkor och undantag hittar du via länkarna i avsnittet Ytterligare dokumentation.

 • Partnerskyddet finns tillgängligt i följande EU-länder där Uber tillhandahåller appar för resor och/eller Uber Eats.

 • Nej, partnerskyddet utgör inte en kommersiell trafikförsäkring och är inte heller en ersättning för din obligatoriska trafikförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag om du har frågor om din trafikförsäkring.

 • Mellan resor: När som helst då du inte tillhandahåller transport- eller leveranstjänster med Uber-appen.

  Försäkring ”mellan resor” gäller bara för ”aktiva Uber-partner”. Se behörighetskraven nedan.

 • Du behöver inte registrera dig – alla godkända partner har automatiskt försäkringsskydd utan extra kostnad.

  Godkända aktiva partner får genom försäkringen också ytterligare inkomstskydd vid särskilda, oförutsedda händelser som kan inträffa. Fullständig information om försäkringens villkor och undantag hittar du via länken i avsnittet ”Ytterligare dokumentation”.

 • Precis som de flesta andra försäkringar har partnerskyddet vissa generella och specifika undantag. Fullständig information om försäkringens villkor och undantag hittar du via länkarna i avsnittet ”Ytterligare dokumentation”. Exempelvis har varje partner bara rätt till två (2) skadeanmälningar för allvarlig sjukdom och personskada under en 12-månadersperiod och försäkringen gäller inte under de första 7 dagarna av respektive sjukdomsperiod och personskada (försäkringen börjar gälla från dag 8 och upp till 15 ytterligare dagar). Ingen ersättning kommer att betalas ut om du genomfört resor under den period som anges i läkarintyget.

 • Du kan skicka in en skadeanmälan med ett enkelt onlineformulär för skadeanmälan som finns i Uber-partnerappens hjälpavsnitt. När du skickat in din skadeanmälan får du ett bekräftelsemejl med ditt anmälningsnummer, kontaktuppgifter till din försäkringsutredare och en lista över ytterligare dokument som kan behövas för att hantera din anmälan.

 • Mellan resor: För att vara behörig till de förmåner som gäller ”mellan resor” i försäkringstabellen måste du vara en ”aktiv Uber-partner”, ha slutfört 150 resor under de senaste 8 veckorna om du är förarpartner, eller 30 resor under de senaste 8 veckorna om du är leveranspartner.

  Vid föräldraledighet, om du är barnets biologiska mamma (och kan behöva ytterligare föräldraledighet före födseln), har vi förlängt tröskelperioden till 6 månader under vilka du måste ha slutfört 300 resor om du är förarpartner eller 60 resor under de senaste 8 veckorna om du är leveranspartner.

Vad omfattas av försäkringen?

 • FörsäkringFörsäkringsperiodTäckningsgräns i Sverige
  Kompensation vid allvarlig sjukdom eller personskada (vid sjukdom eller personskada som leder till oförmåga att arbeta i fler än 7 dagar i följd)Mellan resorPartnerförare upp till 975 euro (65 euro per dag i upp till 15 dagar)
  Engångsbetalning vid föräldraledighetMellan resor1 000 euro i engångssumma
  Engångsbetalning vid jurytjänstgöringMellan resor500 euro i engångssumma

Värnar om din säkerhet

När du kör med Uber får du support dygnet runt, hela veckan samt försäkring. Alla passagerare verifieras med sina personuppgifter och sitt telefonnummer så att du vet vem du hämtar upp och det gör vi också.

Få hjälp

Låt oss göra alla Uber-resor krångelfria. Våra supportsidor hjälper dig att konfigurera ditt konto, komma igång med appen, justera priser och mycket annat.

Informationen på den här webbplatsen visas endast i informationssyfte och kanske inte gäller för ditt land, din region eller din stad. Den kan ändras och uppdateras utan föregående meddelande.

Observera: vissa länkar till externa källor ger information på det lokala språket.