Please enable Javascript
Hoppa till huvudinnehållet

Så fungerar trafiktoppspriser

Läs mer om hur prissättningen under trafiktoppar gör det lättare att snabbt koppla ihop passagerare med förare.

Så fungerar det

Efterfrågan på resor ökar

Ibland är det så många personer som beställer resor att det inte finns tillräckligt med bilar ute på vägarna för att de ska räcka till alla. Exempelvis kan dåligt väder, rusningstid och särskilda evenemang leda till att ovanligt många vill beställa en resa med Uber på en och samma gång.

Priserna går upp

Om det är väldigt många som vill resa kan priserna öka för att på så sätt reglera efterfrågan och se till att de som behöver en resa lättare får tag på en bil. Det här systemet kallas trafiktoppstillägg och gör att Uber-appen fortsätter vara ett pålitligt alternativ.

Passagerarna får betala mer eller vänta

När priserna höjs på grund av trafiktoppstillägg informeras passagerarna via Uber-appen. En del passagerare väljer att betala det högre priset medan andra väljer att vänta några minuter i hopp om att priserna ska återgå till de normala.

Hur beräknas trafiktoppspriser?

När priserna stiger visas en multiplikator jämfört med standardpriserna, ett trafiktoppstillägg eller ett förberäknat pris inklusive trafiktoppstillägget att visas på ditt erbjudande. De varierar beroende på vilken stad du befinner dig i. Ubers andel (i procent) av servceavgiften påverkas inte av trafiktoppar.

Eftersom priserna uppdateras utifrån efterfrågan i realtid kan trafiktoppspriserna förändras snabbt. Trafiktoppspriserna skiljer sig också åt mellan olika områden i en stad, vilket innebär att vissa områden kan ha trafiktopp vid ett visst tillfälle medan andra inte har det.

Så identifierar du trafiktoppspriser i appen

Om trafiktoppstillägg tillämpas i din stad när efterfrågan ökar i ett specifikt område kommer det området att ändra färg. De färgade områdena på kartan varierar mellan ljust orange och mörkrött. Ljust orangefärgade områden indikerar att intäktsmöjligheterna från trafiktoppen är något mindre där, medan mörkröda områden indikerar större intäktsmöjligheter.

När vi arbetar med att förbättra vår marknadsplats kan vi ibland testa funktioner och prissättning på olika sätt som inte beskrivs på denna webbplats.