Please enable Javascript
Hoppa till huvudinnehållet

Hur du gör din momsregistrering

Om du bedriver affärsverksamhet och säljer tjänster måste du normalt registrera dig för moms hos Skatteverket. Du måste ta ut moms för dina tjänster, lämna momsdeklarationer och betala moms till Skatteverket på försäljningen. Du kan få tillbaka moms som du har betalat för affärsrelaterade varor eller tjänster.

När du köper tjänster från utländska företag, t.ex. från Uber, eller utför tjänster åt företag i andra EU-länder, så som Uber, behöver du också momsregistrering. Om moms är nytt för dig, så går denna sida igenom grunderna för hur du registrerar dig för moms. Att registrera sig för moms hos Skatteverket brukar ta 2-6 veckor.

När du har registrerat dig får du ett registreringsbesked med ditt momsregistreringsnummer (VAT-nummer) hemskickat. På registerutdraget står också hur ofta du ska deklarera moms.

Rådfråga en skatterådgivare för mer detaljer kring kriterierna och kraven som tillämpas i just din situation.

Läs på engelska

Consequences of your VAT registration

 • Moms insamlad från sålda tjänster

  Momsen du tar ut och samlar in vid försäljning av dina tjänster betalas till Skatteverket i din momsdeklaration.

 • Moms på företagskostnader

  Moms kan också faktureras till dig av andra företag (ingående moms), till exempel på företagskostnader som drivmedel och bilreparationer. När du är momsregistrerad och tar ut moms på din försäljning, har du normalt rätt att få tillbaka den moms som du har betalat vid affärsrelaterade inköp.

  Till Skatteverket måste du rapportera momsen som du har tagit ut vid din försäljning och momsen som du har betalat vid dina inköp. Detta görs genom din momsdeklaration som normalt lämnas var tredje månad (små företag med en årlig omsättning mindre än 1 miljon kronor per år kan välja att redovisa momsen en gång per år, kvartalsvis, eller månadsvis). Om du har debiterat och samlat in mer moms än vad du har betalat på dina inköp, så måste du betala mellanskillnaden till Skatteverket. Om du har betalat mer ingående moms på dina inköp än du har debiterat på din försäljning, så kan du få tillbaka mellanskillnaden från Skatteverket.

  Tjänsterna du får från Uber är momspliktiga. Momsen på denna utgift i verksamheten hanteras enligt en särskild regel: omvänd betalningsskyldighet. Detta innebär att du själv måste betala moms genom att beräkna momsen på inköpssumman och rapportera den som moms att betala i din momsdeklaration. Om din verksamhet och försäljning är momspliktig, har du rätt att få tillbaka samma belopp som ingående moms.

1/2

Så här kommer du igång

Om du säljer tjänster genom Uber-plattformen, krävs momsregistrering.

Som en enskild firma eller ett aktiebolag kan du ansöka om registreringen online på eller genom att skicka blanketten Företagsregistrering, SKV 4620, till Skatteverket.

Vänligen notera att du måste ansöka om momsregistrering innan du påbörjar din affärsverksamhet.

Vi rekommenderar starkt att du pratar med en professionell skatterådgivare . Här är några tips:

Azets Insight AB

Momsbefrielse för dig som har liten försäljning

Du som har en försäljning exklusive moms som inte överstiger 30 000 kronor under ett beskattningsår omfattas av befrielsen för moms för mindre företag. För att bli befriad får din försäljning inte ha varit över gränsvärdet någon gång under de två närmast föregående åren. Befrielsen är frivillig.

Om du redan vid årets början vet att försäljningen kommer att bli större än gränsen kan du inte få befrielse.

Befrielsen upphör när din försäljning når beloppsgränsen. Du ska då registrera dig för moms. Du ska redovisa moms för den försäljning som medför att gränsen överskrids, och all efterföljande försäljning.

Om ditt företag inte redan är momsregistrerat så är du automatiskt befriad om du inte kommer över beloppsgränsen. Du kan alltid välja att bli momspliktig även om du inte kommer över beloppsgränsen. Detta kan du göra genom att lämna blanketten Företagsregistrering, SKV 4620, och ange i avsnitt F att befrielsen ska upphöra.

Befrielsen gäller inte vid inköp av varor och tjänster när du som köpare är skyldig att redovisa och betala den utgående momsen enligt metoden för omvänd betalningsskyldighet, t.ex. vid inköp av tjänster från utlandet. Du ska då vara registrerad för moms men kan fortfarande vara befriad från att redovisa moms på din försäljning om beloppsgränsen inte överskrids.

När du är befriad från moms kan du inte få tillbaka ingående moms som du har betalat på dina inköp till verksamheten.

Du ska inte ta ut moms i dina fakturor om du är befriad. I din faktura ska det stå att försäljningen är undantagen från moms enligt bestämmelserna om befrielse från mervärdesskatt.

Se Skatteverkets hemsida för mer information.

Din Uber-profil

Se till att förse oss med ett korrekt momsnummer (genom att lägga till det på din skatteprofil / sida för fakturainställningar) och att uppdatera din skatteprofil i Uber-appen.

FAQ

 • Nej. Som en självständig uppdragstagare är du själv ansvarig för registrering, redovisning och betalning av moms och andra skatter, som gäller för dig, till Skatteverket.

 • Du kan bedriva verksamhet antingen i ett aktiebolag eller som en enskild näringsidkare (egenföretagare). Vid start av ett aktiebolag måste du ha minst 25 000 kronor i aktiekapital.

  Jag är inte registrerad än

  Om du inte har registrerat din verksamhet än och vill starta ett aktiebolag kan du registrera bolaget hos Bolagsverket via verksamt.se. E-tjänsten kommer att guida dig igenom registreringsprocessen. Efter att bolaget har etablerats kan du ansöka om moms- och skatteregistrering online på verksamt.se eller genom att skicka blanketten Företagsregistrering, SKV 4620, till Skatteverket.

  Som enskild näringsidkare måste du registrera din verksamhet hos Skatteverket och kan (men behöver inte) registrera dig hos Bolagsverket. För mer information, se verksamt.se.

  Jag är redan registrerad som en enskild firma

  Om du har ett momsnummer, informera Skatteverket om din nya verksamhet med transporttjänster genom att skicka blanketten SKV 4639 till Skatteverket, eller genom att använda e-tjänsten på verksamt.se. Om du inte har ett momsnummer, ansök om momsregistrering online, via verksamt.se, eller genom att skicka blanketten Företagsregistrering, SKV 4620, till Skatteverket.

  Jag har redan ett registrerat aktiebolag

  Om ditt företag har ett momsnummer, informera Skatteverket om din nya verksamhet med transporttjänster genom att skicka blanketten SKV 4639 till Skatteverket, eller genom att använda e-tjänsten på verksamt.se. Om du inte har ett momsnummer, ansök om momsregistrering online, via verksamt.se, eller genom att skicka blanketten Företagsregistrering, SKV 4620, till Skatteverket.

 • Ett aktiebolag eller enskild firma med försäljning av leveranstjänster och andra momspliktiga tjänster som inte överstiger tröskelvärdet får vara befriad från moms. För mer information, se Momsbefrielse för dig som har liten försäljning

 • Din omsättning är summan av de leveranstjänster som du har sålt genom Uber-appen. Observera dock att av skatteskäl måste du också inkludera försäljningen från andra aktiviteter med moms som du utför utanför Uber Eats-plattformen.

  Vi föreslår att du pratar med Skatteverket och/eller din skattekonsult så att du är säker på att du beräknar omsättningen korrekt.

 • Typiskt betraktas dessa betalningar som tjänster som du tillhandahåller till Uber. Dessa tjänster är normalt inte momspliktiga i Sverige, men de ska tas med i din periodiska sammanställning och i ruta 39 i din momsdeklaration.

  Vänligen tala med Skatteverket och/eller din skattekonsult för att se till att du tillämpar rätt skatte- och momshantering för dessa transaktioner.

 • Du hittar detaljerad information om moms på Skatteverkets hemsida, skatteverket.se, där du kan läsa eller ladda ner guider, rättsfall, broschyrer, blanketter och andra dokument.

 • Du kan använda Skatteverkets e-tjänster Lämna momsdeklaration för att lämna in din momsdeklaration och din periodiska sammanställning för din försäljning till Uber.

 • VAT (moms-) nummer för Uber Portier B.V. är: NL 856287386B01.

 • Se Skattekommentarer som utarbetats av KPMG

Varje Partner är unik och så är deras specifika skatteförhållanden. Därav kanhända att informationen på denna sida inte täcker just dina skattebehov och informationen bör därför inte ersätta att söka oberoende skatteråd. Ovanstående bör inte betraktas som skatterådgivning, men som en allmän översikt över relevanta skatteregler. Uber kan inte ge dig skatterådgivning för din individuella situation och därför rekommenderar vi starkt att du talar med en professionell skatterådgivare för att få skräddarsydd hjälp och rådgivning för dina specifika omständigheter. Informationen på denna sida är endast avsedd för personer bosatta i Sverige.

Last updated: 31st of July, 2021