Please enable Javascript
Hoppa till huvudinnehållet

Ubers ESG-rapport för 2022 belyser våra perspektiv på miljö, social medvetenhet och samhällsstyrning (ESG) som är viktigast för vår verksamhet och våra intressenter, inklusive investerare, anställda och städer, och de förare, kurirer, handlare och konsumenter som använder vår plattform för att få kontakt med arbete, mat, varor, familj och vänner. Dessa bestående relationer – baserade på integritet, ansvarsskyldighet och respekt – ger oss kraft att tänka om hur världen rör sig till det bättre.

Data korrekt till och med den 31 december 2021, om inget annat anges. Texten i rapporten kan omfatta incidenter till och med juli 2022.

ESG-höjdpunkter

 • Miljö

  • Vi arbetar mot 100 % resor med fordon med nollutsläpp, via mikromobilitet eller kollektivtrafik senast 2040 globalt
  • Från och med andra kvartalet 2022 har vi ett månatligt genomsnitt på 26 000 aktiva nollutsläppsförare på Uber-plattformen i Kanada, Europa och USA, som tillsammans står för 13,3 miljoner resor
  • För första gången har vi rapporterat globala utsläpp inom Scope 1, 2 och 3
  • Indexerat enligt rekommendationer från Sustainability Accounting Standards Board (SASB) och arbetsgruppen för klimatrelaterade finansiella upplysningar (TCFD)
  • Vi matchar nu 100 % av den energi som används på våra amerikanska arbetsplatser med förnybar energi
 • Social medvetenhet

  • Förares och kurirers välbefinnande: Intervjuade förare och kurirer genom olika sessioner globalt, bad medarbetare (inklusive chefer) att köra och leverera för att förstå upplevelsen bättre, och publicerade transparenta dokument i vissa länder om möjligheter att förbättra självständigt arbete
  • Medarbetare och kultur: Publicerade vår femte rapport om humankapitalhantering, DEI-frågor (mångfald, rättvisa och inkludering) med mera
  • Lokal påverkan: Publicerade dussintals inlägg, artiklar och påverkansrapporter om viktiga ESG- (miljö, social medvetenhet och samhällsstyrning) och intressentfrågor
  • Urban användning: Publicerade en analys av studien vi beställt i åtta städer runt om i världen om trender inom urban utveckling, transport och samåkning
 • Samhällsstyrning

  • Datasäkerhet: Erhållit viktiga certifieringar och rapporter för kärnverksamhetsområden (ISO 27001, SOC 2, SOC 2 typ 2)
  • Politisk verksamhet: År 2022 publicerade vi Ubers rapport om politiskt engagemang i USA, som innehåller en sammanfattning av policyn för politisk verksamhet för företag i USA, tillsyn på styrelsenivå och direkt lobbyverksamhet.
1/3

Påverkan

Över hela världen har Uber varit en del i arbetet att återuppbygga bättre för en ny verklighet. Vi jobbar tillsammans med städer och icke-statliga organisationer, samarbetar med hälso- och mobilitetsföretag och introducerar nya användare till Uber genom en mängd nya produkter och erbjudanden för att hålla människor och städer i rörelse. Att finnas där för städer i dessa utmanande, snabbt föränderliga tider är hur vi strävar efter att alltid göra det rätta. Punkt.

Sedan Uber startade 2010 har vår teknik gjort det möjligt för miljontals människor över hela världen att tjäna pengar när, var och hur de vill. I dag är Uber en av världens största öppna plattformar för arbete och erbjuder möjligheter att tjäna pengar i 72 länder och över 10 000 städer. Mellan 2016 och 2021 använde fler än 31 miljoner människor Ubers plattform för att tjäna pengar. Totalt genererade de över 150 miljarder USD i intäkter, exklusive dricks.

Förare och kurirer som använder Uber är lika olika som de städer och länder som de betjänar. De omfattar yrkesförare, veteraner, studenter, föräldrar som återvänder till arbetslivet, personer som kompletterar en primär inkomst och allt däremellan.

Medarbetare och kultur

Det är viktigt att vi attraherar och behåller en mångfacetterad blandning av människor – människor som är motiverade och får energi av vårt uppdrag. Vi behöver handlingskraftiga människor som vill förbättra hur saker och ting fungerar för alla på vår plattform runtom i världen. Vi vet att vi inte kommer att vara rätt för alla, och därför är vi fast beslutna att vara tydliga med vilka vi är och hur det är att arbeta på Uber.

Vi samlar in data från medarbetare för att förstå vad som betyder mest för dem och varför de stannar och bygger sin karriär här. Vi använder dessa insikter för att förtydliga våra prioriteringar och vårt tillvägagångssätt och är därför fokuserade på sex differentierade medarbetarbehov: stolthet, tillhörighet och rättvisa, tillväxt, ersättning, välbefinnande och förtroende. Denna strategi för humankapital säkerställer att vi beaktar behoven hos våra olika medarbetare och fortsätter att skapa en engagerande, jämlik och inkluderande upplevelse inom vart och ett av dessa viktiga områden.

Miljömässig hållbarhet och klimatförändringar

Den renaste plattformen på jorden. Det är vårt mål. För det är det rätta att göra för vår verksamhet och för alla som förlitar sig på vår plattform. Vi tror att det gynnar våra investerare, våra anställda, våra användare, de städer vi betjänar och planeten som helhet.

Vi inledde denna resa 2020 med en uppsättning grundläggande åtaganden. Vi siktar på att nå nollutsläpp senast 2040 för alla utsläpp inom Scope 1-, 2- och 3. Som en del av att nå dit har vi satt upp ett ambitiöst mål om att 100 % av resorna på vår plattform för persontrafik ska göras i fordon med nollutsläpp, via mikromobilitet eller kollektivtrafik senast 2030 i USA, Kanada och Europa, och senast 2040 på alla marknader vi är verksamma i globalt.

Som en del av vårt åtagande för öppenhet och vårt mål att nå de högsta standarderna för redovisning, planering och offentliggörande av klimatutsläpp genomförde vi en analys i linje med rekommendationerna från arbetsgruppen för klimatrelaterade finansiella upplysningar (TCFD). En specifikation av denna analys finns längre fram i detta avsnitt, och den har genomgående hänvisningar och fotnoter. Dessutom har vi anslutit oss till initiativet för vetenskapligt baserade mål (Science-Based Targets initiative) och The Climate Pledge och har åtagit oss att minska utsläppen till noll fram till 2040. År 2021 publicerade vi en miljöpolicy.

Samhällsstyrning

Vår styrelse är fast besluten att vara bäst i klassen på bolagsstyrning och är starkt övertygad om att vi måste vara öppna för insyn och ansvarsskyldiga gentemot våra aktieägare i relation till vår kultur, ledning och företagsansvar. I vår strävan att bygga upp en bolagsledningsstruktur i världsklass har vi stärkt och utvecklat en styrelse med många olika bakgrunder, färdigheter och erfarenheter.

ESG-frågorna som identifierats i vår väsentlighetsbedömning är viktiga för vår långsiktiga framgång och vår affärsstrategi. Därför, och när tillämpligt, överses de av Ubers styrelse och styrelsens oberoende revisions-, ersättnings- och nominerings- och styrningskommittéer.

Denna rapport kan innehålla uttalanden om förväntningar på vår verksamhet inför framtiden, som innebär risker och osäkerhet. De faktiska resultaten kan skilja sig väsentligt från de förväntade resultaten och de rapporterade resultaten bör inte betraktas som en indikation på framtida resultat. Läs vår ESG-rapport för 2022 för mer information.

Uppgifterna om växthusgasutsläpp i denna rapport har verifierats av Lloyd's Register Quality Assurance. LRQA:s verifieringsutlåtande finns här.