Please enable Javascript
Hoppa till huvudinnehållet

Our environmental, social, and governance approach

We envision a future that is more sustainable, equitable, and profitable—not just for us, but also for those who rely on our platform for opportunity. As a global company, we are constantly evaluating risks and opportunities both internal and external. We recognize that various environmental, social, and governance factors can affect our business, and we understand the impact our business can have on society and our stakeholders. By working to align our material ESG priorities with the interests of our business and stakeholders, we aim to apply the appropriate governance, engagement, and thoughtfulness to our approach, which we believe helps enable us to protect and deliver economic value and continual long-term growth.

ESG reporting

Progress starts with taking a serious look at where we stand today and sharing results to drive accountability. Please find our latest reports below.

Driver and courier well-being

Drivers and couriers overwhelmingly choose platform work because they value the flexibility to work when, where, and how they want, as reflected in various surveys conducted across multiple markets.

We continue to advocate for quality platform work that provides independent platform workers with flexibility, fair and transparent earning opportunities, access to social protection and benefits, meaningful representation, and learning and development opportunities.

Environmental sustainability and climate change

Uber is working toward a more sustainable future because it’s the right thing to do for our business, the people who use our platform, and the cities in which we operate.

We continue to publish our progress toward our goals and Uber’s climate impact through our Environmental, Social, and Governance Report and our Climate Assessment and Performance Report.

People and culture

Det är viktigt att vi attraherar och behåller en mångfacetterad blandning av människor – människor som är motiverade och får energi av vårt uppdrag. Vi behöver handlingskraftiga människor som vill förbättra hur saker och ting fungerar för alla på vår plattform runtom i världen. Vi vet att vi inte kommer att vara rätt för alla, och därför är vi fast beslutna att vara tydliga med vilka vi är och hur det är att arbeta på Uber.

Vi samlar in data från medarbetare för att förstå vad som betyder mest för dem och varför de stannar och bygger sin karriär här. Vi använder dessa insikter för att förtydliga våra prioriteringar och vårt tillvägagångssätt och är därför fokuserade på sex differentierade medarbetarbehov: stolthet, tillhörighet och rättvisa, tillväxt, ersättning, välbefinnande och förtroende. Denna strategi för humankapital säkerställer att vi beaktar behoven hos våra olika medarbetare och fortsätter att skapa en engagerande, jämlik och inkluderande upplevelse inom vart och ett av dessa viktiga områden.

Civil Rights Assessment

Our goal is to help ensure that people can move freely, equitably, and safely. In support of that goal, and following engagement with shareholders, Uber has undergone a Civil Rights Assessment. The assessment was conducted by Covington & Burling, under the direction of former US Attorney General Eric Holder. It was designed to evaluate our impact on rideshare drivers, communities, and employees in the US, with the intent to promote civil rights and identify areas where we can continue to improve as an equitable and inclusive platform.

Samhällsstyrning

Vår styrelse är fast besluten att vara bäst i klassen på bolagsstyrning och är starkt övertygad om att vi måste vara öppna för insyn och ansvarsskyldiga gentemot våra aktieägare i relation till vår kultur, ledning och företagsansvar. I vår strävan att bygga upp en bolagsledningsstruktur i världsklass har vi stärkt och utvecklat en styrelse med många olika bakgrunder, färdigheter och erfarenheter.

ESG-frågorna som identifierats i vår väsentlighetsbedömning är viktiga för vår långsiktiga framgång och vår affärsstrategi. Därför, och när tillämpligt, överses de av Ubers styrelse och styrelsens oberoende revisions-, ersättnings- och nominerings- och styrningskommittéer.

Uber's ESG reporting may contain forward-looking statements regarding our future business expectations, which involve risks and uncertainties. Actual results may differ materially from the results predicted, and reported results should not be considered as an indication of future performance. Please view our 2024 ESG Report for more.

Greenhouse gas emissions data in Uber's ESG Report has been verified by LRQA. LRQA’s verification statement can be found here.

An overview of Uber's use of carbon offsets can be found here