Please enable Javascript
Hoppa till huvudinnehållet

ESG Reporting

Framsteg börjar med att titta noga på var vi befinner oss i dag och dela resultaten för att öka ansvarstagandet.

Driver and courier well-being

Drivers and couriers overwhelmingly choose platform work because they value the flexibility to work when, where, and how they want, as reflected in various surveys conducted across multiple markets.

We continue to advocate for quality platform work that provides independent platform workers with flexibility, fair and transparent earning opportunities, access to social protection and benefits, meaningful representation, and learning and development opportunities.

Environmental sustainability and climate change

A zero-emission platform. That’s our goal, and we won’t stop until we get there. Because it’s the right thing to do—for everyone who relies on our platform, the cities we serve, and the planet we all share.

We started this journey in 2020 with a set of core commitments. We’re aiming to be net zero by 2040 across all Scope 1, 2, and 3 emissions. As part of getting there, we’ve set an ambitious goal of enabling 100% of rides on our passenger mobility platform to be completed in zero-emission vehicles (ZEVs), on micromobility, or on public transit by 2030 in the US, Canada, and Europe, and by 2040 in every market we operate in globally.

As part of our commitment to transparency and our aim to reach for the highest standards on climate-emissions accounting, planning, and disclosure, we align our reporting to the Sustainability Accounting Standards Board (SASB) and the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

People and culture

Det är viktigt att vi attraherar och behåller en mångfacetterad blandning av människor – människor som är motiverade och får energi av vårt uppdrag. Vi behöver handlingskraftiga människor som vill förbättra hur saker och ting fungerar för alla på vår plattform runtom i världen. Vi vet att vi inte kommer att vara rätt för alla, och därför är vi fast beslutna att vara tydliga med vilka vi är och hur det är att arbeta på Uber.

Vi samlar in data från medarbetare för att förstå vad som betyder mest för dem och varför de stannar och bygger sin karriär här. Vi använder dessa insikter för att förtydliga våra prioriteringar och vårt tillvägagångssätt och är därför fokuserade på sex differentierade medarbetarbehov: stolthet, tillhörighet och rättvisa, tillväxt, ersättning, välbefinnande och förtroende. Denna strategi för humankapital säkerställer att vi beaktar behoven hos våra olika medarbetare och fortsätter att skapa en engagerande, jämlik och inkluderande upplevelse inom vart och ett av dessa viktiga områden.

Samhällsstyrning

Vår styrelse är fast besluten att vara bäst i klassen på bolagsstyrning och är starkt övertygad om att vi måste vara öppna för insyn och ansvarsskyldiga gentemot våra aktieägare i relation till vår kultur, ledning och företagsansvar. I vår strävan att bygga upp en bolagsledningsstruktur i världsklass har vi stärkt och utvecklat en styrelse med många olika bakgrunder, färdigheter och erfarenheter.

ESG-frågorna som identifierats i vår väsentlighetsbedömning är viktiga för vår långsiktiga framgång och vår affärsstrategi. Därför, och när tillämpligt, överses de av Ubers styrelse och styrelsens oberoende revisions-, ersättnings- och nominerings- och styrningskommittéer.

Denna rapport kan innehålla uttalanden om förväntningar på vår verksamhet inför framtiden, som innebär risker och osäkerhet. De faktiska resultaten kan skilja sig väsentligt från de förväntade resultaten och de rapporterade resultaten bör inte betraktas som en indikation på framtida resultat. Läs vår ESG-rapport för 2022 för mer information.

Uppgifterna om växthusgasutsläpp i denna rapport har verifierats av Lloyd's Register Quality Assurance. LRQA:s verifieringsutlåtande finns här.