Please enable Javascript
Przejdź do głównej zawartości

Zero tolerancji dla rasizmu

Nie ma miejsca na rasizm i dyskryminację w naszym świecie – oto, co robimy, aby z nimi walczyć.

Chociaż podczas pandemii zaoferowaliśmy 10 milionów bezpłatnych przejazdów, posiłków i dostaw, zdaliśmy sobie sprawę, że COVID to niejedyny kryzys wymagający naszej uwagi. Podczas protestów Black Lives Matter latem 2020 roku solidaryzowaliśmy się ze społecznością osób czarnoskórych i zobowiązaliśmy się nie tylko wspierać równość, ale także aktywnie zwalczać rasizm. Chcemy zapewnić wszystkim użytkownikom platformy Uber i naszym pracownikom bezpieczną, nieograniczoną mobilność. Dlatego podjęliśmy 14 publicznych zobowiązań, które pomogą przyspieszyć realizację tego ważnego celu.

Ponadto z zaangażowaniem staramy się pielęgnować poczucie przynależności wszystkich osób. Obejmuje to zarówno równość wynagrodzeń, jak i tworzenie ścieżek rozwoju kariery dla kierowców, dostawców i pracowników zespołu obsługi klienta. Przejrzystość tych działań ma dla nas fundamentalne znaczenie.

Uber wspiera obserwowany dziś przez cały świat ruch na rzecz sprawiedliwości rasowej.

Zwróciliśmy się również do ekspertów, aby pomogli nam opracować nowe materiały dotyczące przeciwdziałania rasizmowi i nieświadomym uprzedzeniom. Materiały te zostały udostępnione dostawcom i kierowcom. Zobowiązujemy się do zerowej tolerancji dla dyskryminacji, do prowadzenia specjalistycznych szkoleń dla zespołów ds. obsługi klienta oraz do sprawienia, by incydenty łatwiej można było zgłaszać w aplikacji.

Rozwijamy szereg nowych programów i zasobów w celu promowania równych praw i wspieramy kilka kluczowych organizacji. Oto 3 organizacje, z którymi współpracujemy w celu osiągnięcia naszych celów równościowych:

Center for Policing Equity (USA)

Wspieramy jej pracę z policją w celu analizy zachowań i zmiany polityki, tak aby powstrzymać uprzedzenia w policji – często skutkujące śmiercią i karą więzienia. Badania Bureau of Justice Statistics pokazują, że czarnoskórzy mieszkańcy USA są od 2 do 4 razy bardziej narażeni na użycie siły przez organy ścigania niż ludzie biali.

Hollaback! (USA)

We współpracy z organizacją Asian Americans Advancing Justice (AAAJ) finansujemy (w 2021 roku) programy szkoleniowe przeciwdziałające molestowaniu osób pochodzących z Azji i wysp Pacyfiku. Nadal pogłębiamy naszą współpracę, tworząc programy edukacji interwencyjnej dla osób postronnych i zamierzamy je udostępnić wszystkim, którzy prowadzą, dostarczają, jeżdżą, jedzą i współpracują z Uberem na terenie USA.

Prison Reform Trust (Zjednoczone Królestwo)

Wspieramy jej misję polegającą na stworzeniu sprawiedliwego, humanitarnego i skutecznego systemu karnego. Jej działania koncentrują się na zwalczaniu nierówności na tle rasowym w systemie sądownictwa karnego w Zjednoczonym Królestwie. Celem organizacji jest zajęcie się problemami dotykającymi nieproporcjonalnie często osoby czarnoskóre zarówno w więzieniu, jak i w drodze do niego.

Staramy się wykorzystywać naszą wiedzę i sieć kontaktów, by występować o równouprawnienie, jednocześnie wspierając te organizacje w ich codziennej pracy na rzecz walki z ubóstwem, o sprawiedliwość rasową i uczciwe traktowanie na całym świecie.

Dowiedz się więcej o naszej pracy na rzecz wspierania restauracji należących do osób czarnoskórychtutaj i zapoznaj się z naszymi zobowiązaniami dotyczącymi zwalczania rasizmu tutaj.

Dowiedz się więcej o naszych działaniach

Nasze zobowiązania

Równy dostęp do możliwości przemieszczania się.

Restauracje pop-up w Harlemie, Nowy Jork

Pomoc restauracjom należącym do osób czarnoskórych w utrzymaniu działalności w miesiącach zimowych.

Restauracje pop-up w Waszyngtonie, DC

Umożliwienie restauracjom należącym do osób czarnoskórych rozwinięcia działalności w nowej okolicy.