Please enable Javascript
Przejdź do głównej zawartości

Raport „Ludzie i kultura” z 2022 r.

Inwestujemy w ludzi i kulturę

W 2017 roku zatrzymaliśmy się i spojrzeliśmy na naszą działalność, aby określić, jakie są nasze cele. To był przełomowy moment w kształtowaniu obecnej firmy Uber. Raport firmy Covington niczego nie ukrywał i rzucił światło na wszystkie obszary naszej działalności, które wymagały zmian. W raporcie podkreślono niewygodne, ale i niezaprzeczalne fakty. Dzięki temu firma Uber miała możliwość m.in. przekształcenia struktury przywództwa, zmiany zasad i praktyk dotyczących pracowników oraz przeformułowania kultury przedsiębiorstwa. Wprowadzając stopniowe i zrównoważone zmiany, odbudowaliśmy i odmieniliśmy naszą kulturę pracy. Po pięciu latach widać już, że różnorodność czyni nas silniejszymi i pozwala nam rozwijać środowisko oparte na równości i integracji z myślą o wspieraniu pozytywnych zmian na świecie.

Żyjemy w nowej epoce, w której pracownicy mają wybór, a my jako firma nie możemy spoczywać na laurach i po prostu kopiować tego, co robią inni. W ciągu ostatnich 5 lat najbardziej znaczącą zmianą kulturową w była inwestycja w zespół pracowników – nasz najcenniejszy zasób. Uber dąży do stworzenia środowiska pracy, które sprzyja poczuciu przynależności, realizowaniu celów, rozwojowi i zaufaniu. Przygotowując tegoroczny raport, skupiliśmy się na szczegółowych informacjach o tym, co ma wpływ na nasz zespół i kulturę organizacyjną.

Zobowiązanie kierownictwa do wspierania różnorodności

Dokładamy starań, aby zwiększać różnorodność demograficzną w firmie Uber, bardziej aktywnie sprzeciwiać się rasizmowi i wspierać społeczności, którym służymy. Zespół kierowniczy pomaga to urzeczywistnić, wyznaczając cele i monitorując postępy w zakresie reprezentacji w swoich zespołach.

„W ciągu ostatnich 5 lat zdarzały się momenty, w których postęp wydawał się powolny i niemożliwy. Z perspektywy czasu tempo naszych zmian zapiera dech w piersiach. Ten proces nie przebiega jednostajnie – zwłaszcza w obliczu przemian gospodarczych, społecznych i rynkowych – ale ma duże znaczenie. W razie potrzeby zawsze staramy się dostosowywać nasze podejście. Dzisiejszy świat wydaje się bardziej spolaryzowany i niespokojny niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego rola przedsiębiorstw w promowaniu różnorodności, równości i integracji społecznej staje się coraz ważniejsza”.

Bo Young Lee, dyrektor ds. różnorodności i integracji

„Siłą napędową naszej organizacji są wartości i misja, dzięki którym przyciągamy i zatrzymujemy najbardziej utalentowanych pracowników. Chcemy, aby przychodzili do nas ludzie, którzy inspirują się naszą misją i podzielają nasze wartości, więc wykonują najlepszą pracę w swojej karierze i mają faktyczny wpływ na świat. Nie wystarczy jednak opublikować atrakcyjnego opisu misji i wartości na stronie internetowej – te zasady muszą rzeczywiście obowiązywać na co dzień. W naszej organizacji staramy się, aby wartości wspierały pracowników na każdym etapie zgodnie z ich oczekiwaniami i potrzebami całego zespołu. Skupiamy się na projektowaniu ekosystemu, który stworzy warunki do rozwoju naszym pracownikom i całej firmie”.

Nikki Krishnamurthy, dyrektor ds. kadr

Dane demograficzne dotyczące pracowników

W firmie Uber dokładnie monitorujemy dane dotyczące struktury demograficznej naszego zespołu. Staramy się z roku na rok zwiększać odsetek kobiet wśród pracowników na całym świecie, a także osób niedostatecznie reprezentowanych w Stanach Zjednoczonych. Postęp nie zawsze jest liniowy, ale we współpracy z zarządem stale analizujemy wskaźniki i związane z nimi osiągnięcia.

Reprezentacja na świecie¹

Różnorodność pracowników (globalna)¹

%Kobiety%Mężczyźni

Różnorodność pracowników (USA)²

%Biali
%Azjaci
%czarnoskórzy lub Afroamerykanie
%Latynosi
%osoby pochodzenia wielorasowego
%rdzenni Hawajczycy lub mieszkańcy Wysp Pacyfiku
%rdzenni Amerykanie lub rdzenni mieszkańcy Alaski

Różnorodność pracowników (regionalna)

%Kobiety%Mężczyźni

Reprezentacja w kierownictwie

Różnorodność pracowników (globalna)¹

%Kobiety%Mężczyźni

Różnorodność pracownicza (USA)²

%Biali
%Azjaci
%czarnoskórzy lub Afroamerykanie
%Latynosi
%osoby pochodzenia wielorasowego
%rdzenni Hawajczycy lub mieszkańcy Wysp Pacyfiku
%rdzenni Amerykanie lub rdzenni mieszkańcy Alaski

Reprezentacja nowych pracowników

Reprezentacja nowych pracowników

%Kobiety%Mężczyźni

Udział procentowy reprezentacji rasowej wśród nowych pracowników

%Biali
%Azjaci
%czarnoskórzy lub Afroamerykanie
%Latynosi
%osoby pochodzenia wielorasowego
%rdzenni Hawajczycy lub mieszkańcy Wysp Pacyfiku
%rdzenni Amerykanie lub rdzenni mieszkańcy Alaski

¹ Liczby odzwierciedlają dane demograficzne aktualne w tych datach: 2022 rok  – 31 grudnia 2021 r.; 2021 rok – 31 marca 2021 r.; 2020 rok – 31 sierpnia 2020 r.; 2019 rok – 31 marca 2019 r. Dodatkowe szczegóły dotyczące danych o reprezentacji w zespole pracowników można znaleźć w raportach z odpowiednich lat. Więcej danych demograficznych, w tym informacje na temat ram czasowych i definicji kategorii, można znaleźć w pełnym raporcie Ludzie i kultura.

Poprzednie raporty „Ludzie i kultura”

Każdego roku publikujemy raport „Ludzie i kultura”, aby przedstawić nasze podejście do zarządzania kapitałem ludzkim, różnorodności, równości i integracji społecznej oraz kultury. W raporcie podajemy aktualne dane dotyczące reprezentacji różnych grup oraz informacje o postępach w realizacji celów. Raport to niezbędny element zwiększania przejrzystości naszych działań związanych z danymi dotyczącymi pracowników i zarządzaniem kapitałem ludzkim. Aby uzyskać dostęp do pełnych raportów z ostatnich lat, kliknij linki poniżej.

1/4