Please enable Javascript
Przejdź do głównej zawartości

Rok działań

COVID-19 zmienił sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i poruszamy się. W momencie gdy nasi pracownicy zaczęli wykonywać pracę z domu, stanęliśmy przed nowym wyzwaniem związanym z tym, jak budować poczucie przynależności. Musieliśmy stworzyć nowe zasady wprowadzające możliwość elastycznej pracy dla rodziców i opiekunów, tak aby mogli oni pogodzić pracę z opieką nad tymi, którzy są dla nich najważniejsi. Ponieważ każdy ma trochę inne warunki domowe, wprowadziliśmy trzy szerokie opcje: elastyczną pracę w ciągu dnia, redystrybucję godzin pracy i system zmianowy.

Dodatkowo zwiększyliśmy nasze wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego, zapewniliśmy świadczenia pracownikom pracującym z domu i zrezygnowaliśmy ze śródrocznej oceny wyników, aby mieć pewność, że proces adaptacji do pracy z domu nie wpłynie negatywnie na wystawione oceny. Będziemy nadal dokładać starań, aby Uber był miejscem pracy, w którym każdy otrzymuje wsparcie i ma szansę odnieść sukces.

Przywództwo firmy

Tworzenie środowiska sprzyjającego większej równości to jeden z sześciu priorytetów dla całej firmy ustanowionych na 2021 r. przez naszego dyrektora generalnego, Darę Khosrowshahiego. Oznacza to zwiększanie różnorodności demograficznej w firmie Uber oraz przyjęcie bardziej aktywnej postawy antyrasistowskiej i wejście w rolę sojusznika społeczności, którym służymy. Każdy członek kadry zarządzającej dokłada wszelkich starań, aby urzeczywistnić te cele, w szczególności dbając, aby cała organizacja aktywnie angażowała się w ten proces. Zwiększanie różnorodności, równości i integracji jest podstawą strategii firmy, a dobry przykład płynie z samej góry.

Bo Young Lee, Chief Diversity and Inclusion Officer

„Wierzymy, że historia może nas kształtować, ale nas nie definiuje. Uber stara się definiować nowe sposoby działania, które nie dość, że nie bazują na uprzedzeniach, to jeszcze przyczyniają się aktywnie do zapewnienia większej równości”.

Bo Young Lee, dyrektor ds. różnorodności i integracji firmy Uber

Dara Khosrowshahi, Chief Executive Officer

„Jako firma specjalizująca się w przewozach dążymy do tego, aby zapewnić każdemu nieograniczoną i bezpieczną mobilność – fizyczną, ekonomiczną i społeczną. Chcemy pomóc zwalczać rasizm, który jest wciąż obecny w społeczeństwie, i działać na rzecz równości w strukturach naszej firmy oraz poza nimi”.

Dara Khosrowshahi, dyrektor generalny firmy Uber

Uber’s employee resource groups provide awareness regarding identity and intersectionality, in addition to leadership development opportunities for members.

Sprawni w Uberze

Społeczność firmy Uber na rzecz opiekunów i pracowników z niepełnosprawnością

Osoby pochodzenia azjatyckiego w Uberze

Społeczność firmy Uber na rzecz osób pochodzenia azjatyckiego

Osoby czarnoskóre w Uberze

Społeczność firmy Uber na rzecz pracowników czarnoskórych i sojuszników

Równi w Uberze

Społeczność firmy Uber na rzecz integracji społeczno-gospodarczej

Imigranci w Uberze

Społeczność firmy Uber na rzecz imigrantów

Międzywyznaniowi w Uberze

Społeczność firmy Uber na rzecz osób o różnych przekonaniach duchowych i z różnych kultur

Los Ubers

Społeczność firmy Uber na rzecz pracowników pochodzenia latynoskiego i sojuszników'

Rodzice w Uberze

Społeczność firmy Uber na rzecz rodziców i opiekunów

Duma w Uberze

Społeczność firmy Uber na rzecz różnorodności i integracji osób LGBTQ+

Mędrcy w Uberze

Społeczność firmy Uber na rzecz różnorodności i integracji osób LGBTQ+

Weterani w Uberze

Społeczność Ubera na rzecz weteranów

Kobiety w Uberze

Społeczność firmy Uber na rzecz kobiet

Informacje o naszych pracownikach

Poniżej znajduje się szczegółowe przedstawienie struktury naszych pracowników w ciągu ostatnich dwóch lat¹.

Wykresy | Reprezentacja płci na świecie oraz reprezentacja rasowa/etniczna w USA

Udział płci na świecie

%Kobiety%mężczyźni

Udział ras i grup etnicznych w Stanach Zjednoczonych²

%Biali
%Azjaci
%czarnoskórzy lub Afroamerykanie
%Latynosi
%osoby pochodzenia wielorasowego
%rodzimi Hawajczycy lub mieszkańcy Wysp Pacyfiku
%rdzenni Amerykanie lub rdzenni mieszkańcy Alaski
%URM

Płeć według regionu

%Kobiety%mężczyźni

Wykresy | Reprezentacja na stanowiskach kierowniczych⁴

Udział płci na świecie

%Kobiety%mężczyźni

Reprezentacja rasowa/etniczna w USA⁵

%Biali
%Azjaci
%czarnoskórzy lub Afroamerykanie
%Latynosi
%osoby pochodzenia wielorasowego
%rodzimi Hawajczycy lub mieszkańcy Wysp Pacyfiku
%rdzenni Amerykanie lub rdzenni mieszkańcy Alaski
%URM

Zobacz wykresy przedstawiające reprezentację rasową w USA z uwzględnieniem płci na stronach 35 i 36 raportu „Ludzie i kultura”.

Zobacz pełną treść raportu z 2020 r.

Wykresy | Struktura naszych nowych pracowników⁶

Udział płci na świecie

%Kobiety%mężczyźni

Reprezentacja rasowa/etniczna w USA⁷

%White
%Asian
%Black or African American
%Hispanic or Latinx
%Multiracial
%Native Hawaiian or Other Pacific Islander
%American Indian or Alaska Native

Zobacz wykresy przedstawiające reprezentację rasową z uwzględnieniem płci wśród naszych nowych pracowników w USA na stronach 37 i 38 raportu „Ludzie i kultura”.

Zobacz pełną treść raportu z 2020 r.

¹ Bieżące dane dotyczące reprezentacji pochodzą z marca 2019 r. i sierpnia 2020 r.

² Suma wartości procentowych dotyczących rasy i pochodzenia etnicznego może wynosić mniej niż 100% z powodu zaokrąglenia.

³ „Do pracowników działów wsparcia (zwykle określanych jako pracownicy działu obsługi klienta) zaliczają się specjaliści ds. społeczności pracujący w Centrach Wsparcia Kierowców oraz Center of Excellence.

⁴ Stanowiska kierownicze rozumiane jako stanowiska dyrektorskie lub wyższe.

⁵ Suma wartości procentowych dotyczących rasy i pochodzenia etnicznego może wynosić mniej niż 100% z powodu zaokrąglenia.

⁶ Nowe dane na temat zatrudnienia uwzględniające reprezentację pochodzą z sierpnia 2020 r.

⁷ Suma wartości procentowych dotyczących rasy i pochodzenia etnicznego może wynosić mniej niż 100% z powodu zaokrąglenia.

Diversity and Inclusion reports

1/3