Ogłoszenia dla kierowców

We współpracy z firmą AXA wprowadzamy ubezpieczenie dla kierowców i dostawców

23 maja 2018 / Polska

Od czerwca uruchomimy program ochrony dla kierowców, w ramach którego kwalifikujący się kierowcy i dostawcy będą chronieni przed kosztami finansowymi poważnych zdarzeń dzięki ubezpieczeniu firmy AXA. Zdarzenia takie, jak uraz, choroba czy narodziny dziecka nie będą już powodować dodatkowego stresu związanego z finansami.

Kierowcy otrzymują ubezpieczenie nieodpłatnie, ponieważ uważamy, że tak trzeba. Kierowcy są niezależni, ale nie pozostawieni samym sobie.

 

Ubezpieczenie na wypadek poważnych kosztów

Jeśli jesteś jednym z kwalifikujących się niezależnych podwykonawców, którzy używają aplikacji Uber, by czerpać korzyści z możliwości elastycznego uzyskiwania przychodu w Polsce, teraz podczas przejazdów automatycznie obejmuje Cię ubezpieczenie firmy AXA. Kierowcy otrzymują ochronę ubezpieczeniową na wypadek wydatków medycznych, śmierci, trwałej niepełnosprawności, hospitalizacji i urazów (patrz szczegółowe informacje).

Ochrona przed utratą przychodu

Chcemy pomóc Ci ochronić się przed ryzykiem utraty przychodu w związku z wypadkami lub urazami, które mogą wydarzyć się podczas przejazdu, a także poza czasem wykonywania przejazdów. W ramach programu kwalifikujący się kierowcy otrzymują także ochronę ubezpieczeniową na wypadek określonych zdarzeń, które wpływają na jego możliwość zarabiania, choć mają miejsce, gdy kierowca nie pracuje. Ochrona uwzględnia rekompensatę za niedogodności związane z urazami i poważnymi chorobami i czas pełnienia obowiązków ławnika, a także jednorazowe świadczenie dla ojca/matki dziecka (patrz szczegółowe informacje).

Bezpłatna ochrona

W ramach naszych globalnych działań związanych z poprawą bezpieczeństwa podjęliśmy współpracę z firmą AXA — ubezpieczycielem o światowej renomie — aby zapewnić kierowcom tę ochronę. Nie trzeba się rejestrować — wszyscy kwalifikujący się niezależni kierowcy zostaną automatycznie objęci ubezpieczeniem, nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów.

Zgłaszanie roszczeń ubezpieczeniowych

Aby zgłosić roszczenie w związku z wypadkiem, który miał miejsce podczas trwania przejazdu, lub ze zdarzeniem, które miało miejsce w czasie, gdy kierowca nie wykonywał przejazdów, należy użyć internetowego formularza zgłoszeniowego firmy AXA dostępnego na stronie.


Najczęstsze pytania

 • Najważniejsze aspekty ochrony ubezpieczeniowej
 • Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej
 • Przyczyna podjęcia takich działań
 • Program ochrony dla kierowców a komercyjne ubezpieczenie pojazdu
 • Kierowcy współpracujący z firmą Uber, którzy mogą wziąć udział w programie ochrony dla kierowców
 • Znaczenie terminów „czas wykonywania przejazdu” i „czas, w którym kierowca nie wykonuje przejazdów”
 • Ramy czasowe ochrony ubezpieczeniowej
 • Warunki, jakie należy spełnić, aby móc skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej obowiązującej w czasie trwania przejazdu oraz w czasie, w którym kierowca nie wykonuje przejazdów
 • Obszar obowiązywania programu ochrony dla kierowców
 • Zgłaszanie roszczeń ubezpieczeniowych
 • Wyłączenia
 • Czym różni się to od programu ubezpieczeniowego uruchomionego dla dostawców Uber Eats na początku tego roku?
 • Czy kierowcy pracujący pod partnerami podatkowymi mogą uczestniczyć w programie ochrony kierowców?

Więcej informacji

Pobierz pełne informacje o polisie oraz wyłączeniach »

AXA Corporate Solutions Assurance Limited company with registered capital stock of 190 069 080 £ Governed by the French Insurance Code – 399 227 354 R.C.S Paris.  4, Rue Jules Lefebvre– 75426 PARIS CEDEX 09, FRANCE