Please enable Javascript
Hopp til hovedinnholdet

Hvordan registrere seg for MVA

Når man kjøper tjenester fra utlandet (for eksempel Uber som er basert i Nederland) eller yter tjenester i land, som Uber, må du registrere deg for merverdiavgift. Hvis dette er nytt for deg vi denne siden ta deg gjennom hovedpunktene for å bli MVA registrert. Du må forvente at det tar minst 1-3 uker å bli registrert.

Det kan være nyttig å søke bistand hos en skatterådgiver (advokat, revisor eller regnskapsfører) for individuell rådgivning.

Klikk her dersom du vil lese dette på engelsk.

Hva registreringen medfører

MVA på tjenesteleveranser

Merverdiavgiften du beregner ved salg av tjenester (transport du selger til passasjerer) må innbetales til skattemyndighetene med momsoppgaven.

MVA på forretningsutgifter

Ved siden av innkreving av MVA, kan MVA bli beregnet på driftsutgifter, som drivstoff og bilreparasjoner. Når du er MVA registrert kan du trekke fra merverdiavgift av driftskostnader i innkrevet avgift i avgiftsoppgjøret.

Krav til registrering

Når omsetningen din overstiger kr. 50.000 er du forpliktet til å MVA registrere virksomheten.

Det er ikke nødvendig å ha et eget selskap for å bli MVA registrert. Du kan også få en registrering som selvstendig næringsdrivende. Hvis du ønsker å registrere et eget selskap, finnes det informasjon om dette lenger ned på siden.

Vi anbefaler sterkt at du tar kontakt med en skatteekspert. Her er et par forslag:

Som partnersjåfør trenger du følgende dokumenter for å bli registrert i merverdiavgiftsregisteret:

Selvstendig næringsdrivende

Registrering som næringsdrivende krever at man fyller ut hovedblankett del 1 på papir eller i Altinn. I tillegg må man fylle ut skjemaet for MVA registrering. Man må identifisere seg med ID i Altinn.

Registrering av aksjeselskap

Her må også hovedblanketten fylles ut, man må identifisere seg i Altinn og man må utarbeide stiftelsesdokument, vedtekter og åpningsbalanse. Minstekrav til aksjekapital er kr. 30.000.

DIN Uber profil

Vær sikker på at du opplyser oss om riktig MVA nr. og oppdaterer din skatteprofil / fakturainformasjon in Uber App.

FAQ

 • Oppretting av et nytt selskap skjer gjennom å sende inn samordnet registermelding i Altinn portalen, eller ved å sende inn meldingen på papir.

  Hvis du ikke har et selskap registrert i Foretaksregisteret, må du fylle ut en hovedblankett til registreringen. Skjemaet gir deg mulighet til valg av selskapsform, og hva du må gjøre. Vær klar over at registrering av et aksjeselskap krever at du skyter inn minimum kr. 30.000 i aksjekapital. Vi anbefaler at man søker hjelp hos en revisor eller regnskapsfører til denne prosessen.

  Hvis du allerede har registrert et enkeltmannsforetak, må du informere skatteetaten om at du blir engasjert i ny virksomhet. Gjør dette så fort som mulig.

  Hvis du allerede har registrert et aksjeselskap, bør du endre vedtektene slik at endrede virksomheten fremgår av vedtektene. Slike endringer må meldes til Foretaksregisteret.

  Vær klar over at du ikke automatisk blir MVA registrert selv om du har et aksjeselskap. Du må søke om MVA registrering når omsetningen har oversteget kr. 50.000.

 • Hvis den totale virksomheten inkludert Uber overstiger kr. 50.000 må du søke om MVA registrering.

 • Omsetningen din er summen av de tjenester du har solgt. I Uber Appen er dette salg til passasjerer. Men du må også passe på å inkludere omsetning fra alle andre salgsaktiviteter utenfor Uber.

  Vi anbefaler at du kontakter, skattekontoret eller din regnskapsfører slik at du er sikker på at dette beregnes korrekt.

 • Dette er tjenester du yter til Uber, og de er ikke typiske mva pliktige tjenester. De må rapporteres etter reglen for omvendt avgiftsbehandling.

  Vervepenger: dette er tjenester du yter til Uber. De må rapporteres etter reglene for omvendt avgiftsbehandling.

  Tjenester til Uber: Dette kan være avtaler om tilgjengelighet. Dette skal ikke rapporteres i MVA oppgaven, men bare i din egen sammenfatning.

  Andre utbetalinger: kontakt ditt skattekontor eller regnskapsfører for avklaring av behandlingen av disse.

 • Du må rapportere MVA gjennom MVA-meldingen i Altinn portalen. Merverdiavgiften rapporteres 6 ganger per år i to måneders perioder. Hvis din årlige omsetning overstiger er under kr. 1.000.000 kan man søke om årlig rapportering av MVA.

 • Hva er det? Skatteoversikten er et dokument som gir en oversikt over dine inntekter (brutto) og mulige driftskostnader. Det er ikke en offisiell skattemelding, men den vil være til hjelp slik at din rådgiver kan utarbeide skattemeldingen din.

  Hvem får oversikten? Hvis du kjører for Uber vil du motta denne oversikten. Detter noe alle Uber partnere får.

  Hvor er oversikten? Du finner skatteoversikten ved å logge inn på partners.uber.com og klikker på Skatteoversikt.

  Når er den tilgjengelig? Din oversikt vil være tilgjengelig månedlig.

  Merverdiavgiften kommer fram på regnskapsoversikten, og på alle fakturaer til dine kunder, men du må oppdatere din Skatteprofil sammen med dine detaljer om din merverdiavgifts registrering.

  Her er noen forklaringer til noen av de vanligste begrepene.

  • Gross Uber Rides Fare er brutto rater er belastet/ fakturerte inntekter til kunder inkludert merverdiavgift.
  • Merverdiavgift på transport er andelen av inntektene som er merverdiavgift. Merverdiavgift på persontransport er 12% og på varetransport er 25%.
  • Uber Tides Service Fee er avgiften som Uber belaster deg. Dette beløpet rekkes fra Gross Uber Rides Fare (din bruttoinntekt).
 • Se skattekommentarene som er utarbeidet av KPMG