Please enable Javascript
Doorgaan naar hoofdinhoud

Behandel iedereen met respect

Wij vinden dat iedereen zich welkom moet voelen. Daarom hebben we normen opgesteld betreffende fysiek contact, seksueel geweld en wangedrag, bedreigend en grof gedrag, ongewenst contact, discriminatie en materiële schade.

Fysiek contact

Het is niet toegestaan om onbekenden of mensen die je net ontmoet hebt aan te raken terwijl je de Uber-apps gebruikt. Het is nooit toegestaan om iemand te verwonden of pijn te willen doen.

Seksueel geweld en wangedrag

Seksueel geweld en seksueel wangedrag van welke aard dan ook is verboden. Seksueel geweld en wangedrag verwijst naar seksueel contact of gedrag zonder uitdrukkelijke toestemming van de ander.

Persoonlijke ruimte en privacy moeten worden gerespecteerd. De volgende lijst bevat voorbeelden van ongepast gedrag, maar is niet volledig.

  • Gedrag en opmerkingen waardoor mensen zich ongemakkelijk kunnen voelen, zijn niet acceptabel. Voorbeelden zijn duwtjes, gefluit en knipogen. Raak onbekenden niet aan en flirt niet met ze.
  • Bepaalde gesprekken die voor jou onschuldig lijken, kunnen voor een ander aanstootgevend zijn. Maak geen opmerkingen over uiterlijk, waargenomen genderidentiteit of seksuele geaardheid. Stel geen persoonlijke vragen, zoals 'Heb je een relatie?' Praat niet over het seksleven van jezelf of van iemand anders, gebruik geen expliciete taal en maak geen grapjes over seks.
  • Uber kent een verbod op seks. Seksueel contact is verboden tijdens het gebruik van de Uber-apps, ook tijdens een rit of bezorging. Hier vind je meer informatie.

Dreigend en onbeleefd gedrag

Agressief, confronterend of intimiderend gedrag is niet toegestaan. Gebruik nooit taal of gebaren die respectloos, bedreigend of ongepast kunnen zijn. Het is aan te raden om persoonlijke onderwerpen zoals religie en politieke overtuigingen te vermijden. Deze kunnen tot onenigheid leiden.

  • Houd gesprekken met bezorgers, chauffeurs, restaurants en medepassagiers luchtig en vriendelijk. Stel geen persoonlijke vragen en wees niet agressief naar anderen.

  • Houd gesprekken met gebruikers van Uber Eats, passagiers, restaurants en elkaar luchtig en vriendelijk. Stel geen persoonlijke vragen en wees niet agressief naar anderen.

Ongewenst contact

Het contact moet eindigen wanneer de rit of bezorging is voltooid, tenzij je een gevonden voorwerp terugbrengt of er sprake is van wederzijdse toestemming. Sms'en, bellen, contact via sociale media, bezoeken of iemand proberen te bezoeken nadat een rit of bezorging is voltooid, is niet toegestaan.

  • Waarschuw Uber onmiddellijk als een Uber Eats-gebruiker, een passagier of een restaurant zonder wederzijdse toestemming contact met jou opneemt om een andere reden dan je huidige rit of bezorging of het terugbrengen van een verloren voorwerp.

  • Waarschuw Uber onmiddellijk als een chauffeur of bezorger zonder wederzijdse toestemming contact met jou opneemt om een andere reden dan je huidige rit of bezorging of het terugbrengen van een verloren voorwerp.

Discriminatie

Je moet je altijd veilig en welkom voelen. Daarom wordt discriminerend gedrag niet getolereerd. Discrimineer niet op basis van eigenschappen zoals leeftijd, huidskleur, handicap, geslachtsidentiteit, burgerlijke staat, nationale afkomst, ras, religie, geslacht, seksuele geaardheid of enig ander kenmerk dat wordt beschermd door de relevante wetgeving. Het is ook onaanvaardbaar om een andere gebruiker, of het nu een gebruiker van Uber Eats, een bezorger, een chauffeur, een restaurant of een passagier betreft, te beoordelen op basis van deze kenmerken.

  • Bestellingen weigeren of annuleren vanwege de wettelijk beschermde eigenschappen van een Uber Eats-gebruiker of bezorger is niet toegestaan. Denk je dat een bezorger het ophalen van een Uber Eats-bestelling weigert vanwege de wettelijk beschermde eigenschappen van jou of jouw gasten? Meld dan het incident in de Uber-app.

  • Als je denkt dat je rit of bezorging is geweigerd vanwege je wettelijk beschermde eigenschappen, meld je het incident in de Uber-app.

  • Ben je fietser of bestuurder via een van de Uber-apps en vind je dat een andere gebruiker jou heeft gepest, beledigd of lastiggevallen op basis van je wettelijk beschermde eigenschappen? Meld dan het incident in de Uber-app.

Materiële schade en op slot zetten

Het beschadigen van eigendommen is nooit toegestaan. Enkele voorbeelden zijn het beschadigen van of knoeien met de auto, fiets, brommer, step of ander vervoermiddel dat is aangevraagd via de Uber-apps, het beschadigen of vernielen van een telefoon of tablet, het opzettelijk morsen van eten of drinken, roken in een auto of overgeven als gevolg van overmatig alcoholgebruik of anderszins. Als je schade toebrengt aan eigendommen, ben je verantwoordelijk voor de kosten van schoonmaak en reparatie, normale slijtage uitgezonderd.

Heb je een fiets, brommer of step gehuurd via een van de Uber-apps? Zorg dan dat je het voertuig goed op slot zet aan het einde van de rit. Als je dit niet doet, kunnen er extra kosten of toeslagen in rekening worden gebracht.

Meer communityrichtlijnen bekijken

Houd ook de veiligheid van anderen in gedachten

Houd je aan de wet