Tony West er Senior Vice President, juridisk leder og konsernsekretær hos Uber, der han leder et globalt team på mer enn 600 i selskapets funksjoner for juss, samsvar og etikk samt sikkerhet.

Tony var tidligere direksjonssekretær og viseadministrerende direktør med ansvar for offentlige og statlige relasjoner i PepsiCo, et Fortune 50-selskap med salgsinntekter på mer enn USD 63 milliarder og en produktportefølje som omfatter 22 varemerker, deriblant Gatorade, Tropicana og Frito-Lay.

West har over 20 års erfaring fra offentlig og privat sektor. Før West sluttet seg til PepsiCo, var han en høytstående tjenestemann godkjent to ganger i det amerikanske senatet under Obama-administrasjonen. Fra 2012 til 2014 var han riksadvokat i USAs justisdepartement med ansvar for mange av departementets avdelinger, deriblant borgerrettigheter, antitrust, skattespørsmål, miljø og naturressurser og sivilrettslige avdelinger, samt justisembete-programmene, embetet for motarbeidelse av vold mot kvinner og embetet for samfunnsorientert politiarbeid. Som riksadvokat gransket West flere finansinstitusjoners rolle under finanskrisen i 2009. Han samlet inn nærmere USD 37 milliarder i bøter og erstatninger på vegne av skadelidende amerikanere.

Fra 2009 til 2012 var West assisterende riksadvokat for den sivilrettslige avdelingen, den største prosederende avdelingen av justisdepartementet. Som assisterende riksadvokat ledet West justisdepartementets gjennomgang av den såkalte Defence of Marriage Act (DOMA), som ga stater rett til å nekte ekteskap mellom personer av samme kjønn. Her argumenterte han for å få loven endret fordi den var i strid med grunnloven – noe han lyktes med.

Da West forlot Obama-administrasjonen i 2014, ble han tildelt Edmund J. Randolph-utmerkelsen av riksadvokat Eric Holder. Dette er det amerikanske justisdepartementets høyeste utmerkelse.

Tidligere i karrieren hadde West en advokatstilling i Northern District of California, hvor han var aktor i en rekke føderale saker. Han hadde også en advokatstilling i Californias justisdepartement samt i advokatfirmaet Morrison & Foerster LLP i San Francisco.

West har en grad fra Harvard College, der han jobbet som utgiver av Harvard Political Review, og juristutdanning fra Stanford Law School, der han ledet det juridiske tidsskriftet Stanford Law Review.

Les om andre i ledelsen