Bo leder Ubers innsats for mangfold og inkludering i selskapet, hos interessentene våre og i lokalsamfunnene vi driver virksomhet i. Bo jobber med toppledelsen, inkludert vår administrerende direktør Dara Khosrowshahi, for å utvikle en arbeidskultur der varierte og inkluderende team fremmer innovasjon, legger til rette for vekst og skaper systemer der alle ansatte har muligheten til å utmerke seg og utnytte potensialet sitt maksimalt.

Før Bo sluttet seg til Uber, var hun den første direktøren for globalt mangfold og inkludering innen risiko- og forsikringstjenestene til Marsh and McLennan Companies. Bo lanserte og ledet konsulentpraksisen til Aon/Hewitt Associates’ Global Emerging Workforce Solutions, og hun har hatt lederroller innen mangfold i Ernst & Young og National Grid. Bo har også jobbet som direktør for rådgivningstjenester i Catalyst, et ledende ideell organisasjon som arbeider for å fremme kvinners rolle i næringslivet.

Som konsulent og tankeleder har Bo gjort en rekke klienter i stand til å oppnå mangfolds- og inkluderingsmålene sine. Blant de tidligere klientene hennes er Marriott International, Northern Trust, John Deere, Allstate, Booz & Co., Discover, Aon, Human Rights Campaign og McKesson. Bo har en MBA med toppkarakterer fra New York Universitys Stern School of Business og en BBA magna
cum laude fra University of Michigans Ross School of Business. Hun er en ettertraktet
taler og har blitt omtalt i The Wall Street Journal, The Huffington Post,
MSNBC, Business Insurance samt via andre medier og konferanser. Hun bor i New
York med mannen og døtrene Annabelle og Beatrice, pluss hunden Betty.

Les om andre i ledelsen