Please enable Javascript
Pereiti prie pagrindinio turinio

Įvairove pasižyminčių komandų kūrimas įvairove pasižyminčiai platformai

Naudojantis „Uber“ platforma per dieną įvykdoma 19 mln. kelionių, taigi vieni su kitais bendrauja neįtikėtinai daug skirtingų žmonių. Mes turime kurti produktus ir vykdyti veiklą taip, kad būtų atspindėtos įvairios bendruomenės, kurioms teikiame paslaugas. Tai reiškia, kad labai svarbu, jog ir mūsų įmonės darbuotojų sudėtis atspindėtų mūsų platformoje esančią įvairovę, o mums kaip įmonei svarbu puoselėti aplinką, kurioje ta įvairovė klestėtų, o žmonės jaustųsi esą jos dalimi ir galį prisidėti prie bendros mūsų sėkmės.

Palaipsniui vykdydama tvarius pokyčius, „Uber“ pertvarkė savo veiklą nuo apatinės iki pat viršutinės grandies ir visiškai pakeitė įmonės kultūrą. Praėjus penkeriems metams jau matome, kaip įvairovės politika padėjo mums sustiprėti ir sudarė sąlygas kurti teisingesnę ir įtraukesnę aplinką, kad pasaulis keistųsi į gera.

Vadovų įsipareigojimas siekti įvairovės

Siekiame didinti „Uber“ demografinę įvairovę ir vis aktyviau pasisakome prieš rasizmą bei remiame bendruomenes, kuriose dirbame. Mūsų vadovų lyderystės komanda deda pastangas, kad tai taptų realybe, nustatydama atstovavimo tikslus savo komandose ir reguliariai stebėdama pažangą. 2020 m. taip pat viešai paskelbėme kovos su rasizmu įsipareigojimus, kad išplėstume savo pastangas tiek, kad jos apimtų mūsų produktus, mūsų partnerystes ir visus mūsų platformos naudotojus. Mes aktyviai prižiūrime ir stebime šių įsipareigojimų vykdymą bei darome pažangą visų jų atžvilgiu.

„Žinome, kad pažangai reikia laiko, tačiau mus lėtina ne sprendimų trūkumas: įmonėms sunku daryti pažangą, kai jos neturi drąsos laikytis įsipareigojimų ir stoti prieš rasizmą bei baltųjų viršenybę įtvirtinantį elgesį. Nematydami greitų pokyčių, žmonės ir įmonės praranda užsidegimą. Tačiau laipsniškas persitvarkymas yra pats tvariausias. Nelygybė ir rasizmas neatsirado per naktį ir to negalima sutvarkyti lengvais sprendimais. Šis darbas niekada nesibaigia. Tikiu, kad jei ir toliau uoliai stengsimės, pokyčiai įvyks. „Uber“ visada turėjo drąsos imtis tvarios veiklos ir vien tai man jau reiškia šiokią tokią sėkmę.“

Bo Young Lee, Įvairovės ir įtraukties skyriaus vadovė

„Esame judumo įmonė, todėl mūsų tikslas yra užtikrinti, kad visi galėtų laisvai ir saugiai judėti – tiek fiziškai, tiek ekonomiškai, tiek socialiai. Kad tai padarytume, turime padėti kovoti su visuomenėje įsišaknijusiu rasizmu ir drąsiai stoti už lygybę tiek savo įmonėje, tiek už jos ribų.

„Mums aišku viena: negalime tiesiog tikėtis, kad lygybę ir teisingumą pagerins vien mūsų produktai. Turime panaudoti savo buvimą visame pasaulyje, turimas technologijas ir duomenis, kad prisidėtume prie didesnio pokyčių greičio, kad taptume aktyviau su rasizmu kovojančia bendrove, saugesne, įtraukesne bendrove ir platforma, taip pat ištikima sąjungininke visoms bendruomenėms, kurioms teikiame paslaugas.“

Dara Khosrowshahi, generalinis direktorius

Employee resource groups

„Uber“ išteklių darbuotojams grupės ne tik supažindina su tam tikrų darbuotojų grupių identitetu bei sąveika su kitomis, bet ir pristato lyderystės ugdymo galimybes, kuriomis nariai gali pasinaudoti.

„Uber“ geba

„Uber“ globėjų ir darbuotojų, gyvenančių su neįgaliaisiais, bendruomenė

„Uber“ azijiečiai

„Uber“ azijiečių bendruomenė

„Uber“ juodaodžiai

„Uber“ juodaodžių darbuotojų ir susijusių asmenų bendruomenė

„Uber“ lygybė

„Uber“ socialinės ir ekonominės įtraukties bendruomenė

„Uber“ imigrantai

„Uber“ imigrantų bendruomenė

„Uber“ religijų dialogas

„Uber“ įvairių tikėjimų ir kultūrų žmonių bendruomenė

Los Ubers

„Uber“ ispanakalbių bei Lotynų Amerikos darbuotojų ir susijusių asmenų bendruomenė

„Uber“ tėvai

„Uber“ tėvų ir globėjų bendruomenė

„Uber“ LGBTQ+

„Uber“ bendruomenė, skirta užtikrinti LGBTQ+ įtrauktį ir įvairovę

„Uber“ išmintis

„Uber“ visų kartų darbuotojų bendruomenė

„Uber“ veteranai

„Uber“ veteranų bendruomenė

„Uber“ moterys

„Uber“ moterų bendruomenė

Metinės kultūrinės įvairovės ataskaitos

Kiekvienais metais skelbiame Kultūrinės įvairovės ataskaitą, kurioje aprašome, kaip vertiname esamą žmogiškųjų išteklių tvarkymą; įvairovę, lygybę ir įtrauktį; taip pat kultūrą. Pateikiame naujausius statistinius duomenis ir informaciją apie tai, kaip mums sekasi siekti užsibrėžtų tikslų. Tokios ataskaitos atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant personalo duomenų ir žmogiškojo kapitalo pasirinkimo skaidrumą. Daugiau informacijos rasite mūsų Kultūrinės įvairovės ataskaitos puslapyje.

„Uber“ – lygias galimybes suteikiantis darbdavys

EEO-1 ataskaita, dar vadinama darbdavio informaciniu pranešimu, yra privaloma JAV federalinės valdžios sprendimu: įmonės turi pateikti jų darbo jėgos duomenis, susiskirstytus pagal darbuotojų rasę (etninę priklausomybę), lytį ir darbo pobūdį.

Ataskaita skirta užtikrinti tinkamą mūsų darbuotojų įvairovę ir lygias visų jų galimybes – iš esmės tai yra „Uber“ darbo jėgos JAV struktūros konkrečiu metu išdėstymas. Įvairovės darbe puoselėjimas padeda mūsų verslui kritiškai apmąstyti savo tikslus platesnės Įvairovės, lygybės ir įtraukties strategijos plotmėje. Nusprendėme viešai paskelbti šią ataskaitą, nes esame įsipareigoję didinti darbuotojų demografinių duomenų skaidrumą ir išsamumą.

1/3

„Uber“ didžiuojasi, kad yra lygias galimybes suteikiantis ir palankias sąlygas sudarantis darbdavys. Visi kriterijus atitinkantys darbo vietų kandidatai bus vienodai apsvarstomi neatsižvelgiant į lytį, lytinę tapatybę, lytinę orientaciją, rasę, odos spalvą, religiją, tautybę, negalią, saugomo veterano statusą, amžių ar bet kokią kitą ypatybę, kurią saugo įstatymai. Be to, kriterijus atitinkančius kandidatus apsvarstome neatsižvelgdami į jų teistumą, kaip numato atitinkami teisės aktai. Taip pat skaitykite „Lygių galimybių įsidarbinti sudarymas yra teisinė prievolė“, „Lygių galimybių įsidarbinti sudarymas yra teisinė prievolė“ priedą ir „Darbo užmokesčio skaidrumas. Nediskriminavimo nuostata“. „Darbo užmokesčio skaidrumas. Nediskriminavimo nuostata.“ Jei turite negalią ar specialų poreikį, dėl kurio reikia tam tikrų palengvinimų, praneškite mums užpildydami šią formą.

Įvairovė, lygybė ir įtrauktis bei gyvenimas „Uber“ organizacijoje

Daugiau informacijos apie darbą „Uber“ įmonėje rasite mūsų puslapyje „Karjera“.