Please enable Javascript
דילוג לתוכן הראשי

קהילות בטוחות יותר

באמצעות שיתופי פעולה עם ארגונים מובילים, אנחנו עוזרים ביצירת תשתית נהיגה בטוחה יותר ובמניעת תקריות על הכביש.

עוצרים את הסחר בבני אדם

אנחנו מחויבים לתרום את חלקנו לפתרון בעיות גלובליות כמו סחר בבני אדם.

כחברה שמתמחה בתנועה, אנחנו רוצים לתרום את חלקנו במאמץ לעצירת השינוע של קורבנות הסחר בבני אדם.

שותפות למען הגנה על ילדים

אנחנו גאים לשתף פעולה עם ECPAT, ארגון השואף לסיים את הניצול המסחרי והמיני של ילדים באמצעות העלאת המודעות, הגנה משפטית, התוויית מדיניות וחקיקה.

נהגים מחוללים שינוי

כל מי שנרשם לנהוג בפלטפורמה מקבל הסבר לגבי סימני האזהרה לסחר בבני אדם.

שמים סוף לתקיפות מיניות ואלימות במשפחה

אנחנו מנצלים את החשיפה של פלטפורמת Uber למיליוני בני אדם ברחבי העולם כדי להעלות את המודעות לבעיית התקיפות המיניות והאלימות במשפחה, לבצע פעילויות הסברה בנושא ולפעול למניעת התופעה.

מביטים קדימה בתקווה לעתיד טוב יותר

התחלנו ליזום פעולות, כמו למשל, סיורים קוליים ברחבי העולם, סדרת הרצאות פנימיות ופעולות התנדבות בקרב העובדים.