Please enable Javascript
דילוג לתוכן הראשי

לעשות את המעשה הנכון. נקודה.

"נכון שהשגת המטרה חשובה, אבל האופן שבו נשיג אותה וההתנהלות האישית והמקצועית שלנו לאורך הדרך חשובים באותה מידה. אנחנו מצפים מכל עובדי Uber לקבל על עצמם תחומי אחריות מסוימים ולשמור על מידה גבוהה של יושר בכל עת."

Tony West, יועץ משפטי, Uber

אתיקה ויושר

המשימה של צוות האתיקה והעמידה בדרישות (E&C) של Uber היא לשמש כשותף עסקי אמין כדי לסייע להצלחה של Uber ולהנחות את ההתנהלות של כלל העובדים. אנחנו מבצעים זאת על ידי:

 

 • קידום ושילוב של תרבות קבלת החלטות מוסריות
 • הנחיית העובדים של Uber לציית לכל החוקים, קווי המדיניות והתקנות החלים

               Scott Schools, מנהל תחום האתיקה והעמידה בדרישות, Uber

תוכניות עם מטרה

צוות האתיקה והעמידה בדרישות (E&C) שלנו עובד בשיתוף פעולה עם המחלקה המשפטית של Uber כדי ליצור ולשמר תוכנית כוללת ורציפה של קווי מדיניות, תהליכים ואמצעי בקרה במטרה למנוע ולזהות התנהגות בלתי חוקית, לא אתית או שמהווה הפרה של קווי המדיניות של Uber, ולהגיב לה.

נגד שחיתות ושוחד

Engage lawfully with third parties and government officials.

ניגודי עניינים

הימנעות ממצבים שבהם אינטרסים אישיים עשויים להפריע לתפקידים המקצועיים.

Interaction with Public Officials

Comply with rules of engagement while interacting with public officials.

עמידה בדרישות של שירותי הבריאות

סיוע בציות לחוקים הפדרליים והמדינתיים ועמידה בהתחייבויות חוזיות.

עמידה בדרישות הסחר הגלובלי

התחייבות לעמוד בדרישות של אמצעי הבקרה של הסחר הגלובלי.

עמידה בדרישות של שרשרת האספקה

הדרכה לגבי היושר של ספקים וגורמי צד שלישי והערכה שלו.

מודיעין תחרותי

חילוץ אתי של תובנות מובילות לגבי השוק.

עמידה בדרישות התפעול

מתן אפשרות לעמידה בנוהלי התפעול הסטנדרטיים.

מעורבות העובדים

מרכיב מרכזי בתוכנית האתיקה והעמידה בדרישות (E&C) של Uber הוא לעודד את כל העובדים "לנקוט עמדה ולהתבטא":

זה לזה וזה למען זה. אנחנו קהילה ואנחנו עובדים טוב יותר ביחד למען מטרה אחת: ההצלחה של Uber. כחברים בקהילה הזו, אנחנו צריכים לתמוך זה בזה ולנקוט עמדה כשחבר צוות זקוק לכך. אנחנו דואגים להעלות את המודעות של עובדי Uber לתחומי האחריות שלהם כצופים פוטנציאליים מהצד ומבטיחים להם שפעולת נקם בעקבות התערבות, דיווח או תמיכה בחקירה אסורה בהחלט.

לצוותים הפנימיים של Uber. אנחנו מאפשרים לכל הצוותים שלנו לקיים אינטראקציה עם העמיתים שלהם במסגרת אתית.

לקו הסיוע בנושא יושר. קו הסיוע בנושא יושר של Uber זמין 24 שעות ביממה ו-365 ימים בשנה ברוב השפות. ניתן לדווח בטלפון או באתר האינטרנט. הדיווחים יכולים להתבצע בעילום שם.

אנחנו מכירים בעובדים ובמנהלים ששיפרו את החוכמה האתית והידע המשפטי שלהם ושמרו עליהם. כשהם ישלימו תוכנית לימודים חיונית לגבי עמידה בדרישות, נתגמל את אותם אבירי אתיקה באמצעות תגים, אירועים ותמיכה בביצועים.

קו הסיוע בנושא יושר

קו הסיוע של Uber בנושא יושר הוא שירות המאפשר לדווח בחשאיות על הפרות של חוקים או של קווי המדיניות הפנימיים של החברה. קו הסיוע בנושא יושר מתנהל על ידי גורם חיצוני עצמאי. ניתן למסור דיווחים בעילום שם. הדיווחים שמתקבלים עוברים מיון ראשוני ומוקצים לצוות המתאים לשם חקירה. Uber לא מתירה כל סוג של פעולת נקם בעקבות דיווחים שנמסרו בתום לב.

מתי להשתמש בקו הסיוע בנושא יושר

 • שחיתות או שוחד
 • נהלים מונעי התחרות או נוהלי הגבלים עסקיים
 • חריגות בחשבונאות או בביקורות
 • הונאה בדיווח על הוצאות
 • אפליה, הפחדה או פעולת נקם
 • הטרדה או אלימות במקום העבודה
 • גניבה או הונאה
 • הפרות אתיות או הפרות מדיניות אחרות

מתי לא להשתמש בקו הסיוע בנושא יושר

 • כערוץ תמיכה בלקוחות
 • כערוץ תמיכה בנהגים/בשליחים
 • כנציב תלונות הציבור
 • אם הנך רשות ציבורית שרוצה לבקש נתונים מ-Uber
 • אם ברצונך לדווח על בעיות בפלטפורמת Uber

עמידה בדרישות של שירותי הבריאות

עמידה בדרישות של שירותי הבריאות חיונית כדי לאפשר לצוותים למנוע, לזהות, לחקור ולמתן חשד לאי-עמידה בדרישות של שירותי הבריאות והחוקים והתקנות הנוגעים לפרטיות, בנוסף לדרישות של התוכנית הפדרלית לשירותי הבריאות, כולל הונאה, בזבוז ושימוש לרעה (FWA). כמו כן, היא חיונית כדי לאפשר להם לדווח באופן הולם על חשד שכזה. תוכנית העמידה בדרישות של Uber Health מקדמת ציות לכל החוקים הפדרליים והמדינתיים החלים, כמו גם עמידה בכל ההתחייבויות החוזיות. התוכנית גם מפרטת את הרכיבים המרכזיים של תוכנית העמידה בדרישות שירותי הבריאות של Uber.

עמידה בדרישות הסחר

Uber מחויבת לעמוד בדרישות של אמצעי הבקרה למסחר גלובלי הנוגעים לייצוא, למכס/ייבוא ולתקנות נגד חרם בכל מדינה שבה אנחנו מבצעים עסקים. אנחנו פועלים כך כדי להגן על הקניין הרוחני שלנו, הפעולות חוצות הגבולות, הביטחון הלאומי ואיכות המוצר.

עמידה בדרישות של שרשרת האספקה

כתנאי לביצוע עסקים עם Uber ושיתוף פעולה במסגרת המשימה שלנו, אנחנו מצפים מהספקים להשתתף בהתחייבות שלנו לעשות את המעשה הנכון, נקודה. כדי לוודא שאנחנו בוחרים את הספקים הנכונים, אנחנו בוחנים את כל הספקים הפוטנציאליים כחלק מתהליך הקליטה שלנו על מנת לאמוד את הסיכון ולהעריך את היסטוריית העמידה שלהם בדרישות והפעילות שלהם בהתאם לחוק ולמידות היושר.