Please enable Javascript
דילוג לתוכן הראשי

הזדמנויות כלכליות

האם כולם יכולים ליהנות מהעצמה כלכלית? בהחלט.

אפילו כשמתמודדים עם שווקי עבודה לא יציבים ואוכלוסיות פגיעות, בערים שבהן Uber פועלה יש גישה להזדמנויות לרווחים, כך שאנשים יכולים לגרום לדברים להתגשם עבור עצמם.

התרומה שלנו

מתן הזדמנויות

Uber עוזרת לאנשים למצוא מענה להוצאות הגדלות בעזרת אפשרויות לרווחים, שעות גמישות ומשאבים שיעזרו להם להפיק יותר.

Uber מציעה נתיב יציאה מהשוליים הצרפתיים

סקר שבוצע לאחרונה מצא שנהגים שמשתמשים באפליקציית Uber בצרפת שהיו מובטלים לפני כן, הגיעו לרוב מהשכונות העניות ביותר של פריז ו-Uber תוארה על ידי העיתון Financial Times כ'נתיב יציאה מהשוליים'. למעשה, במהלך המחצית הראשונה של שנת 2016, פלטפורמות תחבורה כמו Uber סיפקו רבע מהאפשרויות החדשות להרוויח באזור פריז.

Uber יכולה לשמש עוגן כלכלי לעובדים עצמאיים

מחקר שבוצע על ידי מכון המחקר JPMorgan Chase Institute מצא שעובדים עצמאיים שמשתמשים בפלטפורמות כמו Uber יכלו להשתמש ברווחים שלהם מהשימוש באפליקציה להשלמת פערי ההכנסה שלהם.