Please enable Javascript
Preskoči na glavni sadržaj

Kako se registrirati za potrebe PDV-a

Kada kupujete usluge iz inozemstva (npr. usluge Ubera čije je sjedište u Nizozemskoj) ili pružate usluge tvrtkama u drugim državama EU, kao što je Uber, možda ćete se trebati registrirati za potrebe PDV-a. Ako niste upoznati sa sustavom PDV-a, ova stranica će Vam objasniti osnove procesa registracije. Očekivano trajanje procesa je oko 10 radnih dana.

Za dodatne pojedinosti o kriterijima i uvjetima koji se odnose na Vas, molimo Vas da se konzultirate s poreznim savjetnikom.

Pročitajte na hrvatskom jeziku.

Što obuhvaća Vaša registracija?

PDV prikupljen od pružanja usluga

PDV koji prikupite pružajući usluge (usluge prijevoza koje pružate korisnicima) treba biti naveden u prijavi PDV-a.

PDV za troškove poslovanja

Osim prikupljanja PDV-a, porez Vam može biti naplaćen s nekoliko drugih strana. To može biti za troškove poslovanja kao što su gorivo ili popravci automobila. Kada ste registrirani za potrebe PDV-a, od iznosa koji Vam je naplaćen možete dobiti povrat poreza za ovakve troškove.

Kriteriji i uvjeti

Registracija za potrebe poreza na dodanu vrijednost je obavezna u trenutku kada dostignete prag prometa od HRK 300.000 unutar fiskalne godine. Rok za registraciju je mjesec koji slijedi nakon mjesea u kojem je dostignut prag prometa. Porezni obveznici uz prijavu PDV-a elektroničkim putem podnose i posebnu evidenciju o primljenim računima.

Ako Vaš promet ne premašuje navedeni prag, možete se dobrovoljno registrirati za potrebe PDV-a, ili se samo prijaviti za VIES. Više o VIES-u pročitajte u nastavku.

Kako biste se prijavili za porezni broj, možete poslati P-PDV formular Poreznoj upravi poštom-osobno, ili online preko e-porezna.porezna-uprava.hr ako ste registrirani za online usluge.

Preporučamo Vam razgovor s poreznim stručnjakom. Evo nekoliko prijedloga: Eurofast

Kako se registrirati za VIES?

VIES registracija je registracija za potrebe PDV-a koju trebate ukoliko kupujete ili prodajete usluge u EU (npr. usluge Ubera čije je sjedište u Nizozemskoj).

Kako biste se prijavili za VIES, trebate ispuniti sljedeće kriterije:

 • porezni broj koji ste dobili ne smije biti korišten ni u kakve druge svrhe osim prijavljivanja kupnje usluga iz EU (npr. Ubera u Nizozemskoj).

Sa samo VIES registracijom:

 • ne naplaćujete PDV na Vaše usluge
 • ne dobivate povrat poreza za Vaše nabavke
 • prijavljujete i plaćate PDV na kupnje usluga iz EU; i
 • prijavljujete prodaju drugim tvrtkama u EU

Za prijavu za VIES također je potrebno poslati P-PDV formular, ali u 4. odjeljku samo polje 4 treba biti označeno kvačicom.

Vaš Uber profil

Uber profil - VIES

Obavezno nam dostavite važeći porezni broj (tako da ga dodate na svoj porezni profil / stranicu s postavkama faktura) i ažurirajte svoj porezni profil u Uber aplikaciji. Odaberite opciju "Mali poslovni režim".

Uber profil - PDV

Obavezno nam dostavite važeći porezni broj (tako da ga dodate na svoj porezni profil / stranicu s postavkama faktura) i ažurirajte svoj porezni profil u Uber aplikaciji.

FAQ

 • Kako biste bili sigurni u ispravnost postupka, sljedeći formulari trebaju biti poslani svaki mjesec:

  • PDV formular, kako biste podnijeli zahtjev za povrat poreza;
  • ZP obrazac, ako ste prodavali usluge drugim državama EU;
  • PDV-S formular, ako ste kupovali iz drugih država EU;
  • U-RA formular, knjiga primljenih ulaznih računa.
 • Kako biste počeli voziti kao vozač-partner i dobili porezni broj, trebate se registrirati kao samostalni vlasnik, ili čak registrirati tvrtku ukoliko to želite.

  Ako ste prethodno pristupili sustavu e-Građani, možete se registrirati kao samostalni vlasnik online. Također se možete registrirati tako da posjetite nadležni Ured državne uprave Vaše županije. Očekujte da će ova registracija koštati oko 250 HRK.

  Ako želite uključiti d.o.o. ili j.d.o.o., morat ćete kontaktirati javnog bilježnika. Javni bilježnik će Vas uputiti na otvaranje bankovnog računa, na koji ćete trebati uplatiti 20.000 HRK za d.o.o., ili 10 HRK za j.d.o.o., nakon čega javni bilježnik može započeti postupak uključivanja.

  Neovisno o vrsti vaše registracije (samostalni vlasnik, j.d.o.o., d.o.o.), trebat ćete kontaktirati Državni zavod za statistiku kako biste dobili statistički broj (NKD). Više informacija možete pronaći ovdje.

  Napomena: nakon poduzimanja ovih koraka, morat ćete se zasebno prijaviti za PDV ili VIES. Također se trebate registrirati na Hrvatski zavod za zdravstveno i mirovinsko osiguranje.

 • Vaš promet predstavlja zbroj usluga koje ste prodali. Na Uber aplikaciji, to je prodaja vožnji korisnicima. Međutim, imajte na umu da ćete za svrhe poreza vjerojatno trebati uključiti i promet od drugih aktivnosti koje obavljate izvan Uber aplikacije.

  Predlažemo Vam da se obratite poreznom uredu, gospodarskoj komori i/ili Vašem poreznom računovođi kako biste bili sigurni da ste pravilno izračunali svoj promet.

 • Osnovni elementi faktura su:

  • Broj i datum fakture
  • Vrijeme kada je račun izdan (sat i minute)
  • Identifikacijski broj operatera na blagajni
  • Jedinstveni identifikacijski kod računa
  • Identifikacijski broj načina plaćanja, kao što su gotovina, kartica, ček, transakcijski račun i drugo
  • Mjesto usluge ili dostave robe
  • Opis pruženih usluga ili prodane robe
  • Neto iznos fakture; iznos PDV-a i ukupan iznos
  • Pojedinosti o izdavatelju fakture

  Napomena:

  e-Račun:

  Postoji opcija izdavanja e-računa koji je obveza samo za javnu nabavu u Hrvatskoj dok je za ostale opcionalan.

  E račun je elektronički račun istovjetan papirnatom računu.

  Servis e-Račun je internetski servis za elektroničku razmjenu računa između poslovnih subjekata (dobavljača i kupaca). Namijenjen je malim, srednjim i velikim tvrtkama i poduzetnicima. E-račun omogućuje upravljanje cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, prijenosa, zaprimanja računa i priloga te njihovo sigurno arhiviranje, elektroničko potpisivanje I slanje.

  Više detalja možete pronaći na stranicama: fina.hr

  Kada ste registrirani pod općim PDV režimom, a fakture se izdaju drugom PDV obvezniku, postoje dodatni zahtjevi vezani za sadržaj Vaših faktura:

  • Pojedinosti o primatelju
  • Datum opskrbe
 • Takve se uplate inače smatraju uslugama koje pružate Uberu. Te usluge obično ne podliježu plaćanju PDV-a u Hrvatskoj, ali trebale bi biti spomenute u Vašem EC popisu prodaje.

  Slijedi nekoliko primjera takvih usluga:

  • Preporuke: Potaknuti nekoga koga poznajete da se također prijavi kao vozač-partner puno pomaže Uberu. Iz tog razloga Vas ponekad isplaćujemo za pruženu uslugu preporuke.
  • Usluge dostupnosti koje pružate Uberu: Ovo su usluge koje pružate Uberu kada se na određeno vrijeme obavezujete biti dostupni za usluge prijevoza preko Uber aplikacije.

  Mogu se također pojaviti drugi prihodi od korisnika, poput naknade za čišćenje. To je naknada koju Vam korisnik plaća u slučaju onečišćivanja Vašeg vozila.

  Takve naknade su podložne PDV-u i zato trebaju biti uključene u Vaš povrat poreza.

  Molimo Vas da se obratite poreznom uredu, gospodarskoj komori i/ili Vašem poreznom računovođi kako biste bili sigurni da primjenjujete odgovarajući postupak.

 • Potrebni dokumenti trebaju biti poslani preko online portala Porezne uprave. Ako još uvijek nemate pristup ovom portalu, možete ga zatražiti ovdje.

 • PDV ID broj od Uber BV je: NL 8520 71589 B01.

 • Prema Hrvatskim poreznim propisima

  • Porez na dohodak: napojnice se smatraju prihodom I trebaju biti uključene u Vašu poreznu prijavu te se u skladu s time i oporezivati.
  • PDV: Napojnice naznačene na izdanom računu korisniku podliježu oporezivanju po standardnoj stopi PDV-a.
 • Vi sklapate ugovor s tvrtkom Uber BV sa sjedištem u Nizozemskoj. U skladu s EU pravilima o PDV-u, Vi m orate napraviti prijenos porezne obveze hrvatskog PDV-a, u iznosu od 25%, na Uber-ovu naknadu za usluge. To znači da:

  • Uber ne naplaćuje PDV na računima za svoje usluge,
  • Na ovim računima za Uberove naknade za usluge, trebali biste sami dodati 2519% hrvatskog PDV-a,
  • Ovaj PDV morate prijaviti na Vašoj poreznoj prijavi,
  • Ovaj PDV za Vas može biti neutralan (ne primjenjuje se na Vašu situaciju) ili ga trebate poslati Hrvatskim poreznim tijelima, ovisno o vašoj situaciji.

  Molimo Vas da se za dodatne informacije obratite svom poreznom savjetniku.

 • Vaš porezni priručnik je dokument koji pruža detaljan pregled Vaše zarade (bruto troškova) te ostalih potencijalnih poslovnih troškova. To nije službeni porezni dokument ali može pomoći Vama ili Vašem preferiranom poreznom profesionalcu u pripremi porezne prijave.

  Tko to dobiva? Dobit ćete porezni pregled ako vozite za Uber. Dobije ga svaki Uberov partner.

  Gdje je? Možete pristupiti Vašem poreznom pregledu pomoću prijave na partners.uber.com te odabirom sažetak poreza.

  Kad je dostupan? Vaš porezni pregled izdaje se jednom mjesečno.

  PDV koji ste naplatili pojavljuje se na poreznom pregledu (i na računima za svoje kupce) samo ako ste ažurirali stranicu porezni profil/postavke računa s podacima o registraciji PDV-a.

  Evo objašnjenja nekih uobičajenih pojmova:

  • Bruto cijena Uber-a: ovo je puna cijena koju ste naplatili i fakturirali vozačima te uključuje PDV (ako postoji) koji ste naplatili,
  • PDV na prijevoz: ovo je dio cijene koji Vam je naplaćen, a to je PDV. Cijena uključuje PDV (u Hrvatskoj je 25%),
  • Naknada za naplatu usluga Uber: ovo je naknada koju Vam Uber naplaćuje. Preuzeto je sa Gross Uber Rides Fare.
 • Molimo pogledajte porezne komentare koje je pripremio KPMG