Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Uber
Uber

Ασφάλιση προστασίας συνεργατών

Με την AXA
Πότε ισχύει η κάλυψη

Σημαντικές πληροφορίες

Ξεκινώντας από την ημερομηνία έναρξης

Κάλυψη κατά τη διαδρομή και εκτός διαδρομής

Ποιος καλύπτεται

Πώς λειτουργεί

Τι σημαίνει αυτό για εσάς

Επιπλέον πληροφοριακό υλικό

Για οδηγούς-συνεργάτες

Λήψη

Συχνές ερωτήσεις

Τι άλλο χρειάζεστε;

Κερδίστε περισσότερα με Uber

Λάβετε υποστήριξη

Επικοινωνήστε μαζί μας