Please enable Javascript
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Κάνουμε το σωστό. Τελεία.

«Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως σημασία δεν έχει μόνο αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε, αλλά ο τρόπος που το πετυχαίνουμε και η προσωπική και επαγγελματική δεοντολογία μας στη διαδρομή. Προσδοκούμε από όλους τους υπαλλήλους της Uber να αναλαμβάνουν συγκεκριμένες ευθύνες και να παρουσιάζουν συνεχώς υψηλό βαθμό ακεραιότητας.»

Tony West, Chief Legal Officer, Uber

Δεοντολογία και ακεραιότητα

Αποστολή της ομάδας Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης (Δ&Σ) της Uber είναι να λειτουργεί ως αξιόπιστος επιχειρηματικός συνεργάτης, διευκολύνοντας την επιτυχία της Uber και καθοδηγώντας τη συμπεριφορά όλων των υπαλλήλων. Αυτό το καταφέρνουμε με τους εξής τρόπους:

 

 • Προώθηση και παροχή μιας κουλτούρας δεοντολογικής λήψης αποφάσεων
 • Καθοδήγηση του εργατικού δυναμικού της Uber σχετικά με τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους, τις πολιτικές και τους κανονισμούς

               Scott Schools, Chief Ethics & Compliance Officer, Uber

Independently verified

Under Scott's leadership, Uber has earned the coveted Compliance Leader Verification.

Προγράμματα με σκοπό

Η ομάδα Δ&Σ συνεργάζεται με το Νομικό τμήμα της Uber για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός πλήρους και συνεχούς προγράμματος πολιτικών, διεργασιών και ελέγχων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την απόκριση σε συμπεριφορές που είναι παράνομες, αντιδεοντολογικές ή παραβιάζουν τις πολιτικές της Uber.

Καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας

Engage lawfully with third parties and government officials.

Διενέξεις συμφερόντων

Αποφύγετε καταστάσεις όπου τα προσωπικά συμφέροντα θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Interaction with Public Officials

Comply with rules of engagement while interacting with public officials.

Συμμόρφωση με την υγειονομική περίθαλψη

Διευκόλυνση της συμμόρφωσης με ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς νόμους και συμβατικές υποχρεώσεις.

Γενική εμπορική συμμόρφωση

Δέσμευση ως προς τη συμμόρφωση με τους διεθνείς εμπορικούς ελέγχους.

Συμμόρφωση με την εφοδιαστική αλυσίδα

Επιμόρφωση και αξιολόγηση της ακεραιότητας προμηθευτών και τρίτων.

Πληροφορίες ανταγωνισμού

Δεοντολογική εξασφάλιση πληροφοριών αγοράς.

Λειτουργική συμμόρφωση

Διευκόλυνση τήρησης των τυπικών λειτουργικών διαδικασιών.

Δέσμευση υπαλλήλων

Ένα βασικό στοιχείο του Προγράμματος Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης (Δ&Σ) της Uber είναι η παρότρυνση προς όλους τους υπαλλήλους, «Στηρίξτε και Μιλήστε»:

Ο ένας στον άλλο και ο ένας δίπλα στον άλλον. Είμαστε μια κοινότητα και γινόμαστε καλύτεροι μαζί, όταν συνεργαζόμαστε για έναν στόχο: την επιτυχία της Uber. Ως μέλη αυτής της κοινότητας, πρέπει να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον και να μιλάμε όταν χρειάζεται για κάποιο μέλος της ομάδας. Οι υπάλληλοι της Uber γνωρίζουν τις ευθύνες τους σε περίπτωση που παρατηρήσουν κάτι, καθώς και ότι απαγορεύονται αυστηρά τα αντίποινα σε περίπτωση παρέμβασης, αναφοράς ή υποστήριξης μιας έρευνας.

Στις εσωτερικές ομάδες της Uber. Δίνουμε τη δυνατότητα σε όλες τις ομάδες μας να επικοινωνούν με τους συναδέλφους τους, εντός ενός δεοντολογικού πλαισίου.

Στη Γραμμή βοήθειας Ακεραιότητας. Η Γραμμή βοήθειας Ακεραιότητας της Uber είναι διαθέσιμη 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 ημέρες την εβδομάδα, στις περισσότερες γλώσσες. Οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά και με δυνατότητα ανώνυμης υποβολής.

Αναγνωρίζουμε υπαλλήλους και διευθυντές που έχουν αναβαθμίσει και διατηρούν τις δεοντολογικές και νομικές γνώσεις τους. Μετά την ολοκλήρωση βασικών επιμορφωτικών προγραμμάτων για τη συμμόρφωση, βραβεύουμε αυτούς τους Πρωταθλητές της Δεοντολογίας με σήματα, ειδικές εκδηλώσεις και υποστήριξη στην απόδοση.

Γραμμή βοήθειας Ακεραιότητας

Η Γραμμή βοήθειας Ακεραιότητας της

Uber είναι μια υπηρεσία εμπιστευτικών αναφορών για παραβιάσεις του νόμου ή των εσωτερικών πολιτικών της εταιρείας. Η Γραμμή βοήθειας Ακεραιότητας φιλοξενείται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος και οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν ανώνυμα. Οι εισερχόμενες αναφορές ελέγχονται και προωθούνται στην κατάλληλη ομάδα προς διερεύνηση. Η Uber δεν επιτρέπει κανενός είδους αντίποινα για καλόπιστες αναφορές.

Πότε να χρησιμοποιείτε τη Γραμμή βοήθειας Ακεραιότητας

 • Διαφθορά ή δωροδοκία
 • Πρακτικές κατά του ανταγωνισμού ή αντιμονοπωλιακές πρακτικές
 • Λογιστικές ή ελεγκτικές παρατυπίες
 • Απάτες στις αναφορές δαπανών
 • Διακρίσεις, εκφοβισμός ή αντίποινα
 • Παρενόχληση ή βία στον εργασιακό χώρο
 • Κλοπή ή απάτη
 • Άλλες παραβιάσεις δεοντολογίας ή πολιτικών

Πότε να μην χρησιμοποιείτε τη Γραμμή βοήθειας Ακεραιότητας

 • Ως μέσο υποστήριξης πελατών
 • Ως μέσο υποστήριξης οδηγών/διανομέων
 • Ως διαμεσολαβητή
 • Εάν είστε δημόσια αρχή που θέλετε να ζητήσετε δεδομένα από την Uber
 • Εάν θέλετε να αναφέρετε προβλήματα στην εφαρμογή Uber

Συμμόρφωση με την υγειονομική περίθαλψη

Η συμμόρφωση με την υγειονομική περίθαλψη είναι απαραίτητη προκειμένου οι ομάδες να μπορούν να αποτρέπουν, να εντοπίζουν, να διερευνούν, να μετριάζουν και να αναφέρουν με σωστό τρόπο πιθανά περιστατικά μη συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους περί υγειονομικής περίθαλψης και απορρήτου, όπως και με τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις του ομοσπονδιακού προγράμματος υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν απάτες, απόβλητα και κατάχρηση (FWA). Το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης Υγείας της Uber προωθεί τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς νόμους και τις συμβατικές υποχρεώσεις. Περιγράφει επίσης τα βασικά στοιχεία του προγράμματος συμμόρφωσης της Uber με την υγειονομική περίθαλψη.

Εμπορική συμμόρφωση

Η Uber δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τους διεθνείς εμπορικούς ελέγχους που αφορούν τις εξαγωγές, τα τελωνεία/τις εισαγωγές και τους κανονισμούς κατά των αποκλεισμών σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιείται. Αυτό το κάνουμε για να προστατεύσουμε την πνευματική ιδιοκτησία, τις διασυνοριακές λειτουργίες, την εθνική ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων μας.

Συμμόρφωση με την εφοδιαστική αλυσίδα

Ως προϋπόθεση για τη συνεργασία με την Uber και τη συμμετοχή στην αποστολή της, προσδοκούμε από τους προμηθευτές μας να μοιράζονται μαζί μας τη δέσμευση να κάνουμε το σωστό. Για να βεβαιωθούμε ότι επιλέγουμε τους σωστούς προμηθευτές, ελέγχουμε όλους τους πιθανούς συνεργάτες μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας προετοιμασίας, αξιολογώντας τον κίνδυνο και το ιστορικό συμμόρφωσης και λειτουργίας τους εντός των ορίων του νόμου και της ακεραιότητας.