ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สนามบินนานาชาติโตเกียว ฮาเนดะ (HND)

วิธีเดินทางที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

เดินทางกับ Uber ได้ทั่วโลก

เดินทางคล่องตัวราวกับคนในพื้นที่

รู้สึกราวอยู่กับบ้านเมื่อมี Uber

เครื่องมือประมาณค่าโดยสาร Uber

ตัวอย่างราคาสำหรับผู้โดยสารเป็นการประมาณราคาเท่านั้น และไม่ได้สะท้อนความผันแปรต่างๆ อันเนื่องมาจากส่วนลด สภาพการจราจรที่ติดขัด หรือปัจจัยอื่นๆ อาจมีการคิดค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายและค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ราคาจริงอาจแตกต่างออกไป

วิธีเดินทางในพื้นที่

  • Black1-4

  • รถตู้สีดำ1-6

วิธีเรียกรถจากสนามบินฮาเนดะ

เรียกรถเมื่อคุณพร้อมออกไปด้านนอก

ออกจากชั้นผู้โดยสารขาเข้า

มองหาผู้ขับของคุณ

อัตราค่าที่จอดรถของ สนามบินฮาเนดะ

แผนที่สนามบินฮาเนดะ

อัพเดททุกข่าวสารแม้ขณะเดินทาง

วิธีเชื่อมต่อ WiFi ที่ HND

รับซิมการ์ดท้องถิ่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณต้องการไปยังสนามบินอื่น

ค้นหาสนามบิน

ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนามบินฮาเนดะ