ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สนามบินดีทรอยต์ เมโทรโพลิแทน เวย์น เคาน์ตี้ (DTW)

วิธีเดินทางที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

เดินทางกับ Uber ได้ทั่วโลก

เดินทางคล่องตัวราวกับคนในพื้นที่

รู้สึกราวอยู่กับบ้านเมื่อมี Uber

เครื่องมือประมาณค่าโดยสาร Uber

ตัวอย่างราคาสำหรับผู้โดยสารเป็นการประมาณราคาเท่านั้น และไม่ได้สะท้อนความผันแปรต่างๆ อันเนื่องมาจากส่วนลด สภาพการจราจรที่ติดขัด หรือปัจจัยอื่นๆ อาจมีการคิดค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายและค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ราคาจริงอาจแตกต่างออกไป

วิธีเดินทางในพื้นที่

  • Comfort1-4

  • UberX1-4

  • UberXL1-6

วิธีเรียกรถจากสนามบินดีทรอยต์

เดินตามป้ายเพื่อไปยังศูนย์ขนส่งภาคพื้นดิน (Ground Transportation Center - GTC)

มองหาป้าย “Rideshare”

พบผู้ขับที่จุดรับที่ผ่านการอนุมัติ

อัตราค่าที่จอดรถของ สนามบินดีทรอยต์

แผนที่สนามบินดีทรอยต์

คำถามยอดนิยมจากผู้โดยสาร

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการร่วมขับกับ Uber

หากคุณต้องการไปยังสนามบินอื่น

ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนามบินดีทรอยต์