Please enable Javascript
Ohita ja siirry pääsisältöön

Auta edistämään kaikkien turvallisuutta

Kaikki voivat auttaa turvallisen ympäristön luomisessa. Siksi meillä on muun muassa tilin jakamista ja tilinhaltijan ikää koskevia periaatteita.

Tilin jakaminen

Tilin jakaminen on kiellettyä, ellei sitä ole erikseen sallittu ohjeissamme, ehdoissamme tai muissa käytännöissämme. Sinun on rekisteröidyttävä ja sinulla tulee olla oma, aktiivinen tili voidaksesi käyttää Uber-sovellusta. Älä anna kenenkään muun käyttää tiliäsi, äläkä koskaan anna kirjautumistietojasi kenellekään.

  • Suojaa tiliäsi. Älä anna kenenkään muun kirjautua tilillesi. Kyydin pyytäminen tai toimituksen tilaaminen toiselle ikävaatimuksemme täyttävälle henkilölle ei ole Uberin yhteisöohjeiden vastaista.

  • Suojaa tiliäsi. Älä anna toisen henkilön hyväksyä pyyntöjä Uber-sovellusten kautta tiliäsi käyttämällä, ellei sitä ole erikseen sallittu ohjeissamme, ehdoissamme tai muissa käytännöissämme.

  • Suojaa tiliäsi. Älä anna toisen henkilön vuokrata potkulautaa, mopoa tai pyörää käyttämällä tiliäsi, ellei sitä ole erikseen sallittu ohjeissamme, ehdoissamme tai muissa käytännöissämme.

Alle 18-vuotiaat

Sinun on oltava vähintään 18-vuotias voidaksesi luoda matkustaja-, Uber Eats- tai JUMP-tilin. Tilinhaltijat eivät saa pyytää kyytejä tai tilata toimituksia alle 18-vuotiaille, joiden seurassa ei ole ketään täysi-ikäistä kyydin aikana tai toimitusta vastaanotettaessa. Tilinhaltijat eivät myöskään saa vuokrata pyörää tai potkulautaa alle 18-vuotiaan käyttöön. Tätä osiota sovelletaan, jollei ohjeissamme, ehdoissamme tai muissa käytännöissämme erikseen muuta mainita.

  • Jos noutaessasi matkustajaa tai toimittaessasi tilausta huomaat, että matkustaja tai Uber Eats ‑käyttäjä näyttää alle 18-vuotiaalta, voit kieltäytyä tekemästä matkaa tai toimittamasta tilausta ja ilmoittaa asiasta Uberille. Huomaathan, että matkan tekemisestä kieltäytyminen tai matkan peruminen tästä syystä ei vaikuta kuljettaja- tai lähettiarvioosi. Sinun kannattaa myös kertoa matkustajalle tai Uber Eats ‑käyttäjälle, miksi et voi tehdä matkaa tai toimittaa tilausta, jotta asiakas tietää syyn.

  • Aikuiset eivät saa pyytää kyytejä alle 18-vuotiaille, jotka eivät ole aikuisen seurassa kyydin aikana.

  • Aikuiset eivät saa tilata toimituksia alle 18-vuotiaille, jotka eivät ole aikuisen seurassa toimitusta vastaanotettaessa.

  • Alle 18-vuotiaat henkilöt eivät saa vuokrata pyörää, mopoa tai potkulautaa Uber-sovelluksella, jollei ohjeissamme, ehdoissamme tai muissa käytännöissämme erikseen muuta mainita.

Lisämatkustajat

Kyydin aikana Uber-sovellusta käytettäessä ajoneuvossa ei saa olla kyydin pyytäneen matkustajan ja tämän vieraiden lisäksi kyydissä muita henkilöitä. Kun Uber Eats ‑sovelluksella tehdään toimituksia autolla, autossa ei saa olla muita matkustajia toimitusta tehtäessä. Uber-kyydin aikana tilinhaltija vastaa koko seurueen käytöksestä. Jos pyydät kyydin tai toimituksen tai vuokraat pyörän, mopon tai potkulaudan toiselle aikuiselle, vastaat henkilön käytöksestä matkan tai toimituksen aikana.

Ajoneuvon tiedot

Jotta noudot ja toimitukset sujuisivat jouhevasti, Uber-sovellukset antavat matkustajille ja Uber Eats ‑asiakkaille kuljettajien ja lähettien sekä näiden ajoneuvojen tunnistamista helpottavia tietoja, kuten rekisterinumeron, ajoneuvon merkin ja mallin, profiilikuvan ja nimen.

  • Tarkista aina, että saapuneen kyydin tiedot vastaavat sovelluksessa annettuja tietoja. Älä nouse kyytiin, jos auton tai kuljettajan tunnistetiedot eivät vastaa ilmoitettuja.

Turvavyöt

Turvavyön käyttö voi olla tehokkain tapa välttää kuolemantapauksia ja vammoja liikenneonnettomuuksissa. Jokaisen ajoneuvolla liikkuvan lähetin, kuljettajan ja matkustajan – mukaan lukien takapenkillä istuvat henkilöt – on aina kiinnitettävä turvavyö. Matkustajien tulee pyytää sellainen auto, jossa on tarpeeksi paikkoja koko seurueelle, ja kuljettajien on kieltäydyttävä ajamasta kyytiä, jos autossa ei ole riittävästi turvavöillä varustettuja istuimia jokaiselle matkustajalle.

Kypärät pyörä-, mopo- ja potkulautamatkoilla

Käytä oman turvallisuutesi vuoksi sopivankokoista kypärää ajaessasi pyörällä, mopolla tai potkulaudalla. Kypärä voi auttaa suojaamaan silloin, kun sitä käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti siten, että se suojaa otsaasi ja istuu napakasti leuan alta. Kypärää on käytettävä, jos laki edellyttää sitä.

Kameroiden tai muiden videokuvaa tai ääntä tallentavien laitteiden käyttö

Kaikki Uber-sovelluksien käyttäjät voivat halutessaan äänittää koko matkan tai toimituksen tai osia siitä voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa. He voivat myös dokumentoida sellaisen ongelman, josta he haluavat raportoida Uberille tai asiasta vastaavalle viranomaiselle. Voimassa olevat lait ja säädökset voivat edellyttää, että äänittävää laitetta käyttävä henkilö ilmoittaa nauhoituksesta henkilöille, joiden toimintaa äänitetään, ja/tai pyytää näiden suostumuksen. Tarkista asia tutustumalla voimassa oleviin lakeihin ja säädöksiin.

Henkilön kuvan tai tästä otetun video- tai äänitallenteen levittäminen ei ole sallittua.

Ole tarkkaavainen

Kun olet tien päällä, sinun on omalta osaltasi huolehdittava omasta ja muiden turvallisuudesta. Pidä siis katse tiessä, aja vain hyvin levänneenä ja pysy valppaana sellaisten tilanteiden varalta, jotka voivat vaatia nopeaa toimintaa. Tarkistamme mahdollisesta vaarallisesta ajosta saamamme raportit.

Ajoneuvon asianmukainen huolto ja ylläpito

Kuljettajien ja lähettien on huolehdittava siitä, että heidän ajoneuvonsa, mukaan lukien jarrut, turvavyöt ja renkaat, ovat hyvässä kunnossa. Tämä tarkoittaa sitä, että ajoneuvon on oltava alan standardien mukaisesti turvallinen ja hyvässä kunnossa ja vastattava voimassa olevia lakeja ja säädöksiä.

Huomioi muut tienkäyttäjät

Turvalliset tiet tarkoittavat turvallista ajokäyttäytymistä eli muiden tienkäyttäjien huomioimista riippumatta siitä, miten he liikkuvat.

  • Katso aina taaksesi ennen ajoneuvosta nousemista ja pidä silmällä pyöräilijöitä, autoja, jalankulkijoita ja potkulautailijoita.

  • Pidä silmällä muita, polkupyörällä, mopolla, potkulaudalla tai jalkaisin liikkuvia, ja huomioi tieolosuhteet.

Yleiset hätätilanteet

Uber voi ryhtyä lisätoimiin turvatakseen alustamme turvallisuuden yleisten hätätilanteiden aikana, mukaan lukien luonnonkatastrofit, kansanterveydelliset hätätilanteet ja yleiset kriisitilanteet.

Jos esimerkiksi Uber saa julkisen terveydenhuollon edustajalta ilmoituksen siitä, että Uber-alustan käyttäjä saattaa olla vaaraksi muille, voimme jäädyttää henkilön tilin siihen asti, että on turvallista antaa henkilön jatkaa Uber-alustan käyttöä. Samoin voimme estää koko kaupungin tai alueen henkilöitä käyttämästä Uber-alustaa tai sen osaa noudattaaksemme viranomaisten ohjeita, kun kyseessä on kansanterveydellinen hätätilanne, luonnonkatastrofi tai muu yleinen kriisitilanne tai kun Uber-alustan saatavuus voi aiheuttaa selvän ja välittömän vaaran.

Uber Eats ‑lisäohjeet

Katso Uberin yhteisöohjeiden noudattamisen lisäksi myös Uber Eats ‑tilausten ja ‑toimitusten ohjeet.

Tutustu yhteisöohjeisiin tarkemmin

Kohtele kaikkia kunnioittavasti

Noudata lakia

*Tämä materiaali on kolmannen osapuolen tarjoama, eikä Uber vastaa sen sisällöstä.