Please enable Javascript
Ohita ja siirry pääsisältöön

Pyrimme toimimaan oikein. Aina.

”On tärkeää muistaa, ettei kyse ole pelkästään siitä, mitä kaikkea saavutamme – yhtä tärkeää on nimittäin myös se, miten onnistumme sekä miten toimimme henkilökohtaisella ja ammattimaisella tasolla matkan varrella. Odotamme kaikkien Uberin työntekijöiden toimivan velvollisuuksiensa mukaisesti ja aina ehdottoman rehellisesti.”

Tony West, Uberin lakiasiainjohtaja

Eettinen toiminta ja luotettavuus

Uberin eettiseen toimintaan ja vaatimustenmukaisuuteen keskittyvän E&C-tiimin tehtävänä on toimia luotettavana liikekumppanina, joka edistää Uberin menestystä ja ohjaa kaikkien työntekijöiden toimintaa. Teemme tämän seuraavilla tavoilla:

 

 • Edistämme ja tuemme eettiseen päätöksentekoon perustuvaa yrityskulttuuria.
 • Kannustamme Uberin työntekijöitä noudattamaan kaikkia voimassa olevia lakeja, käytäntöjä ja määräyksiä.

               Scott Schools, Uberin etiikka- ja vaatimustenmukaisuuspäällikkö

Independently verified

Under Scott's leadership, Uber has earned the coveted Compliance Leader Verification.

Yhteistä etua edistävät ohjelmat

E&C-tiimimme toimii tiiviissä yhteistyössä Uberin lakiosaston kanssa voidakseen kehittää ja ylläpitää kattavaa ja jatkuvaa käytäntöihin, prosesseihin ja valvontamenetelmiin liittyvää ohjelmaa. Näin tiimi voi ehkäistä ja havaita laitonta, epäeettistä ja Uberin käytäntöjen vastaista toimintaa sekä reagoida siihen.

Korruption ja lahjonnan torjunta

Engage lawfully with third parties and government officials.

Eturistiriidat

Vältä tilanteita, joissa henkilökohtaiset intressit saattaisivat haitata tehtävien hoitamista.

Interaction with Public Officials

Comply with rules of engagement while interacting with public officials.

Terveydenhuollon vaatimustenmukaisuus

Varmista liittovaltion ja osavaltion lakien ja sopimusvelvoitteiden noudattaminen.

Maailmankaupan vaatimustenmukaisuus

Sitoudu noudattamaan maailmankaupan valvontaohjeita.

Toimitusketjun vaatimustenmukaisuus

Edistä ja arvioi toimittajien ja kolmansien osapuolten luotettavuutta.

Kilpailutiedustelu

Hanki johtavia markkinatietoja eettisesti.

Toimintojen vaatimustenmukaisuus

Varmista yleisten toimintatapojen noudattaminen.

Työntekijöiden sitoutuminen

Uberin eettiseen toimintaan ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvän ohjelman (E&C) keskeisessä osassa on työntekijöiden kannustaminen ongelmakohdista ilmoittamiseen:

Toisillemme ja toistemme hyväksi. Yhteisömme voi kehittyä entistäkin paremmaksi, jos pyrimme edistämään yhdessä samaa tavoitetta eli Uberin menestystä. Meidän on tämän yhteisön jäseninä huolehdittava toisistamme ja puolustettava muita, jos joku tiimin jäsen sitä tarvitsee. Uberin työntekijöille on ilmoitettu heidän vastuistaan, jos he huomaavat ongelmakohtia. Lisäksi heille on tehty selväksi, että ongelmatilanteisiin puuttumisesta, ilmoituksista tai selvitysten tukemisesta johtuvat kostotoimenpiteet on ehdottomasti kielletty.

Sisäisille Uber-tiimeille. Kaikki tiimimme voivat olla yhteydessä kollegoihin eettisiin sääntöihin liittyvissä asioissa.

Luotettavuuden tukipalveluun. Uberin luotettavuuden tukipalvelu on käytettävissä ympäri vuorokauden vuoden kaikkina päivinä useimmilla kielillä. Ilmoituksia voi tehdä puhelimitse tai netissä, myös nimettömästi.

Annamme tunnustusta työntekijöille ja esimiehille, jotka edistävät ja ylläpitävät eettistä osaamistaan ja lainopillista tuntemustaan. Kun he ovat suorittaneet keskeiset vaatimustenmukaisuuskurssit, annamme näille eettisen toiminnan mestareille palkinnoksi merkkejä, lippuja erityistapahtumiin ja suorituskykytukea.

Luotettavuuden tukipalvelu

Uberin luotettavuuden tukipalvelu on luottamuksellinen palvelu, johon voi ilmoittaa sisäisten käytäntöjen tai lakien rikkomuksista yrityksessämme. Luotettavuuden tukipalvelu on kolmannen osapuolen tarjoama palvelu, johon voi tehdä ilmoituksia nimettömänä. Saadut ilmoitukset luokitellaan ja ohjataan asianmukaisen tiimin tutkittaviksi. Uber ei salli minkäänlaisia vilpittömässä mielessä tehdyistä ilmoituksista johtuvia kostotoimenpiteitä.

Luotettavuuden tukipalvelun käyttötilanteet

 • korruptio tai lahjonta
 • kilpailunvastainen toiminta tai kielletyt kilpailukäytänteet
 • kirjanpitoon ja tilintarkastukseen liittyvät rikkomukset
 • kuluraporttipetokset
 • syrjintä, kiusaaminen tai kostotoimenpiteet
 • ahdistelu tai väkivalta työpaikalla
 • varkaudet tai petokset
 • muut eettiset tai käytäntöihin liittyvät rikkomukset.

Tilanteet, joissa luotettavuuden tukipalvelua ei tule käyttää

 • käyttö asiakastukikanavana
 • käyttö kuljettaja- tai toimituspartnerin tukikanavana
 • käyttö välimiehenä
 • viranomaisten tietopyynnöt Uberilta
 • ilmoittaminen Uber-alustan haavoittuvuuksista.

Terveydenhuollon vaatimustenmukaisuus

Terveydenhuollon vaatimustenmukaisuus on oleellisen tärkeää sen kannalta, että tiimimme voivat asianmukaisesti estää, havaita, tutkia, lieventää ja raportoida mahdollisia rikkomuksia, jotka liittyvät voimassa oleviin terveydenhuolto- ja tietosuojalakeihin ja -määräyksiin sekä liittovaltion terveydenhuolto-ohjelmien vaatimuksiin koskien muun muassa petoksia, tuhlausta ja väärinkäytöksiä. Uber Healthin vaatimustenmukaisuusohjelman suunnitelmalla edistetään kaikkien voimassa olevien liittovaltion ja osavaltion lakien ja sopimusvelvoitteiden noudattamista. Suunnitelmassa määritellään myös Uberin terveydenhuollon vaatimustenmukaisuutta koskevan ohjelman keskeiset tekijät.

Kaupan vaatimustenmukaisuus

Uber on sitoutunut noudattamaan vientiä, tullaamista, tuontia ja saarron vastaisia asetuksia koskevia maailmankaupan valvontaohjeita kaikissa toimintamaissamme. Pyrimme näin suojaamaan tietopääomaamme, kansainvälistä toimintaamme, kansallista turvallisuutta ja tuotteidemme laatua.

Toimitusketjun vaatimustenmukaisuus

Jotta toimittaja voi tehdä liiketoimintaa Uberin kanssa ja tukea meitä tehtävämme edistämisessä, odotamme myös sen sitoutuvan toimimaan aina oikein. Haluamme varmistaa, että valitsemme oikeat yhteistyökumppanit, joten tarkistamme kaikki toimittajamme ennen yhteistyön aloittamista. Näin voimme arvioida mahdolliset riskit ja sitä, miten hyvin toimittajat noudattavat lakeja ja luotettavuusperiaatteita sekä toimivat niiden puitteissa.