Please enable Javascript
Ohita ja siirry pääsisältöön

Vuoden 2021 Ihmiset ja kulttuuri -raportti

Toiminnan vuosi

Uberin alkuajoista lähtien yksinkertainen systeemi, jossa kyydin saa tilattua yhdellä painikkeen painalluksella, on muuttanut ihmisten elämää. Nyt tästä on tullut jotakin paljon suurempaa. Me Uberilla työskentelemme sen eteen, että saamme luotua uuden tavan, jolla maailma liikkuu kohti parempaa. Mielestämme jokaisen tulisi voida liikkua vapaasti ja turvallisesti – niin fyysisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisestikin. Tätä varten meidän on taisteltava rasismia vastaan ja oltava täyden tasa-arvon puolestapuhuja sekä yrityksessämme että alustallamme. Meidän on hyödynnettävä maailmanlaajuista ulottuvuuttamme, teknologiaamme, tietojamme ja ennen kaikkea ääntämme, jotta voimme luoda turvallisemman ja yhdenvertaisemman yrityksen ja olla kaikkien palvelemiemme yhteisöjen vahva liittolainen.

Vuosi 2020 oli uskomattoman haastava, kun Uber ja laajemmin koko yhteiskunta kamppailivat pandemian terveydellisten ja taloudellisten vaikutusten ja maailmanlaajuisten merkittävien rasismiin liittyvien tapahtumien kanssa. Tuhoisat vaikutukset eivät osuneet kaikkiin samalla tavalla, ja COVID havahdutti selkeästi tajuamaan, että yhteiskunnan epätasa-arvoisuus on jatkunut aivan liian kauan. Tänä aikana Uber on tehnyt kaikkensa, jotta voimme tukea työntekijöitämme, kaupunkejamme ja matkustajiamme, kuljettajiamme, toimituspartnereitamme, ravintoloita ja myyjiä, jotka käyttävät alustaamme työssään ja liiketoiminnassaan.

Johtajien sitoutuminen monimuotoisuuteen

Tasa-arvon lisääminen on yksi kuudesta toimitusjohtajamme Dara Khosrowshahin määrittämästä koko yritystämme koskevasta painopisteestä vuodelle 2021. Tämä tarkoittaa väestöllisen monimuotoisuuden lisäämistä Uberissa sekä ryhtymistä entistä selkeämmin rasismia vastustavaksi yritykseksi ja palvelemiemme yhteisöjen tukijaksi. Jokainen johtoryhmän jäsen edistää omalta osaltaan tavoitteemme saavuttamista – etenkin varmistamalla, että koko organisaatio on tässä mukana. Monimuotoisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden lisääminen on yrityksemme strategian keskeinen osatekijä, johon sitoutuminen alkaa johtajistamme.

Bo Young Lee, Uberin monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuusjohtaja

"Tiedämme, että kehittyminen vie aikaa, mutta ratkaisujen puute ei ole se asia, joka hidastaa meitä. Yritykset kompastelevat kehittymistavoitteissaan, koska heillä ei ole rohkeutta sitoutua prosessiin ja nousta rasistisia ja valkoista ylivaltaa kannattavia käyttäytymismalleja vastaan. Yksilöt ja yritykset menettävät motivaationsa, kun eivät havaitse nopeaa muutosta. Asteittainen muutos on kuitenkin kaikkein kestävintä. Eriarvoisuus ja rasismi eivät syntyneet yhdessä yössä, eikä niitä voida korjata helpoilla ratkaisuilla. Työ ei ole koskaan valmis. Luotan siihen, että jos pysymme omistautuneina tavoitteelle, muutos tulee tapahtumaan. Uberilla on aina ollut rohkeutta sitoutua kestävään toimintaan, ja se on mielestäni onnistumisen alku.

"Elämme hyvin ainutlaatuisia aikoja. Varmistetaan, että huolehdimme muutoksesta parhaalla mahdollisella tavalla."

Dara Khosrowshahi, toimitusjohtaja

Liikkuvuutta edistävänä yrityksenä tavoitteenamme on varmistaa, että jokainen voi liikkua vapaasti ja turvallisesti niin fyysisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisestikin. Tätä varten meidän on autettava taistelussa yhteiskunnassa jatkuvasti esiintyvää rasismia vastaan ja oltava tasa-arvon puolestapuhuja niin yrityksessämme kuin sen ulkopuolella.

"Yksi asia on meille selvä: Emme voi vain toivoa, että tuotteemme yksin parantaisivat oikeudenmukaisuutta. Meidän on hyödynnettävä maailmanlaajuista ulottuvuuttamme, teknologiaamme ja tietojamme, jotta muutos tapahtuisi nopeammin – jotta olisimme aktiivisesti rasisminvastainen, turvallsempi ja yhdenvertaisempi yritys ja alusta sekä kaikkien palvelemiemme yhteisöjen uskollinen liittolainen."

Uberin henkilöstöresurssiryhmät tarjoavat jäsenille identiteettiin ja intersektionaalisuuteen liittyvää tietoa ja johtajuuden kehittämismahdollisuuksia.

Able at Uber

Uber-yhteisö hoitajille ja vammaisille työntekijöille

Asian at Uber

Uberin aasialainen yhteisö

Black at Uber

Uber-yhteisö tummaihoisille työntekijöille ja heidän liittolaisilleen

Equal at Uber

Uber-yhteisö ja sosioekonominen yhdenvertaisuus

Immigrants at Uber

Uber-yhteisö maahanmuuttajille

Interfaith at Uber

Uber-yhteisö erilaisten hengellisten uskomusten ja kulttuurien edustajille

Los Ubers

Uber-yhteisö latinalaisamerikkalaisille ja latinotaustaisille työntekijöille ja heidän liittolaisilleen

Parents at Uber

Uber-yhteisö vanhemmille ja huoltajille

Pride at Uber

Uber-yhteisö LGBTQ+ -yhdenvertaisuuden ja tukemisen puolesta

Sages at Uber

Uberin yhteisö eri sukupolvia edustaville työntekijöille

Veterans at Uber

Uber-yhteisö veteraaneille

Women at Uber

Uber-yhteisö naisille

Henkilöstödemografiamme

Alla on tarkempi erittely henkilöstöjakaumastamme kolmen edellisen vuoden ajalta.

Kaaviot | Maailmanlaajuinen sukupuolijakauma ja etnisen alkuperän jakauma Yhdysvalloissa

Työvoiman monimuotoisuus (maailmanlaajuinen)¹

%Miehet%Naiset

Työvoiman monimuotoisuus (Yhdysvallat)²

%Valkoinen
%Aasialainen
%Tummaihoinen tai afroamerikkalainen
%Latinalaisamerikkalainen tai latinotaustainen
%Monietninen
%Havaijin tai muiden Tyynenmeren saarten alkuperäisasukas
%Amerikan alkuperäisasukas tai Alaskan alkuperäisasukas
%Muun vähemmistön edustaja

Työvoiman monimuotoisuus (alueellinen)

%Miehet%Naiset

Kaaviot | Johtohenkilöstömme jakauma⁴

Työvoiman monimuotoisuus (maailmanlaajuinen)¹

%Miehet%Naiset

Työvoiman monimuotoisuus (Yhdysvallat)²

%Valkoinen
%Aasialainen
%Tummaihoinen tai afroamerikkalainen
%Latinalaisamerikkalainen tai latinotaustainen
%Monietninen
%Havaijin tai muiden Tyynenmeren saarten alkuperäisasukas
%Amerikan alkuperäisasukas tai Alaskan alkuperäisasukas
%Muun vähemmistön edustaja

Katso Yhdysvaltojen etniset sukupuolijakaumakaaviot People and Culture ‑raportin sivuilta 22–25.

Tutustu vuoden 2021 raporttiin kokonaisuudessaan

Kaaviot | Uusien työntekijöiden jakauma⁵

Uusien työntekijöiden jakauma

%Miehet%Naiset

% uusien työntekijöiden etnisyysjakautumasta

%White
%Asian
%Black or African American
%Hispanic or Latinx
%Multiracial
%Native Hawaiian or Other Pacific Islander
%American Indian or Alaska Native

Katso Yhdysvaltojen uusien työntekijöidemme etniset sukupuolijakaumakaaviot People and Culture ‑raportin sivulta 27.

Tutustu vuoden 2021 raporttiin kokonaisuudessaan

¹Henkilöstötiedot vuoden 2019 maaliskuulta, vuoden 2020 elokuulta ja vuoden 2021 maaliskuulta. Katso tarkemmat tiedot vuoden 2021 People and Culture ‑raportin PDF-versiosta.

²Jakaumaprosentit eivät sisällä työntekijöitä, jotka eivät ole itse ilmoittaneet etnisestä alkuperää. Näiden lukujen nimittäjä on "miesten ja naisten kokonaismäärä valitussa organisaatiossa".

³Tukihenkilöstömme (jota kutsutaan alan termein tavallisesti asiakaspalveluhenkilöstöksi), joka koostuu Centers of Excellence -keskusten ja Greenlight-tukikeskusten yhteisöasiantuntijoista, sisältyy laskelmaan.

⁴Johtohenkilöt ja tason 7 ja sitä ylempien tasojen ylin johtohenkilöstö sisältyvät laskelmaan.

⁵Uusien työntekijöiden jakaumatiedot vuodelle 2020 ovat elokuulta 2020 ja uusien työntekijöiden jakaumat vuodelle 2021 ovat huhtikuulta 2020 maaliskuulle 2021.

Monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuusraportit

1/3