Ohita ja siirry pääsisältöön

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus

At Uber, our mission is to ignite opportunity by setting the world in motion. We see direct parallels between how we ignite opportunity through our company and how we ignite it within our company. But we also know that a solely data-driven approach will never be sufficient, because D&I is more than a box to check or a target to hit. The numbers matter, but they’re only a starting point; a commitment to diversity and inclusion has to run much deeper. That’s why we’ve set an audacious goal: to make Uber the most diverse, equitable, and inclusive workplace on the planet. And we’re not just setting high expectations for our own good. We’re aiming sky-high because we know from experience that reducing and eliminating inequity is hard to do if all you shoot for is incremental change.

Yhteiskunnallinen vaikutus

Uber tuki vuonna 2018 maailmanlaajuisesti useita innostavia yhdenvertaisuutta edistäviä ohjelmia ja yhteistyöhankkeita, joilla on jatkuvasti vaikutusta myös oman yritystoimintamme ulkopuolella.

Kotikaupungissamme San Franciscossa yhteistyökumppaneihimme kuuluu esimerkiksi , jonka kanssa järjestämme Open Labs ‑tapahtumia. Niissä insinööreillämme on mahdollisuus tavata ja opastaa nuoria, vastata koodausta ja ohjelmistokehitystä koskeviin kysymyksiin ja jakaa käytännönläheistä tietoa teknologia-alan työpaikoista, joita nuoret eivät välttämättä muuten tulisi harkinneeksi. Vuonna 2015 asetimme tavoitteeksemme luoda 10 000 ajomahdollisuutta Chicagon etelä- ja länsiosissa. Olemme nyt päässeet reilusti yli tämän tavoitteen. Olemme myös sitoutuneet hyväntekeväisyyteen, yhteisölliseen tukeen ja kansanterveyskampanjoihin muun muassa Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Floridassa ja Coloradossa.

Tuemme erilaisia yhteisöjä myös hädän hetkellä. Viime vuonna Uber perusti katastrofirahaston, joka jakaa ilmaisia kyytejä, ruokaa ja muuta tukea yhteisöille, ihmisille ja pelastustyöntekijöille, jotka ovat joutuneet kärsimään hurrikaaneista, maastopaloista ja muista luonnonkatastrofeista. Ja vuonna 2018 #UberInTheCommunity-viikkomme kautta annoimme yli 3 400 työntekijälle mahdollisuuden osallistua yli 315 tapahtumaan yli sadassa kaupungissa. Tapahtumia oli 150 % enemmän, työntekijät osallistuivat 55 % aktiivisemmin ja kaupungissa osallistujia oli 85 % enemmän kuin ensimmäisellä palveluviikollamme vuonna 2017.

Luomassa mahdollisuuksia

Monimuotoisuus on yksi suurimmista voimavaroistamme niin toimistoissamme kuin kuljettajapartnereiden keskuudessa eri puolilla maailmaa. Niinpä teemme kaikkemme monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi, erilaisuutta kunnioittavan globaalin työpaikkakulttuurin luomiseksi sekä jokaisen työntekijän ja kuljettajapartnerin kasvuun ja menestykseen tarvittavan tuen tarjoamiseksi.

Haluamme varmistaa, että myös ylin johtomme on mukana tässä työssä, joten ”mitattavat monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuustavoitteet” on yksi keskeisistä mittaustavoistamme, jonka perusteella arvioidaan työsuoritusta ja määritetään johdon palkkiot. Harvard Business School Onlinen kanssa tekemämme ainutlaatuisen yhteistyön kautta tarjoamme maailmanluokan koulutusta johtajille ja johtajiksi pyrkiville. Koulutuksessa painotetaan erityisesti työpaikkakulttuuria, johtajuutta ja yhdenvertaisuutta. Vuonna 2019 käynnistämme useita sponsorointi- ja mentorointihankkeita ja valmennusohjelmia kaikkien tasojen työntekijöille. Tavoitteenamme on ottaa ohjelmat käyttöön yrityksessä maailmanlaajuisesti.

Olemme myös sitoutuneet julkisesti sukupuolten väliseen tasa-arvoon California Pay Equity Pledge ‑palkkatasa-arvolupauksen kautta. Tämä tavoite edistyi hyvin vuonna 2018, ja pyrimme edistämään sitä jatkossakin.

Työpaikkakulttuuri ja osallisuus

Maailman monimuotoisimman ja tasa-arvoisimman työpaikan luominen ei onnistu, jos tyydymme vain pieniin kehitysaskeliin. Uberin kunnianhimoisen tavoitteen toteuttaminen vaatii vastaavasti myös kunnianhimoisia askelia – alkaen Uberin yritystoimintatavan täydellisestä muutoksesta. Meidän kannaltamme tämä alkoi työpaikkakulttuurimme perinpohjaisesta muutoksesta.

Global Self-ID ‑kyselyssämme pyysimme Uberin työntekijöitä ympäri maailmaa kertomaan vapaaehtoisesti ja yksityiskohtaisesti, mitä identiteettiä he kokevat edustavansa. Näin voimme tunnistaa monimuotoiset ryhmät, joita työntekijöidemme joukossa esiintyy, ja tukea niitä. Tästä syystä olemme myös laatineet sukupuolenkorjausohjeet transsukupuolisille, muunsukupuolisille ja ei-binäärisille työntekijöille, jotka suunnittelevat tai käyvät parhaillaan läpi sukupuolenkorjausta.

Aiomme seuraavana vuonna lisätä näitä ja muita panostuksia työntekijöihimme ja toimintakulttuuriimme. Joko laajentamalla 12:a työntekijöiden tukiryhmäämme, jotka kattavat tällä hetkellä yli kolmasosan Uberin globaalista henkilöstöstä, tai laajentamalla kaikkien vanhempien vanhempainvapaakäytäntöämme – sukupuolesta ja huoltajuudesta sekä tunti- tai kuukausipalkkaisuudesta riippumatta – aiomme jatkaa, kunnes Uber on työpaikka, jossa jokainen saa tarpeeksi tukea ja mahdollisuuksia menestymiseen.

Able at Uber

Uber-yhteisö hoitajille ja vammaisille työntekijöille

Asian at Uber

Uberin aasialainen yhteisö

Equal at Uber

Uber-yhteisö ja sosioekonominen yhdenvertaisuus

Black at Uber

Uber-yhteisö tummaihoisille työntekijöille ja yhteistyökumppaneille

Immigrants at Uber

Uber-yhteisö maahanmuuttajille

Women at Uber

Uber-yhteisö naisille

Los Ubers

Uber-yhteisö latinalaisamerikkalaisille ja latinotaustaisille työntekijöille ja yhteistyökumppaneille

Interfaith at Uber

Uber-yhteisö erilaisten hengellisten uskomusten ja kulttuurien edustajille

Parents at Uber

Uber-yhteisö vanhemmille ja huoltajille

Pride at Uber

LGBTQ+-yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta tukeva Uber-yhteisö

Sages at Uber

Uber's community for employees of all generations

Veterans at Uber

Uber-yhteisö veteraaneille ja hoitajille

Järjestelmällistä integraatiota

Osa vähemmän näkyvästä mutta tärkeimmästä monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuustyöstä tapahtuu kulissien takana: henkilöstöjärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa. Olemme vahvistaneet Uberin palkkauksesta vastaavien johtajien koulutusta ja kehittäneet entistä tasavertaisempia haastattelutaitoja. Johtajamme ovat myös sitoutuneet monimuotoisiin ehdokaslistoihin kaikkien johtavien työntekijöiden palkkauksissa. Otamme myös käyttöön Rooneyn säännöt uran keskivaiheen rekrytoinneissa, ja aikomuksenamme on käyttää niitä tulevaisuudessa kaikissa rekrytoinneissa.

Jatkamme Uberin kykyjen ja uran hallinnassa tasa-arvoisen ajattelutavan arviointia, kehittämistä ja sisällyttämistä järjestelmiin ja ohjelmiin, jotka vaikuttavat eniten työntekijöiden menestykseen. Olemme havainneet, että sponsorointiohjelmat auttavat meitä tunnistamaan ja tukemaan seuraavan sukupolven lahjakkuuksia monimuotoisella ja kestävällä tavalla.

On erittäin tärkeää varmistaa, että Uberin arvolupaus työntekijöillemme täyttää entistä monimuotoisemman henkilöstömme tarpeet. Tarjoamme muun muassa täydellisesti kattavat mielenterveystukipalvelut kollegoillemme ja heidän perheenjäsenilleen Lyra-yhteistyökumppanimme kautta ja tuemme työntekijöitä lisääntymisterveyspalveluiden kaikissa vaiheissa Progynyn kautta. Kaikessa tässä toiminnassamme kysymme aina: ”Mitä Uberin työntekijät tarvitsevat pysyäkseen turvassa ja terveinä?”

Yrityksen johto

Uber tarttuu ympäri maailmaa tilaisuuksiin toimia muutoksen käynnistäjänä useissa asioissa, jotka vaikuttavat lähes jokaiseen palvelemaamme yhteisöön. Viime vuonna ryhdyimme ihmiskaupan vastaisen teemakuukauden aikana yhteistyöhön yleishyödyllisen Polaris-järjestön kanssa, joka vastaa National Human Trafficking Hotline ‑tukipalvelusta. Yhteistyömme tavoitteena on lisätä suuren yleisön tietoisuutta tästä laajasta ongelmasta.

Yhdysvalloissa olemme osa kasvavaa yritysten ja päättäjien joukkoa, joka on sitoutunut antamaan uuden mahdollisuuden, emmekä ole koskaan kysyneet mahdollisilta työntekijöiltä heidän rikosrekisteriotteitaan. Osavaltiotasolla olemme tehneet kuljettajien seulontaprosessista niiden osavaltion laajuisten uudistusten mukaisia, jotka määrittelivät tietyt pikkurikokset rikkomuksiksi rikoksien sijaan.

Koko Yhdysvaltojen laajuisesti Uber taas on Coalition for the American Dream ‑kansalaisjärjestön jäsen. Järjestö taistelee paperittomille vanhemmille syntyneiden henkilöiden karkotusten estämiseksi Yhdysvalloissa. Olemme liittyneet johtavien kansainvälisten yritysten Human Rights Campaign’s Business Coalition for the Equality Act ‑liittoumaan, jonka jäsenet tukevat vahvaa LGBTQ+-yhteisön jäsenten työsuojelua liittovaltiotasolla. Kuluneena syksynä Uber ja 20 yhteistyöyritystä yhdistivät voimansa ja käynnistivät Step Up Declarationin Global Climate Action Summit ‑ilmastohuippukokouksessa, koska ilmastonmuutos on todellinen ja välitön uhka ja olemme sitoutuneet rakentamaan vihreämpää, kestävämpää tulevaisuutta.

"Juhlistamme erilaisuutta Uberilla ja olemme sitoutuneet rakentamaan työpaikkakulttuuria, jossa jokainen kokee olevansa tervetullut ja hyväksytty ja saavansa riittävästi haasteita. Monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden on oltava kaiken toimintamme avaintekijä, jotta Uber voi toimia parhaiten."

Dara Khosrowshahi, Uberin toimitusjohtaja

"Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus eivät tarkoita vain yksittäisten järjestelmien tai prosessien uudelleenmuotoilua vaan sellaisten kehitysmahdollisuuksien tarjoamista, jotka muuttavat arkista käyttäytymistä ja asenteita. Monimuotoiset tiimit voivat oikein toimiessaan olla yrityksen tärkein voimavara, koska juuri ne luovat innovaatioita."

Bo Young Lee, Uberin monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuusjohtaja

Henkilöstöjakaumamme

Uberin edellisen monimuotoisuusraportin jälkeen henkilöstömme kokonaismäärä on kasvanut huomattavasti. Kasvumme jatkuu jatkumistaan, ja kiinnitämme erittäin paljon huomiota siihen, kuinka tuomme uusia ihmisiä yhteisöömme ja autamme heitä etenemään.

Tässä muutamia maininnan arvoisia vuoden mittaan tapahtuneita henkilöstön kokonaismuutoksia (2019 verrattuna vuoteen 2018):

Naishenkilöstön kokonaismäärä kasvoi 42,3 %. Tämä kasvu oli voimakkainta teknisellä puolella (jossa naisten määrä kasvoi 47,9 %) ja teknisessä johdossa (35,3 %:n kasvu).

Naisten henkilöstömäärä kasvoi kaikista voimakkaimmin Latinalaisessa Amerikassa, jossa naisten määrä kasvoi 88,3 %.

Yhdysvalloissa tummaihoisten/afroamerikkalaisten työntekijöiden määrä kasvoi 44,5 % ja latinalaisamerikkalaisten/latinotaustaisten 73,5 % vuoteen 2018 verrattuna. Tämä kasvu oli erityisen voimakasta teknisissä tehtävissä (65,0 % ja 74,3 %).

Henkilöstömäärämme kasvun lisäksi olemme kasvattaneet naisten, aasialaisten, tummaihoisten/afroamerikkalaisten ja latinalaisamerikkalaisten/latinotaustaisten kokonaisosuutta henkilöstössämme. Alla on tarkempi erittely henkilöstöjakaumastamme kahden edellisen vuoden ajalta.¹

Maailmanlaajuinen sukupuoli ja etninen alkuperä

Vuosina 2018–2019 naisten kokonaisosuus ja prosenttiosuus kaikissa toiminnoissa kasvoi maailmanlaajuisesti (+2,9 prosenttiyksikköä). Vastaavasti naisten osuus kasvoi useimmilla maailmanlaajuisilla alueilla (välillä +0,2 – +4,0 prosenttiyksikköä) ja pysytteli tasaisena Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Aliedustettujen työntekijöiden kokonaisosuus kasvoi Yhdysvalloissa (+1,2 prosenttiyksikköä tummaihoisten/afroamerikkalaisten työntekijöiden ja +2,2 latinalaisamerikkalaisten/latinotaustaisten osalta), erityisesti teknisissä ja tukitoiminnoissamme.

Maailmanlaajuinen sukupuolijakauma

%Miehet%Naiset

Etnisen alkuperän jakauma Yhdysvalloissa

%White
%Asian
%Black or African American
%Hispanic or Latinx
%Multiracial
%Native Hawaiian or Other Pacific Islander
%American Indian or Alaska Native

Sukupuoli alueittain

%Miehet%Naiset

Johtohenkilöstömme

Naisten maailmanlaajuinen jakauma kasvoi toimintojemme laajuisissa johtotehtävissä (+7,1 prosenttiyksikköä), erityisesti ei-teknisissä toiminnoissa (+12,5 prosenttiyksikköä). Kuluneena vuonna olemme ottaneet merkittäviä edistysaskelia johtohenkilöstömme monimuotoisuuden edistämisessä, mutta tulosten perusteella meidän on jatkossakin keskityttävä naisten (−1,8 prosenttiyksikköä), tummaihoisten/afroamerikkalaisten (0,0–0,8 %) ja latinalaisamerikkalaisten/latinotaustaisten (myös 0,0–0,8 %) osuuteen teknisen johdon tehtävissä. ⁴

Intersektionaalinen näkökulma henkilöstöömme Yhdysvalloissa

Tänä vuonna aloimme tarkastella henkilöstödataamme tarkemmin intersektionaalisista näkökulmista. Tarkastelemalla etnisen alkuperän ja sukupuolen leikkauskohtia (Yhdysvalloissa) voimme tehdä arvokkaampia ja syvällisempiä havaintoja tärkeimmistä kehityssuunnista. Siten voimme toteuttaa vaikutukseltaan tehokkaampia ja tasa-arvoisempia toimintatapoja, jotta voimme jatkossakin kuroa kuiluja umpeen ja kehittää toimintakulttuuriamme.

Loppulause

Jokaisen tulee voida tuntea omana itsenään olemisen vapaus kaikkialla, niin töissä, tien päällä kuin kotonakin. Kuluneen vuoden aikana olemme saaneet aikaan myönteisiä muutoksia meitä ympäröivässä maailmassa ja olemme jatkaneet tavoitteenamme olevan monimuotoisemman ja tiiviimmin yrityksen rakentamista. Edistysaskeleemme ovat olleet huomattavia, mutta paljon työtä on vielä tekemättä. Työmme jatkuu, kunnes monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus on kaiken toimintamme ytimessä.

Bo Young Lee, Uberin monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuusjohtaja

¹Tiedot on päivitetty maaliskuussa 2018 ja maaliskuussa 2019.

²Etnistä alkuperää koskevien prosenttiosuuksien summa ei välttämättä ole 100 % pyöristyksistä johtuen.

³Tukitoimintomme sisältää tasojen 1 ja 2 työntekijät, kuten yhteisömme tukitoimien edustajat, Greenlight-tukikeskustemme ja pitkäaikaisvuokrauksen asiantuntijat, jakelukanava-asiantuntijat sekä kyytejä tarjoavat toimijat.

⁴Johtohenkilöstö tarkoittaa johtajia ja sitä korkeammassa asemassa olevia.