Please enable Javascript
Mine põhisisu juurde

Uberi kogukonna reeglid

Meie kogukonna reeglid on töötatud välja selleks, et teenus oleks iga kord ohutu ja lugupidav. Olenemata sellest, kas oled juht või sõitja, JUMP-i kasutaja või kuller, restoran või Uber Eatsi klient, oodatakse igaühelt, et ta kohtleks kõiki teisi lugupidamisega, aitaks üksteise ohutust tagada ja järgiks seadust.

Kogukonna reeglid tähelepanu keskpunktis

Not following any of our Community Guidelines may result in the loss of access to your Uber accounts. Here are a few examples:

 • Using Uber apps to commit any crime

 • Sexual assault or sexual misconduct

 • Discriminating against someone based on traits such as age, color, disability, gender identity, marital status, national origin, race, religion, sex, sexual orientation, or any other characteristic protected under relevant law

Ohutusnõuanded

Sinu isiklikku ruumi ja mugavust tuleb alati austada, olenemata sellest, kas tegutsed Uberi autojuhi või kullerina. Siin on mõned soovitused keerulise sõitja või kliendiga suhtlemiseks.

Võid sõidu alati tühistada.

Kui tunned, et Sind ähvardatakse või oled ohus, võid sõidu tühistada ja meile juhtumist teatada.

Teata juhtumist

Uber uurib kõiki meie kasutajatoele esitatud teateid võimalike kogukonna reeglite rikkumise kohta. Rakenduse kaudu juhtumist teatamiseks ava Abi, vali vastav sõit ja edasta meie kasutajatoe tiimile sõnum.

Hädaolukorras pöördu ametiasutuste poole

Kui vajad sõidu ajal abi, kasuta ametiasutustele helistamiseks rakendusesisest hädaabinuppu. Rakendus näitab Su asukohta ja sõiduandmeid, et saaksid neid kiirelt hädaabiteenustega jagada.

Korduma kippuvad küsimused

 • Uber saab mitmesuguste kanalite kaudu tagasisidet, vaatab üle meie kasutajatoe tiimile kogukonna reeglite rikkumisega seoses edastatud raportid ja võib uurida asja spetsiaalse tiimi kaudu. Võime Sinu konto ootele panna, kuni ülevaatus on tehtud. Meie kogukonna reeglite eiramise tagajärjel võid jääda ilma juurdepääsust oma Uberi kontodele. See võib hõlmata võimalikke tegevusi väljaspool rakendust, kui leiame, et need tegevused ohustavad Uberi kogukonda või kahjustavad Uberi kaubamärki, mainet või äritegevust.

 • Kogukonna reeglite eiramise tagajärjel võid jääda ilma juurdepääsust oma Uberi kontodele. Siin on mõned näited kogukonna reeglite rikkumiste kohta.

  • Füüsiline kontakt. Löömine, haiget tegemine või muul viisil kellelegi haiget tegemise kavatsus.

  • Ähvardamine ja ebaviisakas käitumine. Lugupidamatute, ähvardavate või sobimatute väljendite või liigutuste kasutamine.

  • Seaduste rikkumine. Mis tahes kohalduva seaduse rikkumine (sh lennujaama reeglid ja eeskirjad lennujaamas viibides) ja lubatud kiiruse ületamine või liikluseeskirjade rikkumine Uberi rakenduste kasutamise ajal. Kõigil sõidukit kasutavatel juhtidel ja kullerpartneritel peab seaduse kohaselt olema kehtiv juhiluba, kindlustus ja sõiduki registreerimistunnistus.

  • Diskrimineerimine. Kellegi diskrimineerimine selliste omaduste põhjal, nagu vanus, nahavärv, puue, sooline identiteet, perekonnaseis, rahvuslik päritolu, rass, religioon, sugu, seksuaalne orientatsioon või mõni muu vastava seadusega kaitstud omadus.

  • Uimastid ja alkohol. Joobes sõidukijuhtimine või jalgrattaga sõitmine (see on seadusevastane).

  • Pettus. Pettus võib õõnestada usaldust ja olla ka ohtlik. Pettuse näited on järgmised: tahtlikult sõidu aja või vahemaa pikendamine pettuse eesmärgil; sõidu, tellimuse või kohaletoimetamistellimuste vastuvõtmine kavatsuseta neid täita, sealhulgas sõitja õhutamine tühistama petturlikel eesmärkidel; fiktiivsete kontode loomine petturlikel eesmärkidel; petturlike tasude (nt põhjendamatute puhastustasude) nõudmine; tahtlik petturlike või võltsitud sõitude või kohaletoimetamiste tellimine, vastuvõtmine või tegemine; väitmine, et kohaletoimetamine on tehtud, kuigi saadetist pole peale võetud; saadetise pealevõtmine, kuid toidu täielik või osaline endalejätmine ja mitte kogu tellimuse kohaletoimetamine; boonuste väärkasutamine ja/või sihtotstarbe vastane kasutamine; tasude vaidlustamine petturlikel või ebaseaduslikel põhjustel või sobimatute topeltkontode loomine.

  • Konto jagamine. Mis tahes Uberi rakenduse kasutamiseks pead end registreerima ja säilitama aktiivse konto. Ära lase mitte kunagi kellelgi teisel oma kontot kasutada ja ära jaga kellegagi oma isiklikku kasutajanime ega parooli.

  • Ebatäpsete sõidukiandmete esitamine. Iga pealevõtmise või kohaletoimetamise puhul annavad Uberi rakendused sõitjatele ja klientidele juhte ning kullerpartnereid tuvastavaid andmeid, sealhulgas numbrimärk, sõiduki mark ja mudel, profiilipilt ja nimi. Ebatäpsed või aegunud andmed tekitavad sõitjates ja klientides segadust ning võivad nende Uberi rakenduse kasutuskogemust halvendada.

  • Seks Uberi rakenduste kasutamisel. Uberis kehtib seksist hoidumise reegel. Seksuaalse sisuga käitumine on Uberi rakenduste kasutamise ajal (sealhulgas sõidu või kohaletoimetamise ajal) keelatud, olenemata sellest, kas olete inimesega tuttav või kas ta on andnud oma nõusoleku.

  • Seksuaalne rünnak ja väärkäitumine. Uber keelab igasugused seksuaalsed rünnakud ja väärkäitumise. Seksuaalne rünnak ja väärkäitumine kujutab endaast seksuaalset kontakti või käitumist teise inimese sõnaselge nõusolekuta.

  • Soovimatu kontakt sõitjatega pärast sõitu või kohaletoimetamist. Suhtlemine peaks lõppema sõidu või kohaletoimetamise lõppemisel, välja arvatud juhul, kui on vaja tagastada kaotsiläinud eset. Näiteks pole lubatud sõnumite saatmine, helistamine, külastamine või külastamise katsed pärast sõidu või kohaletoimetamise lõppu.

 • Jah. Uberi kogukonna reeglid kehtivad kõigile, kes mõnda meie rakendust kasutab, sealhulgas juhtidele, sõitjatele, kullerpartneritele, Uber Eatsi klientidele, restoranidele ja kasutajatele.

Sellel lehel esitatud teave on ainult informatiivne ega pruugi kehtida Sinu riigi, piirkonna või linna kohta. See teave võib muutuda ja seda võidakse uuendada ette teatamata.