Please enable Javascript
Mine põhisisu juurde

2021. aasta aruanne „Inimesed ja kultuur ”

Tegevusaasta

Alates Uberi algusaegadest on lihtne suhtlemine ekraanipuudutusega ja sõidu saamine muutnud inimeste elu. Ja nüüd on see muutunud millekski palju põhjalikumaks. Töötame Uberis selle nimel, et maailm liiguks paremuse poole. Usume, et igaühel peaks olema õigus vabalt ja ohutult liikuda - nii füüsiliselt, majanduslikult kui ka sotsiaalselt. Selleks peame võitlema rassismi vastu ja olema täieliku võrdsuse eest võitlejad nii meie ettevõttes kui ka meie platvormil. Peame kasutama oma ülemaailmset haaret, oma tehnoloogiat, oma andmeid ja, mis kõige tähtsam, oma häält, et luua ohutum, kaasavam ettevõte ja olla tugev liitlane kõigile kogukondadele, keda teenime.

2020. aasta oli uskumatult keeruline, sest Uber ja kogu ühiskond laiemalt maadlesid pandeemia ja ülemaailmsete rassismiteemadega ning eelneva mõjuga tervisele ja majandusele. Laastav mõju ei andnud end tunda ühtlaselt, kuna COVID tõi teravalt esile ebavõrdsuse, mis on püsinud ühiskonnas liiga kaua. Kogu selle aja jooksul on Uber teinud tööd, et toetada meie töötajaid, meie linnu ning sõitjaid, juhte, kullereid, restorane ja kaupmehi, kes kasutavad meie platvormi töö- ja kaubandusühenduste loomiseks.

Juhtide pühendumus mitmekesisusele

Võrdsuse suurendamine on üks 6 ettevõtteülesest tegevussuunast, mille meie tegevjuht Dara Khosrowshahi 2021. aastaks on kehtestanud. See tähendab Uberi demograafilise mitmekesisuse suurendamist ja aktiivsemalt rassismivastast ettevõtet ning meie teenindavate kogukondade liitlast. Iga juhtkonnaliige teeb kõik endast oleneva, et see teoks saaks, hoolitsedes eelkõige selle eest, et seda toetaks kogu organisatsioon. Mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasamise suurendamine on ettevõtte strateegia keskmes ja pühendumine sellele algab tipust.

Bo Young Lee, Uberi mitmekesisuse ja kaasamise juhtivametnik

„Me teame, et edasiminek võtab aega, kuid meid ei aeglusta mitte lahenduste puudumine; edusammude tegemine on raske nende ettevõtete jaoks, kellel ei ole julgust jääda pühendunuks ja seista vastu rassismile ja valge rassi ülimuslikkust toetavale käitumisele. Eraisikud ja ettevõtted kaotavad auru, kui nad ei näe kiireid muutusi. Kuid järkjärguline ümberkujundamine on kõige jätkusuutlikum. Ebavõrdsus ja rassism ei tekkinud üleöö ja neid ei saa lahendada lihtsate lahendustega. Töö pole kunagi tehtud. Ma usun, et kui jääme pühendunuks, leiavad aset ka muutused. Uberil on alati olnud julgust pühenduda jätkusuutlikule tegevusele ja minu jaoks on see esmane edu.

„Me elame väga unikaalsel ajal. Hoolitseme selle eest, et oleme muutuseks täielikult valmis.”

Dara Khosrowshahi, Uberi tegevjuht

„Liikumist toetava ettevõttena on meie eesmärk tagada, et kõik saaksid liikuda vabalt ja ohutult, nii füüsiliselt, majanduslikult kui ka sotsiaalselt. Selleks peame aitama võidelda kogu ühiskonnas levinud rassismiga ja olema võrdsuse eest võitlejad nii meie ettevõttes kui ka sellest väljaspool.

„Üks asi on meile selge: me ei saa lihtsalt loota, et meie tooted ainuüksi parandavad võrdsust ja erapooletust. Peame kasutama oma ülemaailmset ulatust, oma tehnoloogiat ja oma andmeid, et muuta muutused kiiremaks - nii saame aktiivsemaks rassismivastaseks ettevõtteks, ohutumaks, kaasavamaks ettevõtteks ja platvormiks ning ustavaks liitlaseks kõigile kogukondadele, keda teenime.”

Uberi töötajate ressursirühmad pakuvad liikmetele lisaks juhtimisvõimaluste arendamisele ka teadlikkust identiteedi ja põimuvuse kohta.

Able at Uber

Uberi kogukond hooldajatele ja puuetega inimestele

Asian at Uber

Uberi Aasia kogukond

Black at Uber

Uberi kogukond afroameeriklastest töötajatele ja nende liitlastele

Equal at Uber

Uberi kogukond seisab sotsiaalmajandusliku kaasamise eest

Immigrants at Uber

Uberi kogukond immigrantidele

Interfaith at Uber

Uberi kogukond mitmesuguste vaimsete uskumuste ja kultuuridega inimestele

Los Ubers

Uberi kogukond hispaanlastest ja ladina-ameeriklastest töötajatele ning nende liitlastele

Parents at Uber

Uberi kogukond lapsevanematele ja hooldajatele

Pride at Uber

Uberi kogukond LGBTQ+ kaasamise ja mitmekesisuse toetamiseks

Sages at Uber

Kõigi põlvkondade töötajate kogukond

Veterans at Uber

Uberi kogukond veteranidele

Women at Uber

Uberi kogukond naistele

Meie tööjõu andmed

Allpool on täpsem ülevaade meie tööjõu koosseisust viimase 3 aasta jooksul.

Diagrammid | Globaalse soolise koosseisu ja USA rassilise/etnilise päritolu ülevaade

Tööjõu mitmekesisus (piirkondlik)

%Mehed%naised

Diagrammid | Meie juhtkonna koosseis⁴

Vaata USA sugude ja rassilise päritolu ülevaadet aruande „Inimesed ja kultuur” lehtedelt 22-25.

Vaata kogu 2021. aasta aruannet

Diagrammid | Meie uute töötajate koosseis⁵

Vaata meie USA uute töötajate soolise ja rassilise koosseisu ülevaadet aruande „Inimesed ja kultuur” lehelt 27.

Vaata kogu 2021. aasta aruannet

¹Töötajate koosseisu andmed 2019. aasta märtsi, 2020. aasta augusti ja 2021. aasta märtsi seisuga. Üksikasjalikud määratlused leiad 2021. aasta aruande „Inimesed ja kultuur” PDF-versioonist.

²Esindatuse protsent ei hõlma töötajaid, kes ei teatanud enda rassist/etnilisest kuuluvusest. Nende arvude nimetaja on „mehi ja naisi valitud organisatsioonis kokku”.

³Arvutus hõlmab meie tugiteenuste töötajaid (keda nimetatakse tavaliselt klienditeenindajateks), mis koosneb kogukonna spetsialistidest meie kasutajatoes ja partneri tugikeskustes.

⁴Arvutamine hõlmab tegevjuhte ja kõrgema juhtkonna 7. ja kõrgema astme töötajaid.

⁵2020. aasta uute töötajate koosseisu andmed on 2020. aasta augusti seisuga ning 2021. aasta uute töötajate koosseisu andmed on 2020. aasta aprillist kuni 2021. aasta märtsini.

EEO-1 aruanded

Ameerika Ühendriigid

Mitmekesisuse ja kaasamise aruanded

1/3